Stilstaan is achteruitgaan

Elke hogeschool heeft drie maatschappelijke taken: kwalitatief onderwijs verschaffen, onderzoek uitvoeren en maatschappelijke diensten verlenen. De resultaten van het onderzoek hebben steeds hun weerslag op die drie niveaus:

  • innovatie van het werkveld = maatschappelijke dienstverlening
  • innovatie van het curriculum binnen de hogeschool
  • bouwen aan de basiscompetentie ‘de leerkracht als onderzoeker en innovator’ bij studenten.

Daarbovenop staan vijf thema's centraal over die drie niveau's, namelijk cultuur op school, didactiek van de lerarenopleiding, digitaal leren, vakdidactisch onderzoek en zorg en diversiteit in het onderwijs.

Contact

Expertisecentrum onderwijsinnovatie
Kristof Van de Keere

e-mail: [email protected]
gsm: +32 479 821 730