Wat is MeDroS?

Binnen het TETRA project ‘Medical Drone Supplies’ is het de bedoeling om de implementatie van dronetechnologie voor medisch transport (1) met medische goederen (2) binnen de Vlaamse zorgsector te verkennen.

Er is weinig (inter)nationaal wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit, kosten- en baten-analyse, gebruikerservaring en acceptatie van medische dronetransport (3) binnen een zorgcontext. De resultaten die worden beoogd met het Tetra MeDroS project kunnen alle betrokken partijen nl. droneluchtvaart, transportbedrijven en zorginstellingen verbinden en een innovatieve ruggensteun bieden.

(1) Onder medisch transport begrijpen we het transporteren van medische goederen

(2) Onder medisch goederen begrijpen we medicijnen, bloed, weefsel. 

(3) Onder medisch dronetransport begrijpen we het transporteren van medische goederen d.m.v. een drone