Innovatiedoel

De logistieke sector staat voor een aantal grote uitdagingen: steeds kortere leveringstermijnen, een nijpend tekort aan chauffeurs en personeel, klimaatuitdagingen, scherpe concurrentie, lage winstmarges en toenemende eisen van consumenten. Al deze zaken zetten de logistieke dienstverleners onder druk. Om relevant te blijven in de toekomst dienen deze logistieke (transport)bedrijven hun bedrijfsmodellen te innoveren en hun dienstenportfolio uit te breiden. Bestaande concepten zullen moeten worden herzien en uitgebreid met efficiëntere maar tevens ook complexere logistieke oplossingen. 

Een sector bij uitstek waar de vraag naar betrouwbare, flexibele en tijdkritische leveringen hoog is, is de medische sector. Tussen ziekenhuizen, labo’s, bloedbanken etc. worden continu hoogwaardige producten vervoerd die moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van stiptheid, kwaliteit en certificering.  Uit onze bevraging ziet de medische sector potentieel grote meerwaarde voor de inzet van drones bij het transport van bloed, bloedplasma en andere afgeleide producten van bloed, weefsels, farmaceutische en toxicologische producten. Het project beoogt de ontbrekende kennis met betrekking tot de impact van drone transport op de kwaliteit van de vervoerde producten te vervolledigen, alsook aan gebruikers, (zorg)logistieke ondernemingen en drone bedrijven praktische richtlijnen te bieden voor het toepassen van drone transport. Het betracht de baten en de haalbaarheid (praktisch, juridisch, economisch) van drone transport voor hoogwaardige en/of tijdkritische goederen (met focus op de medische sector) in kaart te brengen en dit door een aantal concrete gevallen uit te voeren, te valideren en te demonstreren.  

Algemene doelstellingen:

  1. De ontbrekende kennis met betrekking tot de impact van drone transport op de kwaliteit van de vervoerde medische producten te vervolledigen
  2. De ontwikkeling van een hands-on draaiboek voor het toepassen van point-to-point drone transport en de implementatie van de respectievelijke logistieke setup voor het vervoer van hoogwaardige en/of tijdkritische goederen in de medische sector.