Beladen erfgoed in vloeibare tijden  - Christophe Busch  

Erfgoed is geen dode materie. Beelden en gebouwen dragen betekenis in zich en brengen geschiedenis tot leven. We leven in vloeibare tijden. Snelle maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen doen ons anders kijken naar bekende herinneringsplekken en vertrouwde herdenkingspraktijken.

Welke verschillende betekenislagen kunnen we onderscheiden in ons beladen erfgoed? En wat moeten we eigenlijk onder erfgoed verstaan? Welk narratief is toegestaan en welk narratief wordt liever verzwegen? Hoe interageren ‘regime’, ‘landschap’ en ‘niche-actoren’ om te komen tot windows of opportunity? Hoe kunnen multiperspectiviteit en meerstemmigheid ertoe bijdragen dat we plekken van beladen erfgoed kunnen inzetten als civic connector en als motor voor sociale verandering? 

De lezing Beladen erfgoed reikt antwoorden aan op deze complexe vragen en biedt zo een nieuw perspectief om om te gaan met plekken die een beladen geschiedenis hebben.  

Biografie

Christophe Busch studeerde criminologie aan de UGent en Holocaust & genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar processen van daderschap bij collectief geweld en naar evoluerende beeldvorming over concentratiekampen. Hij werkte in de forensische psychiatrie en was directeur van Kazerne Dossin: memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten. Hij is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering in onze samenleving. Sinds 2020 is hij de directeur van het Hannah Arendt Instituut. 

 

 

 

 

Meld je aan voor Beladen erfgoed

maandag 25 oktober 2021