Go Baby Go Belgium by VIVES maakt onderdeel uit van de open-source-movement Go Baby Go opgericht door Prof. Cole Galloway aan de University of Delaware. Via een samenwerkingsakkoord met de University of Central Florida (VS) kwam een delegatie van VIVES eind 2016 in contact met dit project.

De hoofddoelstelling is eenvoudig: kinderen die om welke reden dan ook beperkt zijn in hun mobiliteit terug mobiel maken en op die manier ook hun sociale interacties verbeteren. Dit door middel van een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch (12V) wagentje. Het personaliseren bestaat er meestal in dat het gaspedaal vervangen wordt door een grote drukknop, waar nodig wordt ook een extra frame geplaatst ter ondersteuning van de zithouding en voor de veiligheid wordt ook een vijfpuntgordel voorzien. Verder wordt het autootje ook in de mate van het mogelijke voorzien van de naam en de lievelingsfiguren en –geluiden van het kind.

Gezien elk kind een specifieke problematiek vertoont, gebeurt voordien eerst een uitvoerige screening door de opleidingen ergotherapie, logopedie en zorgtechnologie. Alles uiteraard in nauw overleg met de ouders van het kind. In 2017-2018 gebeurden aanpassingen in overleg en samenwerking met studenten elektronica-ICT, vanaf 2018-2019 door studenten zorgtechnologie.

We proberen 2 keer per jaar ongeveer 5 kinderen gelukkig te maken met een aangepast autootje.

Onderzoek

Op 24 oktober 2017 werd het eerste wagentje voorgesteld en uitgetest tijdens een ‘drive-in’ door Briek. Naar aanleiding van dit eerste project zal ook een verdere opvolging gebeuren door vier studenten logopedie en ergotherapie. Zo zal onder meer nagegaan worden hoe vlug Briek het wagentje zelfstandig kan besturen, maar wordt vooral ook gefocust op de verbale, emotionele en sociale ontwikkeling van Briek. In andere landen is namelijk gebleken dat kinderen er ook emotioneel en sociaal op vooruit gingen. Het exploreren en verkennen van onze omgeving door ons te bewegen zit in onze natuur. Dankzij zijn autootje zal dit voor Briek vanaf nu dus wat eenvoudiger worden.

Nomineer een kind

Ken je iemand die graag zou rondrijden in een Go Baby Go-autootje? VIVES bereidt momenteel de volgende drive-in voor. Omwille van Covid-19 werden echter alle activiteiten tot eind 2020 geannuleerd. Onze volgende drive-in gaat door op woensdag 26 januari 2022 om 15u.

Het kind:

  • is tussen de 1,5 en 4 jaar oud;
  • kan zien;
  • kan tien minuten ondersteund zitten;
  • kan het hoofd rechtop houden;
  • kan een speelgoedje vastnemen met beide handen;
  • vertoont Intentioneel gedrag (aandacht voor actie-reactie van speelgoed);

Als je een kind kent dat aan deze criteria voldoet, aarzel dan niet om haar of hem te nomineren voor ons Go Baby Go Belgium by VIVES-project: Eén nominatie per kind is voldoende. Het is geen wedstrijd, we proberen elk kind dat in aanmerking komt een gratis autootje aan te bieden. Daarom voorzien we wel een korte screening om uit te maken of jouw kind daadwerkelijk in aanmerking komt en welke individuele aanpassingen aan het autootje nodig zijn. Onze volgende screening zal doorgaan in 2022.

Word sponsor

De totale kostprijs per autootje bedraagt ongeveer 400 euro (autootje + aanpassingen). De filosofie van Go Baby Go Belgium by VIVES is om deze wagentjes gratis ter beschikking te stellen aan de ouders, omdat ze vaak al heel veel extra kosten te dragen hebben. Daarom organiseerde VIVES tijdens academiejaar 2017-2018 verschillende VIVES for Life-acties, waardoor we met het ingezamelde geld de eerste autootjes konden aankopen en ombouwen. We hopen op termijn in het Zorglab een tiental wagentjes per jaar te kunnen ombouwen en zoeken hiervoor de nodige sponsering.

Bekijk hier van wie we bijdragen mochten ontvangen voor Go Baby Go by VIVES.

Reportages