Het ZorgLab van VIVES speelt in op het toenemende belang van interprofessioneel samenwerken bij de ondersteuning van (zorg)technologie in de woon- en leefomgeving. Het ZorgLab wil zich onderscheiden van andere kenniscentra in Vlaanderen door een interprofessionele visie, een cliëntgerichte aanpak en de sterke samenwerking met het werkveld.

De interprofessionele aanpak van het ZorgLab en de cocreatie met eindgebruikers, hulpverleners, bedrijven en studenten verkleint de kloof tussen praktijk en theorie. Het ZorgLab stimuleert de creativiteit van studenten, docenten, mensen uit het werkveld en faciliteert de samenwerking rond thema’s zoals een aangepaste woon- en leefomgeving, communicatietechnologie voor mensen met een beperking, dwaaldetectie, zorgdomotica, zorg op afstand, enz.

Het ZorgLab verdiept en verbreedt de expertise over zorgtechnologie en interprofessioneel samenwerken en vertaalt deze kennis via kennisvalorisatie naar eindgebruikers, zorgverleners, bedrijven en het onderwijs. Het ZorgLab is een plek waar studenten van de gezondheidszorgopleidingen, ergotherapie, logopedie, audiologie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde en zorgtechnologie de kans krijgen om concrete vragen uit de praktijk te beantwoorden. Ze verleggen de grenzen van hun expertise en leren de expertise van anderen beter kennen. Dit bevordert de interprofessionele samenwerking in hun toekomstige beroepspraktijk.

Het ZorgLab kan via samenwerkingsakkoorden met technologische bedrijven en de zorgsector snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor concrete praktijkproblemen. Dit biedt ook mogelijkheden op het vlak van onafhankelijke adviesverlening, opleidingen en navormingen. Levenslang leren staat in het ZorgLab centraal.

Missie

  • de uitbouw van een realistische woon- en leefomgeving met de aanwezigheid van vooruitstrevende, bestaande (zorg)technologie. Hierbij zijn observatie-, klinische consultatie-, simulatie- en experimenteerruimtes met opname- en meetapparatuur aanwezig;
  • de uitbouw van een innovatieve en interactieve leeromgeving voor studenten, eindgebruikers, hulpverleners en ontwikkelaars;
  • de uitbouw van conferentiefaciliteiten voor vormings- en brainstormsessies waar ontwikkelaars, zorgverleners, gebruikers, onderzoekers en studenten de apparatuur leren hanteren en probleemoplossende en consultatietechnieken inoefenen;
  • een onafhankelijke positie als informatie- en adviescentrum;
  • duurzame samenwerkingsverbanden met zorg- en welzijnsvoorzieningen en bedrijven;
  • detectie van noden en behoeften van eindgebruikers op het vlak van (zorg)technologie;
  • de verdere uitbouw van een kennis-, advies- en onderzoeksplatform.

Contact

ZorgLab
Rozemarijn Dereuddre
e-mail: [email protected]