De context van sTimul biedt een uitstekende omgeving om projectmatig te onderzoeken hoe zorgethiek concreet kan benaderd worden via het experimenteren met ervaringsgerichte methodieken. Hiervoor werkt sTimul nauw samen met het expertisecentrum zorginnovatie. Daarnaast worden de inzichten van sTImul ook ingezet in het onderwijs op diverse manieren.

Onderzoek

Lopend onderzoek

  • Emothiek: naar een didactiek voor zorgetische dialoog via het vormen van Action Learning Teams (Linus Vanlaere, Tina Vandecasteele, Jan Labbe)

Afgerond onderzoek

  • Een onderzoek naar het begeleidingsproces van studenten verpleegkunde op stage, met aandacht voor het verlenen van aandachtige zorg
  • Ruimte voor kwetsbaarheid: ‘Learning Community’ als leerstrategie gericht op het adequaat omgaan met emoties bij verpleeg- en vroedkundigen
  • Ruimte voor relaties: ethisch verantwoorde zorg voor woon- en zorgcentra: Gedurende drie jaar werkten onderzoekers van sTimul (VIVES) en Stimulans (UCLL) intensief met woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid samen om de ouderenzorg te inspireren over ethisch verantwoorde ouderenzorg met als inzet het stimuleren van deugddoende zorg vanuit relationeel werken. ‘Lerende gemeenschappen’ vormden de ruggengraat van het project. Alle projectinfo kan je vinden op www.ouderenzorgenethiek.be. Het congres 'Samen me(e)-anderen' (dd. 10/12/2019) leverde volgende output af, namelijk de roadmap voor leidinggevenden in woonzorgcentra: 'Groeien in deugddoende zorg. Relationele zorgethiek in de praktijk.' (Grypdonck, Lemiengre, Lammens, 2019)
  • Ruimte voor de stem van zorgverleners en leidinggevenden in COVID-tijden. De brochure 'Deure goan'. 'Ethische veerkracht van medewerkers en leidinggevenden in West-Vlaamse woonzorgcentra werkzaam tijdens de Covid-19-pandemie.' (Lammens, Sabbe, Vandecasteele, Vanlaere, 2021) 

Onderwijs

In de bachelor opleiding verpleegkunde (met uitbreidingsmogelijkheid naar andere opleidingen) van VIVES maken studenten via sTimul hun opleidingstraject kennis met reflecteren over deugddoende zorg. Dit doen ze onder meer door zelf ervaringsgerichte maaltijdzorg te oefenen, eigen ervaringen in de beroepspraktijk naspelen in forumtheater, oefenen in gespreksexposure met medestudenten, ervaren via VR bril, simulatiemateriaal: ouderdomspak, brillen die oogziektes simuleren...

Verder biedt sTImul ook een navormingsmodule zorgethiek aan van 5 studiepunten voor medewerkers/leidinggevenden uit zorg- en welzijnssector. Meer informatie hieromtrent kan je hier terugvinden op de website van VIVES Health Care School:

sTimul werkt samen met Stimulans (UCLL).