sTimul biedt een uitgebreide waaier aan mogelijkheden aan om zorgethische reflectie te stimuleren in een verscheidenheid aan contexten. Naast ons bestaande aanbod, kan er ook een aanbod op maat uitgewerkt worden van jouw behoeften als zorgverlener

Studiedagen

Permanente vorming

Ethisch goede zorg vindt plaats in een concrete verantwoordelijkheidsrelatie. Wanneer we nadenken over de kwaliteit van onze zorg, kunnen we stilstaan bij concrete vragen: hoe gaan we om met hygiënische zorg, communicatie, maaltijdzorg… De virtuoze muzikant tovert klanken de wereld in door de snaren van de cello te beroeren. Het maken van muziek veronderstelt echter ook aandacht voor de klankkast.

“In dialoog” wil een forum zijn waar we stilstaan bij de klankkast. Ook filosofen kunnen hierbij inspiratie bieden. Wat is verantwoordelijkheid? Wat is de impact van het politieke op de zorg? Waarin bestaat de kleine en deugddoende goedheid die gebeurt tussen concrete mensen? Wat is de verhouding tussen ethische betrokkenheid en ons persoonlijk mens-worden?

Op de ontmoetingsavonden nodigen we telkens een filosoof uit die een denker bespreekt als resonantieruimte voor het stilstaan bij de concrete zorg. Er wordt aandacht besteed aan de wijsgerige inzichten en aan het belang ervan voor de zorg. Na een lezing van ruim een uur is er tijd voor gesprek.

Navormingsaanbod

sTimul werkt met alle plezier een 'aanbod op maat' uit voor speceifieke vragen zowel op locatie als in sTimul zelf. Neem gerust contact op.

 • 'Inleefsessie ... ervaar het zelf…' Kruip als zorgverlener voor een dag in de huid van een zorgontvanger. In samenwerking met de Vleugels, te Klerken.
 • 'Maaltijdzorg: een gedeelde verantwoordelijkheid?' Ervaar als zorgverlener hoe belangrijk een goede maaltijdzorg is. In samenwerking met Sociaal Fonds Ouderenzorg.
 • 'Humor als bron van zorgethische veerkracht'. Ontdek hoe humor een vorm van mededogen kan zijn met jezelf en de ander in een niet-evidente context.
 • 'Omgaan met emoties in de zorgverlening'. Leer hoe je connectie kan maken met de zorgontvanger dankzij reflecties over emoties en leer ontspannen omgaan met de emotioneel geladen zorgcontext via Action Learning Teams.
 • 'Groeien als zorgethisch coach'. Krijg de juiste inzichten en werkinstrumenten aangereikt in een lerende gemeenschap om in je werkorganisatie aan de slag te gaan met zorgethiek.
 • 'sTimuleerforum'. Ga samen met andere zorgverleners aan de slag met ethische bekommernissen via de methodiek van formumtheater.
 • 'VR bril'. Ervaar aan de hand van een virtual reality bril hoe het is om met dementie geconfronteerd te worden. Op die manier begrijp je nog beter welke impact dat heeft en hoe je er mee kan omgaan.
 • 'Is er plaats voor zorgethiek in de hulpverlening?'. Kom aan de hand van een interactieve workshop te weten hoe je zorgethiek kan integreren als zorgverlener.
 • 'Groeien in zorgethisch leiderschap. Leer aan de hand van interactieve workshops en via een persoonlijke 'exposure' meer hoe je leiderschap op een zorgethische manier kan invullen.
 • 'Gekkenwerk'. Ontdek aan de hand van een interactieve workshop hoe je vanuit kleine haperingen bij jezelf of in verhouding tot de zorgontvanger toch voldoende goede zorg kunt verlenen.
 • 'Presentie, zorgzaam aanwezig zijn in de geestelijke gezondheidszorg'. Ontdek de benaderingen die je vanuit de presentietheorie kunt inzetten om je te verhouden met de zorgontvanger en ga aan de slag met eigen casussen.
 • 'Intervisie rond casuïstiek in gezondheidszorg met presentie als achtergrond'. Na het volgen van een tweedaagse workshop presentie kan een langlopend traject opgezet worden om casussen te ontleden in groep.
 • 'Intervisie ethisch overleg via real life casussen'. Ga met je eigen team aan de slag met het oog op het verkennen van alternatieve handelingsmogelijkheden en het versterken van de zorgethische competenties. Groei als team in ethische veerkracht.
 • 'Samen groeien in ethische veerkracht in WZC in Covid-tijden'. Angst is duidelijk aanwezig en via intervisies met de medewerkers op de werkvloer wordt er geventileerd. Daarnaast worden praktijkcasussen met het gegeven Covid besproken met leidinggevenden. Als laatste worden er lerende gemeenschappen gevormd met leidinggevenden vanuit verschillende WZC om te leren van good practices onstaan in Covidtijden. In samenwerking met Koning Boudewijnstichting.