sTimul is een zorgethisch lab dat zorgverleners, leidinggevenden en studenten uit de zorg- en welzijnsorganisaties het perspectief van zorgontvangers laat verkennen. Dit doen we aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken. Het doel van sTimul is om deze ethische reflectie te stimuleren zowel in het onderwijs (dus bij de studenten) als in het werkveld (zorgverleners en leidinggevenden in de praktijk).

sTimul stimuleert de reflectie over wat deugddoende zorg kan zijn voor zowel de zorgontvanger/familie, als voor de zorgverlener(s). Dit gebeurt door wetenschappelijke inzichten te koppelen aan de dagelijkse praktijk in de verschillende zorgsettings zoals ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, ...

VIVES kiest met sTimul resoluut voor zorgethiek waar het netwerk van relaties centraal staat. De relatie tussen de zorgverlener en zorgontvanger, maar ook tussen leidinggevende in de zorg en zorgverlener. Zorgethiek vergt reflectie en dit is precies wat sTimul doet!

Omgeving

Eén ervaringsgerichte methodiek is bijvoorbeeld het forumtheater. Hierbij wordt een bepaalde ethische kwestie in scène gezet. Vervolgens wordt er aan het publiek gevraagd wat volgens hen goed liep en wat beter kon. Het sTimullab is gebouwd om dit op een respectvolle manier te laten doorgaan. Men komt binnen in de onthaalruimte, om dan via de gang naar de theaterruimte te gaan waar het publiek op de tribunes kan plaats nemen. Er is geen inkijk van buitenstaanders.

sTimul op VIVES Roeselare is een ontwerp van architectenbureau TC-Plus.

grondplan