• mahreb-female.png
 • immigranten.png
 • Brainstorm
 • camera.png
 • voeten.png

Sociale innovatie

Het expertisecentrum sociale innovatie is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek waarbij gezocht wordt naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke behoeften, in de vorm van producten, diensten en samenwerkingsverbanden.

Onze benadering is ‘Humanity Centered’: innovatie is pas duurzaam wanneer rekening gehouden wordt met de impact die een product of dienst heeft op alle mogelijke stakeholders. Lokale verankering, het streven naar maatschappelijke impact die verder gaat dan economische impact, oplossingsgerichtheid en interdisciplinariteit staan centraal in onze benadering.

In het EC Sociale Innovatie staan volgende onderzoekslijnen centraal:

Mens, Maatschappij en Technologie

Actief & inclusief burgerschap

Lokaal sociaal beleid en ondernemerschap

Welzijn en Verbondenheid

Veiligheid en Leefbaarheid

Naast praktijkgericht onderzoek biedt het expertisecentrum ook dienstverlening en vorming op maat.  Wij hebben een jarenlange ervaring in maatschappelijke dienstverlening voor profit & socialprofit organisaties en overheden (OCMW, lokaal bestuur, provincie...).

Bij het Expertisecentrum Sociale Innovatie kun je terecht voor:

 • consulting, auditing, procesbegeleiding en onderzoek
  vb. onderzoek naar opleidingsbehoeften van medewerkers, tevredenheidsmeting bij cliënten, verwerking en interpretatie van enquêtes, omgevings- en probleemanalyses, het meten van sociale impact...

 • praktijkgerichte vorming, training en opleiding op maat
  vb studiedagen en het modereren van debatten over uiteenlopende thema's die aansluiten bij de expertise van de docenten

 • begeleiden van veranderingsprocessen, teamvorming en conflicthantering,
  vb supervisie (individueel of in groep) en intervisie vanuit een pragmatische aanpak en een probleemoplossende benadering

 Meer info over de medewerkers en de projecten van het Expertisecentrum vind je op https://vivesweb.be/ec-sociale-innovatie/

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Hans Vermeerschmail mij