• immigranten.png
  • Brainstorm
  • camera.png
  • voeten.png

Sociale innovatie

Het expertisecentrum sociale innovatie focust voor praktijkgericht onderzoek op vier brede thema's: duurzaam tewerkstellingsbeleid, lokaal sociaal beleid, maatschappij en jeugd en maatschappij en veiligheid. 

Naast praktijkgericht onderzoek biedt het expertisecentrum ook dienstverlening en vorming op maat.  Organisaties kunnen een vraag richten naar het studiegebied voor het ontwikkelen van een vorming op maat voor de eigen medewerkers of voor procesbegeleiding binnen de organisatie.  Wij hebben een jarenlange ervaring in maatschappelijke dienstverlening voor profit, socialprofit organisaties en overheden (OCMW, lokaal bestuur, provincie...).

Bij het expertisecentrum sociale Innovatie kun je terecht voor:

  • consulting, auditing, procesbegeleiding en onderzoek (vb. onderzoek naar opleidingsbehoeften van medewerkers, tevredenheidsmeting bij cliënten, verwerking en interpretatie van enquêtes, omgevings- en probleemanalyses...).
  • praktijkgerichte vorming, training en opleiding op maat, studiedagen en het modereren van debatten over uiteenlopende thema's die aansluiten bij de expertise van de docenten.
  • begeleiden van veranderingsprocessen, teamvorming en conflicthantering, supervisie (individueel of in groep) en intervisie vanuit een pragmatische aanpak en een probleemoplossende benadering.
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Hans Vermeerschmail mij