• steam.png
  • talen.png
  • stemkleuter.png
  • stem
  • computer kind
  • groep.png

Onderwijsinnovatie

Het expertisecentrum onderwijsinnovatie wil als katalysator fungeren om de wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te vergemakkelijken. Praktijkgericht onderzoek is een uitstekend middel om dat doel te bereiken. Binnen het expertisecentrum neemt het praktijkgericht onderzoek verschillende vormen aan: beschrijvend onderzoek, interventieonderzoek, ontwerponderzoek, actieonderzoek …  Medewerkers leggen zichzelf hoge kwaliteitscriteria op en laten hun onderzoek uitmonden in de valorisatie van nieuwe kennis.

Binnen het expertisecentrum onderwijsinnovatie worden de drie basisopdrachten van de hogeschool (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) niet los van elkaar gezien. De resultaten van het onderzoek hebben bijgevolg steeds hun weerslag op 3 niveaus:

  • innovatie van het werkveld = maatschappelijke dienstverlening
  • innovatie van het curriculum binnen de hogeschool
  • bouwen aan de basiscompetentie ‘de leerkracht als onderzoeker en innovator’ bij studenten.

Het onderzoek is geclusterd rond vijf speerpunten: cultuur op school, didactiek van de lerarenopleiding, digitaal leren, vakdidactisch onderzoek en zorg en diversiteit in het onderwijs

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij