Expertisecentra

VIVES Onderzoek houdt de vinger aan de pols wat betreft maatschappelijke trends en tendenzen. Vanuit onze zes expertisecentra bouwen we kennis op rond actuele thema's. Een expertisecentrum is een thuishaven van laagdrempelig en praktijkgericht onderzoek en vormt een herkenbaar en erkend aanspreekpunt voor de bedrijven en ondernemingen.

Speerpunten

Drie belangrijke speerpunten op het gebied van trends en onderzoek bij VIVES zijn food innovation, health care en technologie.

Food innovation

Het is de ambitie van VIVES om smaakvolle en kwaliteitsvolle voedingsproducten te ontwikkelen die antwoord bieden op steeds veranderende noden.

Health care

VIVES speelt in op de uitdagingen en de nieuwe dynamiek in het zorglandschap. Binnen de zorgeconomie is de zorgbehoevende een belangrijke partner.

Technologie

VIVES gaat voor een moderne productie-industrie waar techniek en wetenschapseducatie aansluiten bij creatieve ondernemingen in Vlaanderen.