Transitie van statische naar dynamische optimalisatie- en planningsalgoritmen