AI-toepassingen in ziekenhuizen: ethisch en juridisch bekeken