Valorisatie van verliesstromen in de agro-voedingsindustrie