Valorisatie van plantaardige nevenstromen naar humane voeding