expert

Op zoek naar expertise?

VIVES Onderzoek houdt de vinger aan de pols van maatschappelijke trends en tendenzen. Vanuit zes expertisecentra bouwen de experten van VIVES kennis op rond actuele thema's. Ontdek wie jouw onderneming of organisatie het beste kan bijstaan.
Zoek hier naar jouw expert

VIVES zet volop in op deze maatschappelijke trends

  • Food innovation

    Het is de ambitie van VIVES om smaakvolle en kwaliteitsvolle voedingsproducten te ontwikkelen die antwoord bieden op steeds veranderende noden.
  • Healthcare

    VIVES speelt in op de uitdagingen en de nieuwe dynamiek in het zorglandschap. Binnen de zorgeconomie is de zorgbehoevende een belangrijke partner.
  • Technologie

    VIVES gaat voor een moderne maakindustrie waar techniek en wetenschapseducatie aansluiten bij creatieve ondernemingen in Vlaanderen.

Stap mee in één van onze projecten of start je eigen project samen met VIVES op!

Mijn naam is
en ik zou graag een gesprek hebben over mijn project. Mijn e-mail is
en mijn telefoonnummer is