Schema starttoets

Wil je de educatieve bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgen? Dan zal je eerst de starttoets lerarenopleiding moeten afleggen om te kunnen inschrijven. Voor het educatief graduaat of een educatieve masteropleiding is dit niet het geval.

Starttoets Nederlands

Deze starttoets is verplicht voor de educatieve bachelors kleuter, lager en secundair onderwijs (behalve als je al een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma hebt behaald in het Nederlands). Dat gaat zo:

  • Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands.
  • Je legt de test af op een datum naar keuze op een campus van een Vlaamse hogeschool. Je moet je vooraf inschrijven.
  • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. Je volgt dan tijdens het eerste jaar een online remediëringstraject.
studenten lager onderwijs in groep

Starttoets Frans en wiskunde

Om te kunnen starten in de lerarenopleiding lager onderwijs, zal je naast de starttoets Nederlands ook een starttoets moeten afleggen voor wiskunde en voor Frans.

Deze starttoetsen kan je van thuis uit online afleggen. Haal je streefcijfer niet voor wiskunde of Frans? Dan kan je toch starten. Een online remediëringstraject volgen voor Frans of wiskunde is niet verplicht (in tegenstelling tot Nederlands).

Data starttoets

Je kan de starttoets Nederlands voor de lerarenopleiding afleggen aan om het even welke hogeschool in Vlaanderen. Dat hoeft niet de hogeschool te zijn waar je van plan bent te gaan studeren. Op voorhand inschrijven is wel nodig, via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.

Start je nog in het eerste semester in de opleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs?

  • Het is helaas niet meer mogelijk om de starttoets Nederlands af te leggen.
  • Oplossing: je vraagt een vrijstelling aan bij de Vlaamse Hogescholenraad en volgt verplicht het online remediëringstraject (via Toledo).
  • De starttoetsen Frans en wiskunde (voor de studenten lager onderwijs) kan je wel nog online afleggen.

Start jij in het tweede semester?

  • De starttoets Nederlands leg je af in de week van 12 februari 2024. Meer info hierover volgt.

Noteer alvast volgende data:

  • 12 februari om 10.00 uur in campus Brugge
  • 14 februari om 14.00 uur in campus Kortrijk

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad