Student verkorte educatieve bachelor

Wil je een  onderwijsvak geven dat niet rechtstreeks aansluit op je vooropleiding?  Je kan gelijktijdig of achteraf een opleiding volgen in een bijkomend  onderwijsvak van maximaal 45 studiepunten. Zo verwerf je naast  je bewijs van pedagogische bekwaamheid ook een extra vereiste  bekwaamheid in onderwijsvakken als wiskunde, Nederlands (niet-thuistaal),  Frans, biologie, techniek… In bepaalde gevallen,  is er een voorafname mogelijk van maximaal 9 studiepunten binnen de verkorte educatieve bachelor. 

Een voorbeeld:

Een bachelor logopedie met interesse voor extra bevoegdheid Nederlands niet-thuistaal verwerft enkel met de verkorte educatieve bachelor voor dat onderwijsvak een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Om een vereiste te bekomen, wordt de opleiding extra onderwijsvak gevolgd. Echter, het keuzevak en de beide vakdidactieken binnen de verkorte educatieve bachelor kunnen al ingevuld worden met Nederlands niet- thuistaal (9 studiepunten). Achteraf of gelijktijdig kunnen dan de andere opleidingsonderdelen van het extra onderwijsvak gevolgd worden. 

Afhankelijk van je persoonlijke context en vooropleiding kan het traject meer gespreid worden in de tijd of zijn er  vrijstellingen (ook binnen het inhoudelijk onderwijsvak) mogelijk. 

Informeer je bij de trajectbegeleider voor deze unieke combinatie via [email protected] of [email protected]