Met je diploma kan je aan de slag als leraar in het (buiten)gewoon secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Ook buiten het onderwijs liggen kansen in de educatieve of sociaal-culturele sector.

Welke vakken je mag geven, kan je opzoeken via de databank van de bekwaamheidsbewijzen. Als je zoekt bij 'van diploma naar vak of ambt', vind je meestal een of meerdere vakken terug met een vereist bekwaamheidsbewijs. 

Daarnaast levert de opleiding je ook voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen op. Je volgt een vakdidactiek die aansluit op jouw profiel. Aan VIVES hebben we een aanbod van meer dan 20 vakdidactieken (naast 23 vakken uit de integrale opleiding ook nog vakdidactiek zorg, nijverheid, opvoedkunde en voeding & horeca) die georganiseerd worden in Brugge, Kortrijk of Torhout (in dag-, flex- of afstandsonderwijs).

Voor je traject kan je terecht in de app Educino

Soorten bekwaamheidsbewijzen

Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen:

  1. Vereist bekwaamheidsbewijs: als je een specifieke opleiding gevolgd hebt in het ambt of vak.
  2. Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: als je een diploma van hetzelfde niveau als het vereiste bekwaamheidsbewijs hebt, maar niet in die specialisatie.
  3. Ander bekwaamheidsbewijs: als je enkel een basisdiploma of nuttige ervaring hebt. Je kan slechts beperkt in tijd aangesteld blijven.
Logo educino

Educino

De app Educino geeft je gepersonaliseerd advies binnen de verkorte educatieve bachelor, zowel voor de keuze van een traject dat bij je past als voor het bepalen van de vakdidactiek.

Ben je niet ingeschreven aan VIVES? Dan kan je via een gastaccount toegang krijgen tot de app. Ben je wel ingeschreven? Gebruik dan je VIVES-account om in te loggen. Je vult de wizard in de eerste keer dat je inlogt.

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de trajectbegeleider.

Stagair verkorte educatieve bachelor

Bijkomend onderwijsvak

Heb je interesse om een vak te geven dat niet aansluit op je vooropleiding of heb je een basisdiploma dat niet leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs, maar enkel tot voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen?

Dan kan je je traject uitbreiden door te kiezen voor een bijkomend onderwijsvak. Dit kan tegelijk of na de verkorte educatieve bachelor. In maximum 45 studiepunten (dit kan ook minder zijn op basis van vrijstellingen en gevolgde keuzevakken) verwerf je zo een extra vakbevoegdheid (vereist bekwaamheidsbewijs voor het gekozen onderwijsvak).

Nog vragen? Contacteer een studietrajectbegeleider.

Campus (Je kan meerdere campussen selecteren)