Veelgestelde vragen

Hier komen de vragen.

starttoets

-> linken naar pagina

bekwaamheidsbewijzen

Wil je meer weten over de bekwaamheidsbewijzen die nodig zijn voor de job die je wenst uit te oefenen dan kun je terecht op http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/bekwaamheidsbewijzen-om-les-te-geven-om-te-werken-het-onderwijs en http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Waarvoor staat EBASO?

Educatieve bachelor secundair onderwijs (met één of twee onderwijsvakken)

Waarvoor staat ECTS?

ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten.  

Waarvoor staat LIO?

-> linken naar de pagina

Wat is de opvolger van de vroegere D-cursus, GPB, SLO?

Afhankelijk van je vooropleiding en/of nuttige ervaring, volg je de verkorte educatieve bachelor of educatief graduaat.

Kan ik met mijn licentiaats- of masterdiploma de verkorte educatieve bachelor volgen?

Ja dat is mogelijk.

Een masterdiploma, behaald ten laatste in 2022-2023, in combinatie met een diploma van de educatieve bacheloropleiding SO of de educatieve graduaatsopleiding, leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor de gerelateerde algemene vakken en gelijknamige toegepaste technische/praktische vakken in de derde graad ASO/TSO/KSO. Een masterdiploma, behaald ná 2022-2023, in combinatie met een diploma van de educatieve bacheloropleiding SO of de educatieve graduaatsopleiding, leidt tot een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor de gerelateerde algemene vakken en gelijknamige toegepaste technische/praktische vakken in de derde graad ASO/TSO/KSO.

Hoeveel studiebelasting is één studiepunt?

1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 u tijd die je besteedt aan lessen volgen, studeren, afleggen van examens... kortom alle activiteiten die je onderneemt voor dat studiepunt.

Wat is leerkrediet

Elke student krijgt een rugzakje van 140 studiepunten bij de start aan het hoger onderwijs. Deze studiepunten heb je nodig om te kunnen inschrijven voor een basisopleiding. Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je. Meer informatie op: http://www.vives.be/leerkrediet

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

-> linken naar pagina