Studenten eBASO flextraject

Educatieve bachelor secundair onderwijs studeren via flextraject

Wil je flexibel kunnen studeren, maar toch af en toe of regelmatig lessen meepikken? In het flextraject combineer je dagonderwijs in campus Brugge met begeleide zelfstudie. Zo kan je studeren perfect combineren met je job (al dan niet in het onderwijs), je gezin, een functiebeperking...

Hieronder vind je meer uitleg over:

studente flextraject bachelor secundair onderwijs

Wat is een flextraject?

Geen probleem! We verwelkomen je ook graag op een later tijdstip tijdens het academiejaar.

Het flextraject biedt je de mogelijkheid om te starten met een klein pakket vakken en doorheen het academiejaar bijkomende opleidingsonderdelen op te nemen. In het flextraject bepaal je dus zelf hoe snel je je opleiding afrondt: zo snel mogelijk of liever gespreid over een langere periode. Samen met de trajectbegeleider werk je een traject uit dat helemaal op jouw persoonlijke situaties is afgestemd.

Je examens kan je ook nog eens buiten de vaste examenperiodes in januari en juni examens afleggen.

En heb je de start in september gemist, maar wil je niet wachten tot het volgende academiejaar? Geen probleem! Het flextraject kan je op eender welk moment in het academiejaar opstarten.

Waar kan je de opleiding volgen?

In Brugge studeer en leef je met studenten uit verschillende opleidingen samen in één moderne campus. Je ontmoet elkaar in de innovatieve werk- en ontspanningsruimtes en voelt je snel thuis. De campus is goed gelegen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Campus Brugge Xaverianenstraat

Welke onderwijsvakken kan je combineren?

Je kiest twee vakken waarin je je wil specialiseren. Een overzicht van alle mogelijkheden vind je hieronder. Opgelet: twee vakken uit dezelfde rij combineren mag niet.

Nederlands     plastische opvoeding     aardrijkskunde          
Engels     techniek          
Frans     biologie en natuurwetenschappen     fysica en natuurwetenschappen     geschiedenis    
wiskunde     project kunstvakken     katholieke godsdienst          
Nederlands niet-thuistaal     project algemene vakken en

maatschappelijke vorming
   

Het onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal kan je ook volledig in afstandsonderwijs volgen.

een stagair eBASO voor de klas

Hoe verloopt je stage?

De stage is een cruciaal onderdeel van je opleiding en kan je in overleg met de stagecoördinator flexibel inplannen.

Ben je al aan de slag in het onderwijs? Dan kan je je stage-uren in je eigen werkcontext uitvoeren. Zo pas je wat je leert meteen toe in je dagelijkse onderwijspraktijk.

Heb je al een lerarendiploma of een bachelor- of masterdiploma op zak? Dan kan je een verkort alternatief stagetraject volgen dat is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en achtergrond.

Programma

In het flextraject kan je je studie spreiden in de tijd. Je kan het programma in drie jaar afwerken, maar ook opsplitsen in kleinere pakketten van 30 of 45 studiepunten per academiejaar. In overleg met de trajectbegeleider stippel je een individueel studieprogramma uit dat haalbaar is binnen jouw persoonlijke context.

Fase 1

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 1 4
Digitale vaardigheden 3
Onderwijskunde 1: accent op didactiek 5
Onderwijskunde 2: accent op ontwikkeling 4
Levensbeschouwelijke blik 1 3
   
Vakdidactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 1) 4 + 3
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 1) 4 + 3
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 2) 3 + 3
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 2) 3 + 3
Vakdidactiek onderwijsvak A 1 3
Vakdidactiek onderwijsvak B 1 3
   
Praktijk  
Didactische vaardigheden 3
Stage: secundair onderwijs 1 6
   
Totaal studiepunten 60

Fase 2

Fase 2

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 2 3
Onderzoek in team 4
Onderwijskunde 3: accent op leerzorg 3
Onderwijskunde 4: accent op differentiatie en evaluatie 3
Onderwijskunde 5: accent op psychosociale zorg 3
Levensbeschouwelijke blik 2 3
Strong Sustainability 3
   
Vakdidactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 3) 3 + 3
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 3) 3 + 3
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 4) 4
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 4) 4
Vakdidactiek onderwijsvak A 2 3
Vakdidactiek onderwijsvak B 2 3
   
Praktijk  
Stage onderwijsvak A: secundair onderwijs 2 6
Stage onderwijsvak B: secundair onderwijs 2 6
   
Totaal studiepunten 60

Fase 3

Fase 3

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Onderwijskunde 6: accent op de schoolbrede context 3
Onderwijskunde 7: accent op onderwijsvisies 3
Levensbeschouwelijke blik 3 3
Emerging Technologies 3
Bachelorproef 7
   
Vakdidactisch en inhoudelijk deskundig  
Onderwijsvak A 7
Onderwijsvak B 7
   
Praktijk  
Ingroeistage: secundair onderwijs 3 12
   
Keuze  
Wildcard 3
Keuzetraject 12
   
Totaal studiepunten 60

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 1 4
Digitale vaardigheden 3
Onderwijskunde 1: accent op didactiek 5
Onderwijskunde 2: accent op ontwikkeling 4
Levensbeschouwelijke blik 1 3
   
Vakdidactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 1) 4 + 3
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 1) 4 + 3
Vakinhoud onderwijsvak A (semester 2) 3 + 3
Vakinhoud onderwijsvak B (semester 2) 3 + 3
Vakdidactiek onderwijsvak A 1 3
Vakdidactiek onderwijsvak B 1 3
   
Praktijk  
Didactische vaardigheden 3
Stage: secundair onderwijs 1 6
   
Totaal studiepunten 60

Nog vragen? NOG VRAGEN? CONTACTEER EEN STUDIETRAJECTBEGELEIDER