Leerkracht lager onderwijs

Educatieve bachelor lager onderwijs via afstandsonderwijs studeren

Meer dan twintig jaar geleden zijn we aan VIVES gestart met afstandsonderwijs binnen de lerarenopleiding. Daarmee waren we een pionier in het afstandsleren.

Vandaag is VIVES nog altijd de enige hogeschool in Vlaanderen waar je de educatieve bachelor lager onderwijs kan studeren zonder verplichte contactmomenten. Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De examens plan je zelf in verspreid over het volledige academiejaar.

Hieronder vind je meer uitleg over:

Studente lager onderwijs op stage

Hoe verloopt je stage?

Onze opleiding tot onderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard geniet je hierbij van de begeleiding van onze hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven. Dit doe je in een zelfgekozen school voor gewoon onderwijs in Vlaanderen.

Een aantal stages kan je organiseren per halve dag, maar voor enkele stages moet je 1 à 2 weken aaneensluitend in de klas aanwezig zijn. Hou er dus rekening mee dat je gemiddeld 15 tot 30 halve dagen per jaar aan stage moet kunnen besteden.

Werken en studeren combineren

De opleiding in afstandsonderwijs kan je perfect combineren met een job, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak en werk je minstens deeltijds (500 jaaruren) als onderwijzer in het gewoon basisonderwijs? Dan kan je (een deel van) de stage ook via een LIO-traject (leraar in opleiding) volgen.

Studenten leggen examen af

Waar en wanneer leg je examens af?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten. Opdrachten kan je digitaal indienen, zodat je je niet hoeft te verplaatsen.

Examens zijn meestal schriftelijk (papier/digitaal), maar soms ook mondeling (campus/videogesprek).

Per academiejaar zijn er tien examenweken. Dat zijn volledige weken waarin je de keuze hebt om overdag, ’s avonds of op zaterdagmorgen een examen af te leggen. Je bepaalt daarbij zelf of je op de uitgekozen dag één examen of meerdere examens aflegt. Een eerste examenweek is er al in oktober. Zo kan je je examens maximaal spreiden en de combinatie met je werk/gezin haalbaar maken.

Mondelinge examens kan je op een viertal momenten doorheen het jaar afleggen. Bij de start van het academiejaar ontvang je een jaarkalender met alle examenmomenten.

De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk, maar kan je vaak ook van thuis uit afleggen.

Programma

In afstandsonderwijs kan je je opleiding spreiden in de tijd. Je kan het programma in drie jaar afwerken, maar ook opsplitsen in kleinere pakketten van bijvoorbeeld 30 of 45 studiepunten per academiejaar. In overleg met de trajectbegeleider stippel je een individueel studieprogramma uit dat haalbaar is binnen jouw persoonlijke context.

Heb je al een diploma hoger onderwijs of van leraar op zak? Dan heb je recht op vrijstellingen, waardoor de studietijd aanzienlijk korter wordt. Het aantal vrijstellingen is afhankelijk van jouw diploma.

Fase 1

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Pedagogie 3
Reflectie- en sociale vaardigheden 3
Agogische vaardigheden 3
Informatie- en digitale vaardigheden 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Taalvaardigheden 3
Muzische grondhouding 3
Didactische verkenning van de basisschool 3
Didactiek 1 4
Ontwikkelingspsychologie 3
Rooms-katholieke godsdienst kennis 6
Nederlands kennis 3
Nederlands didactiek 3
Onderwijs en maatschappij 3
Wiskunde kennis 6
Wiskunde didactiek 5
Nederlands vaardigheden 3
Totaal studiepunten 60

Fase 2

Fase 2

Opleidingsonderdelen STP
Rooms-katholieke godsdienst didactiek en basisstage 4
Basisstage Nederlands en wiskunde 1  3
Basisstage Nederlands en wiskunde 2 5
Frans parate kennis 3
Geïntegreerde stage 1 4
Wereldoriëntatie natuur 3
Wereldoriëntatie tijd 3
Wereldoriëntatie ruimte 3
Wereldoriëntatie didactiek en STEM 4
Wereldoriëntatie basisstage 3
Didactiek 2 3
Emerging Technologies 3
Muziek inhouden 3
Beweging inhouden 3
Beeld inhouden 3
Beeld, beweging en muziek didactiek 3
Beeld, beweging en muziek basisstage 3
Op weg naar het eerste leerjaar 3
Totaal studiepunten 60

Fase 3

Fase 3

Opleidingsonderdelen STP
Didactiek 3 4
Frans vaardigheden 4
Geïntegreerde stage 2 6
Participatie en zorg 3
Frans didactiek en basisstage 3
Horizonverruimend 3
Geïntegreerde stage 3 8
Afstudeerfase (keuze uit verschillende trajecten) 30
Totaal studiepunten 60

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Pedagogie 3
Reflectie- en sociale vaardigheden 3
Agogische vaardigheden 3
Informatie- en digitale vaardigheden 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Taalvaardigheden 3
Muzische grondhouding 3
Didactische verkenning van de basisschool 3
Didactiek 1 4
Ontwikkelingspsychologie 3
Rooms-katholieke godsdienst kennis 6
Nederlands kennis 3
Nederlands didactiek 3
Onderwijs en maatschappij 3
Wiskunde kennis 6
Wiskunde didactiek 5
Nederlands vaardigheden 3
Totaal studiepunten 60

Nog vragen? Contacteer een studietrajectbegeleider.