Studente afstandsonderwijs

Educatieve bachelor kleuteronderwijs via afstandsonderwijs studeren

Meer dan twintig jaar geleden zijn we aan VIVES gestart met afstandsonderwijs binnen de lerarenopleiding. Daarmee waren we een pionier in het afstandsleren.

Vandaag is VIVES nog altijd de enige hogeschool in Vlaanderen waar je de educatieve bachelor kleuteronderwijs kan studeren zonder verplichte contactmomenten. Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De examens plan je zelf in verspreid over het volledige academiejaar.

Hieronder vind je meer uitleg over:

Moeder en kleuter

Hoe verloopt je stage?

Onze opleiding tot kleuteronderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard geniet je hierbij van de begeleiding van onze hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven. Dit doe je in een zelfgekozen school voor gewoon onderwijs in Vlaanderen.

Een aantal stages kan je organiseren per halve dag, maar voor enkele stages moet je 1 à 2 weken aaneensluitend in de klas aanwezig zijn. Hou er dus rekening mee dat je gemiddeld 15 tot 30 halve dagen per jaar aan stage moet kunnen besteden.

Werken en studeren combineren

De opleiding in afstandsonderwijs kan je perfect combineren met een job, zowel binnen als buiten het onderwijs. 

Werk je minstens deeltijds (500 jaaruren) als kleuteronderwijzer in het gewoon basisonderwijs? Dan kan je (een deel van) de stage ook via een LIO-traject (leraar in opleiding) volgen. Voor studenten zonder bachelor- of masterdiploma gelden bijkomende voorwaarden:

  • Je hebt al minstens één schooljaar ervaring in een (ondersteunende) pedagogische functie binnen het gewoon basisonderwijs, al dan niet deeltijds.
  • Je voldoet aan een 'ander' bekwaamheidsbewijs vereist door de Vlaamse overheid. 
  • Je bent 21 jaar of ouder.
Studenten die examens maken

Waar en wanneer leg je examens af?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten. Opdrachten kan je digitaal indienen, zodat je je niet hoeft te verplaatsen.

Examens zijn meestal schriftelijk (papier/digitaal), maar soms ook mondeling (campus/videogesprek).

Per academiejaar zijn er tien examenweken. Dat zijn volledige weken waarin je de keuze hebt om overdag, ’s avonds of op zaterdagmorgen een examen af te leggen. Je bepaalt daarbij zelf of je op de uitgekozen dag één examen of meerdere examens aflegt. Een eerste examenweek is er al in oktober. Zo kan je je examens maximaal spreiden en de combinatie met je werk/gezin haalbaar maken.

Mondelinge examens kan je op een viertal momenten doorheen het jaar afleggen. Bij de start van het academiejaar ontvang je een jaarkalender met alle examenmomenten.

De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk, maar kan je vaak ook van thuis uit afleggen.

Programma

In afstandsonderwijs kan je je studie spreiden in de tijd. Je kan het programma in drie jaar afwerken, maar ook opsplitsen in kleinere pakketten van bijvoorbeeld 30 of 45 studiepunten per academiejaar. In overleg met de trajectbegeleider stippel je een individueel studieprogramma uit dat haalbaar is binnen jouw persoonlijke context.

Heb je al een diploma hoger onderwijs of van leraar op zak? Dan heb je recht op vrijstellingen, waardoor de studietijd aanzienlijk kan krimpen. Het aantal vrijstellingen is afhankelijk van jouw diploma. Om te weten welke vrijstellingen die jij eventueel kan krijgen neem je best contact op met de studietrajectbegeleider onderaan deze pagina.

Fase 1

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Pedagogie 3
Reflectie en sociale vaardigheden 3
Agogische vaardigheden 3
Informatie- en digitale vaardigheden 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Taalvaardigheden 3
Muzische grondhouding 3
Didactische verkenning van de basisschool 3
Didactiek 1 4
Ontwikkelingspsychologie 3
Beweging inhouden 5
Beweging didactiek 3
Muziek inhouden 5
Muziek didactiek 3
Basisstage jongste kleuters beweging en muziek 4
Onderwijs en maatschappij 3
Didactiek 2 3
Emerging Technologies 3
Totaal studiepunten 60

Fase 2

Fase 2

Opleidingsonderdelen STP
Nederlands 9
Beeld inhouden 5
Beeld didactiek 3
Basisstage oudste kleuters Nederlands en beeld 4
Wereldoriëntatie kennis 1 4
Wereldoriëntatie kennis 2 4
Geïntegreerde stage 1 5
Wereldoriëntatie kennis didactiek  6
Rooms-katholieke godsdienst kennis 4
Rooms-katholieke didactiek 4
Basisstage jongste kleuters wereldoriëntatie en rooms-katholieke godsdienst 3
De overgang van voorschoolse naar schoolse setting 5
Didactiek 3 4
Totaal studiepunten 60

Fase 3

Fase 3

Opleidingsonderdelen STP
Geïntegreerde stage 2 5
Wiskundige initiatie 8
Basisstage oudste kleuters wiskundige initiatie en rooms-katholieke godsdienst 3
Participatie en zorg 3
Horizonveruimend 3
Geïntegreerde stage 3 8
Afstudeermodule (keuze uit verschillende trajecten + bachelorproef) 30
Totaal studiepunten 60

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Pedagogie 3
Reflectie en sociale vaardigheden 3
Agogische vaardigheden 3
Informatie- en digitale vaardigheden 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Taalvaardigheden 3
Muzische grondhouding 3
Didactische verkenning van de basisschool 3
Didactiek 1 4
Ontwikkelingspsychologie 3
Beweging inhouden 5
Beweging didactiek 3
Muziek inhouden 5
Muziek didactiek 3
Basisstage jongste kleuters beweging en muziek 4
Onderwijs en maatschappij 3
Didactiek 2 3
Emerging Technologies 3
Totaal studiepunten 60

Nog vragen? Stel ze aan een studietrajectbegeleider.