Student secundair onderwijs via afstandsonderwijs met hoofdtelefoon op voor computer

De educatieve bachelor secundair onderwijs studeren via afstandsonderwijs

In het afstandsonderwijs studeer je los van tijd en ruimte. Daarnaast is er ook een aanbod van contactmomenten ('s avonds en op zaterdagvoormiddag in campus Torhout) en begeleide zelfstudie. Examens plan je zelf doorheen het academiejaar.

Je kiest zelf of je je opleiding zo snel mogelijk afrondt of ze over een langere periode spreidt. Samen met je trajectbegeleider ontwerp je een traject op maat.

Heb je de start in september gemist, maar wil je niet wachten tot de start van het volgende academiejaar? Geen probleem! We verwelkomen je ook graag in de loop van het academiejaar.

Studente bioesthetiek geeft hoofdmasage

Waar kan je de opleiding volgen?

Je studeert bij je thuis. Voor de contactmomenten kan je kiezen om die online te volgen of naar de campus in Torhout te komen.

De campus in Torhout is een knusse, kleinschalige campus waar je samen met studenten uit dezelfde opleiding studeert. De campus bevindt zich op enkele minuten van het treinstation en is vlot bereikbaar met de auto.

VIVES campus Torhout

Welke onderwijsvakken kan je combineren?

We bieden 16 boeiende vakken aan via afstandsonderwijs. Uit het overzicht hieronder kies je twee vakken waarin je je wil specialiseren. Ongeacht de reeks kan je alle onderwijsvakken combineren door een gefaseerde opstart.

Reeks 1     Frans      Nederlands       wiskunde       gezondheidsopvoeding       
Reeks 2     Engels       techniek       biologie       natuurwetenschappen        
Reeks 3     economie       geschiedenis       plastische opvoeding                
Reeks 4     aardrijkskunde       bio-esthetiek       katholieke godsdienst       informatica - digitopper       project algemene vakken

maatschappelijke vorming

De (online) contactmomenten liggen per reeks vast op een specifieke avond in de week.

  • reeks 1 op donderdagavond
  • reeks 2 op woensdagavond
  • reeks 3 op maandagavond
  • reeks 4 op dinsdagavond
Student secundair onderwijs geeft stage in een klas

Hoe verloopt je stage?

Je stage kan je in overleg met de stagecoördinator flexibel inplannen.

Sta je al voor de klas? Dan kan je je stage-uren in je eigen werkcontext uitvoeren. Zo integreer je wat je leert meteen in jouw dagelijkse onderwijspraktijk. 

Heb je al een lerarendiploma, een bachelor- of masterdiploma? Wij hebben een alternatief stagetraject ontworpen dat naadloos aansluit bij je persoonlijke traject en professionele achtergrond.

Werk je minstens deeltijds (500 jaaruren) als leraar in het gewoon secundair onderwijs, dan kan je je stage ook via een LIO-statuut (leraar in opleiding) volgen, weliswaar onder de bijkomende voorwaarden.

Waar en wanneer leg je examens af?

Examens kan je naar keuze thuis of in campus Kortrijk afleggen en plan je zelf doorheen het academiejaar. 

Programma

In afstandsonderwijs kan je je studie spreiden in de tijd. Je kan het programma in drie jaar afwerken, maar ook opsplitsen in kleinere pakketten van 30 of 45 studiepunten per academiejaar. In overleg met de trajectbegeleider stippel je een individueel studieprogramma uit dat haalbaar is binnen jouw persoonlijke context.

Fase 1

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 1 4
Digitale vaardigheden 3
Onderwijskunde 1: accent op didactiek 5
Onderwijskunde 2: accent op ontwikkeling 4
Levensbeschouwelijke blik 1 3
   
(Vak)didactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud A semester 1 4 + 3
Vakinhoud B semester 1 4 + 3
Vakinhoud A semester 2 3 + 3
Vakinhoud B semester 2 3 + 3
Vakdidactiek A 1 3
Vakdidactiek B 1 3
   
Praktijk  
Didactische vaardigheden 3
Stage: secundair onderwijs 1 6
   
Totaal studiepunten 60

Fase 2

Fase 2

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 2 3
Onderzoek in team 4
Onderwijskunde 3: accent op leerzorg 3
Onderwijskunde 4: verdiepend werken met leerlingen 3
Onderwijskunde 5: accent op psychosociale zorg 3
Levensbeschouwelijke blik 2 3
Strong Sustainability 3
   
Vakdidactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud A semester 3 3 + 3
Vakinhoud B semester 3 3 + 3
Vakinhoud A semester 4 4
Vakinhoud B semester 4 4
Vakdidactiek A 2 3
Vakdidactiek B 2 3
   
Praktijk  
Stage A: secundair onderwijs 2 6
Stage B: secundair onderwijs 2 6
   
Totaal studiepunten 60

Fase 3

Fase 3

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Bachelorproef 7
Onderwijskunde 6: de leraar startklaar 3
Onderwijskunde 7: de leraar startklaar 3
Levensbeschouwelijke blik 3 3
Emerging Technologies 3
   
(Vak)didactisch en inhoudelijk deskundig  
Onderwijsvak A 7
Onderwijsvak B 7
   
Praktijk  
Ingroeistage 12
   
Keuze  
Wildcard 3
Keuzetraject 12
   
Totaal studiepunten 60

Fase 1

Opleidingsonderdelen STP
Ondersteunende vakken  
Taalvaardigheden 1 4
Digitale vaardigheden 3
Onderwijskunde 1: accent op didactiek 5
Onderwijskunde 2: accent op ontwikkeling 4
Levensbeschouwelijke blik 1 3
   
(Vak)didactisch en inhoudelijk deskundig  
Vakinhoud A semester 1 4 + 3
Vakinhoud B semester 1 4 + 3
Vakinhoud A semester 2 3 + 3
Vakinhoud B semester 2 3 + 3
Vakdidactiek A 1 3
Vakdidactiek B 1 3
   
Praktijk  
Didactische vaardigheden 3
Stage: secundair onderwijs 1 6
   
Totaal studiepunten 60

Nog vragen? Contacteer een studietrajectbegeleider