Leraar secundair onderwijs in de klas

Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs via LIO-traject

Het LIO-traject (Leraar In Opleiding) kan je volgen als je minstens een halftijdse lesopdracht hebt in een school op jaarbasis, maar nog geen lerarendiploma. De LIO-baan kan hoogstens 30 studiepunten praktijkcomponent vervangen. Een houvast bij de samenstelling van het LIO-traject is het modeltraject met opstart in september en met duurtijd van 2 jaar. Je neemt dan gemiddeld 15 studiepunten op per semester, maar je kan de opleiding gerust langer spreiden in de tijd. 

Je start het eerste jaar met een aantal vakken of opleidingsonderdelen (OPO's) die je samen met de studenten in het flextraject volgt. Daarbij kies je per OPO ofwel voor een mix aan contact- én afstandsonderwijs, ofwel voor afstandsonderwijs.

Een groot deel van de opleiding werk je af via werkplekleren op je school. Als LIO-studenten volg je een aantal OPO’s samen met andere LIO’s in een LIO-cluster gedurende één academiejaar. Op basis van jouw context en beschikbaarheid kan je een traject samenstellen aan de hand van de lessenroosters van het eerste en het tweede semester. Maak gebruik van de app Educino voor trajectadvies.

Modeltraject

  • Het modeltraject duurt minstens 2 jaar.
  • Je kan afwijken van het modeltraject en de opleiding meer spreiden.
  • Richtlijnen om een evenwichtig en logisch programma samen te stellen, vind je in de opleidingsbrochure.
  • Alle vakken (opleidingsonderdelen of OPO's) worden standaard blended ingericht, in een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
  • Voor alle theoretische OPO’s heb je de keuze tussen blended én volledig afstandsonderwijs (zie schema).
  • Het is aangeraden om minimum eerst het OPO Basis didactiek en brede leerzorg af te werken voor je de LIO-cluster opneemt.
  • Vakdidactiek optie A volg je best samen met de LIO-cluster.
  • Je hebt de keuze om Inleefstage vooraf of gelijktijdig te volgen met de LIO-cluster.
  • Verhoogde zorg en Verbindend werken volg je bij voorkeur ook vooraf of (indien haalbaar) gelijktijdig met de LIO-cluster.
  • Te combineren met een extra onderwijsvak, de banaba Zorg en remediërend leren of Buitengewoon onderwijs.

Waar kan je de opleiding volgen?

Campus Brugge Xaverianenstraat

In Brugge studeer en leef je met studenten uit verschillende opleidingen samen in één moderne campus. Je ontmoet elkaar in de innovatieve werk- en ontspanningsruimtes en voelt je snel thuis. De campus is goed gelegen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Campus Kortrijk

In Kortrijk zitten onze verschillende lerarenopleidingen samen in het moderne onderwijsgebouw. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Campus Torhout

Voor de vakdidactieken kan het zijn dat je enkele sessies volgt op de campus Torhout. De campus in Torhout is een knusse, kleinschalige campus. Je studeert er samen met studenten uit dezelfde opleiding. De campus bevindt zich op enkele minuten van het treinstation en is vlot bereikbaar met de auto.

Nog vragen? Stel ze aan een studietrajectbegeleider

Campus (Je kan meerdere campussen selecteren)