Ben je aangesteld als leraar en volg je tegelijk een lerarenopleiding? Dan ben je leraar-in-opleiding (LIO). 

Dit betekent dat je aanstelling (een deel van) de praktijkcomponent van de lerarenopleiding kan vervangen. Je aanstelling wordt dan beschouwd als een leraar-in-opleidingsbaan (LIO-baan).

Voorwaarden voor een LIO-baan

  • Je hebt een aanstelling als leraar in één of meer onderwijsinstellingen van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs, het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs of deeltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair volwassenenonderwijs of in basiseducatie.
  • Je bent aangesteld in een ambt van het onderwijzend personeel en je volgt een lerarenopleiding die opleidt voor hetzelfde onderwijsniveau als waar je het ambt uitoefent.
  • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin je bent aangesteld. Dat hoeft geen ‘vereist’ of ‘voldoende geacht’ bekwaamheidsbewijs te zijn, een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ volstaat. Meer informatie over de bekwaamheidsbewijzen kan je hier vinden.
Spreuk op zwarte wand

LIO-trajecten aan VIVES

Als leraar-in-opleiding volg je aan VIVES meestal een traject afstandsonderwijs waarbij je werkuren voor de klas als stage worden beschouwd. Aan VIVES hebben we trouwens al meer dan twintig jaar ervaring met afstandsonderwijs binnen de lerarenopleiding. Dat zorgt ervoor dat je je opleiding zo goed mogelijk kan combineren met je job. Afhankelijk van je vooropleiding heb je ongetwijfeld recht op een uitgebreid vrijstellingenpakket. Contacteer alvast een studietrajectbegeleider voor jouw specifieke traject.

Er zijn specifieke LIO-trajecten voor:

Nog vragen? Stel ze aan een studietrajectbegeleider.

LIO traject voor