Educatieve bachelor secundair onderwijs scholieren

secundair onderwijs via avondonderwijs

Educatieve bachelor secundair onderwijs via avondonderwijs aan VIVES Zuid

Liever voor een klas leergierige jongeren staan dan je huidige job? Via avondonderwijs kan je alsnog leerkracht secundair onderwijs worden!

Waar kan ik dit volgen?
Leerkracht secundair onderwijs worden
Educatieve bachelor secundair onderwijs leerlingen met ipad

Met een diploma leraar secundair onderwijs kun je les geven de eerste graad van het secundair onderwijs, in de tweede graad van ASO, TSO, KSO en BSO en zelfs in de derde en vierde graad van het BSO. Ook in het buitengewoon onderwijs kun je aan de slag.

Ook in andere sectoren vind je zeker een job want je wordt uitgerust met stevige vakkennis, goede communicatieve skills en feeling voor sociale processen.

Flexibiliteit staat in avondonderwijs voorop. We tekenen voor jou een aangepast traject op maat uit afhankelijk van jouw vooropleiding en tijd. Heb je al een bachelor- of masterdiploma met lerarenopleiding? Dan kun je een verkorte studieroute secundair onderwijs volgen en bevoegdheid voor een bijkomend onderwijsvak verkrijgen in één jaar! Dit kan in dagonderwijs en in (begeleid) afstandsonderwijs (met of zonder contactmomenten overdag of 's avonds, dat kies je zelf).

Wat leer ik in deze opleiding?

In VIVES stel je zelf je keuzepakket samen. Je verdiept je in de onderwijsvakken die jou begeesteren zowel in de klas als daarbuiten en wordt geleidelijk aan een echte vakspecialist. Je voedt zo je eigen interesses en je enthousiasme om hierover les te geven aan jongeren.

Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeën. VIVES  zoekt samen met jou het optimale traject. Hierbij staan flexibiliteit en de verdere ontwikkeling van jouw eigen talenten en mogelijkheden voorop. Leraar word je niet alleen. Er zijn contactmomenten in kleine groep waar er een sterke interactie is met de lector en onder studenten. Er is dus altijd ruimte voor jouw vragen en bekommernissen. 

De kwaliteit van de geïntegreerde leraar staat bij ons voorop. We koesteren wat goed is en integreren nieuwe inhoudelijke, didactische en technologische impulsen. Liefde voor het vak en leerlingen inspireren krijgen een belangrijke plaats in VIVES. We zijn ervan overtuigd dat naast het professionele ook jouw persoonlijke identiteit aan bod moet komen.

studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat o.m. boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het avondonderwijs werkt men via een blended aanpak samen met jou aan jouw ontwikkeling. Je kan jouw opleiding deels op afstand volgen via aangepast leermateriaal en je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan praktijkgerichte contactmomenten. Op die manier kunnen de docenten jou maximaal en op maat ondersteunen tijdens jouw groeiproces.

Inhoudelijke expertise die je nodig hebt als toekomstige leraar verwerf je via online cursusmateriaal en tijdens contactmomenten. Tijdens de contactmomenten focussen we op het oefenen van didactische skills in die je nodig hebt om een competente leraar te worden. We begeleiden jou naar geïntegreerd leraarschap via persoonlijke traject- en stagebegeleiding.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Educatieve bachelor secundair onderwijs schoolbord

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een volledig traject bestaat uit 180 studiepunten en kan afgewerkt worden in drie jaar. Afhankelijk van jouw vooropleiding en mogelijkheden kan dit traject ook korter worden of kan je de opleiding meer spreiden. Samen met jouw trajectbegeleider wordt voor jou een passend traject samengesteld.

Hieronder vind je een aantal mogelijke trajecten gebaseerd op jouw vooropleiding: 

 • Heb je al een bachelor- of masterdiploma verworven? Dan bestaat jouw traject uit max. 127 studiepunten.
 • Heb je geen bachelor- of masterdiploma maar wel pedagogische bekwaamheid verworden? Dan bestaat jouw traject uit max. 123 studiepunten.
 • Heb je een bachelor- of masterdiploma en pedagogische bekwaamheid verworden? Dan bestaat jouw traject uit max. 93 studiepunten.
 • Heb je al een diploma kleuter-, lager of secundair onderwijs? Dan bestaat jouw traject uit max. 48 studiepunten.
Lager onderwijs via avondonderwijs schoolbord

Hoe word ik geëvalueerd?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten en stages. Als student avondonderwijs kun je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het academiejaar. Examens zijn meestal schriftelijk (op papier of digitaal) maar soms ook mondeling. 

Voor schriftelijke examens zijn er maandelijkse examenweken waarin je op verschillende dagen in de week, zowel overdag als ‘s avonds en op zaterdagvoormiddag, examen kunt afleggen. Je kunt ervoor kiezen om telkens één examen af te leggen of om meerdere examens op een dag te combineren. Je beslist met andere woorden zelf wanneer je welk examen aflegt. 

Voor mondelinge examens zijn er een viertal momenten gepland doorheen het jaar. Bij het begin van het jaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen. De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Het is ook mogelijk om examens van thuis uit af te leggen.

Aan een professionele bachelor zijn ook heel wat praktijkgerichte opdrachten verbonden. Deze dien je digitaal in via de digitale leeromgeving. Zo hoef je geen extra verplaatsing te maken om materiaal in te dienen en kan je dit gewoon van thuis uit doen. 

Welke onderwijsvakken kan ik combineren?

Welke onderwijsvakken met elkaar combineerbaar zijn, zie je in de tabel hieronder. Je kan een vak combineren met een onderwijsvak op een andere horizontale rij.
Een overzicht van de onderwijsvakken aangeboden in avondonderwijs vind je hier:

Infographic starttoets lerarenopleiding

Starttoets lerarenopleiding

Wil je je graag inschrijven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024? Dan ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands. Je legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.

Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie secundair onderwijs via avondonderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

In één jaar kun je een onderwijsbevoegdheid in een bijkomend onderwijsvak verwerven via de verkorte route secundair onderwijs. Dit kan via dag-, (begeleid) afstands- en avondonderwijs.

Wil je graag onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs? Dan kun je via een verkorte studieroute kleuteronderwijs via dag- of afstandsonderwijs of verkorte studieroute lager onderwijs via dag-, afstands- of avondonderwijs een bijkomend diploma behalen.

Een andere mogelijkheid is een master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogiek aan een universiteit behalen. Je moet hiervoor eerst een schakelprogramma volgen. In je derde jaar kun je al een stuk van dat schakelprogramma volgen via een keuzetraject. Afhankelijk van je onderwijsvakken kun je ook, via schakelprogramma’s, overstappen naar andere universitaire opleidingen.

Er zijn ook heel wat diplomagerichte, langlopende nascholingsmogelijkheden:

Zo kun je een bachelor na bachelor (60 studiepunten) volgen. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren in het buitengewoon onderwijs en de bachelor buitengewoon onderwijs behalen. Je kunt ook kiezen voor de bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren of de bachelor na bachelor schoolontwikkeling.

Er bestaan ook heel wat interessante postgraduaten (20 studiepunten). Zo kun je bijv. het posgraduaat CLIL (context language integrated learning) volgen zodat je jouw onderwijsvak in het Engels of Frans kunt geven. Heb je interesse in zorg dan kun je het postgraduaat zorgleraar volgen of misschien is het postgraduaat dance education wel iets voor jou? 

Op verschillende plaatsen worden verder nog talloze kortlopende nascholingssessies ingericht. Wil je graag doelgericht spelmateriaal inzetten, dan is een nascholing van het spellenarchief misschien wel iets voor jou? Meer mogelijkheden om je na te scholen vind je zeker ook bij de Eeckout Academy. 

Dit is slechts een kleine greep uit een ruim aanbod. De uitdaging om te leren stopt dus zeker niet bij je afstuderen!

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat educatieve sectoren en taken waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. Bijvoorbeeld in musea, nascholingsprojecten, vormingswerk, culturele centra maar vaak ook in meer commerciële functies, omwille van je verworven communicatieve vaardigheden. Met je diploma kun je aan de slag als:

 • leraar
 • leerlingbegeleider
 • studiemeester-opvoeder
 • administratief medewerker
 • internaatsverantwoordelijke
 • sportfunctionaris
 • fitnessbegeleider
 • buitensportbegeleider
 • trainer/coach of jeugdcoördinator

Afhankelijk van je gekozen vakken zijn natuurlijk heel veel andere jobs mogelijk. Lerarenopleiding is een van de meest veelzijdige opleidingen qua uitstroommogelijkheden.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.