Studenten

secundair onderwijs

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Nieuwe start - infomoment heroriënteerders

ma. 7 febr. (18-20u.)

Bezoek onze virtuele stand
Chat live met een docent
Blijf op de hoogte
Bekijk jouw brochure

Les geven aan tieners iets voor jou? Denk maar even terug aan je eigen tijd in de middelbare school: dan weet je hoe belangrijk leerkrachten kunnen zijn. Je krijgt elke dag de kans om het vak waar je zelf goed in bent met enthousiasme over te brengen en te zien hoe leerlingen vorderingen maken. Zo maak je als leraar echt het verschil.

Leraar worden via avond- of afstandsonderwijs?

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Word leerkracht in het secundair onderwijs
Studenten in klas

Wil je graag leraar worden? Werk je graag met jongeren? Heb je een passie voor een vak en wil je dat voor de klas overbrengen aan je leerlingen? In de educatieve bachelor in het secundair onderwijs krijg je daarvoor een hele waaier aan mogelijkheden.

Afhankelijk van de onderwijsvakken die je kiest, mag je lesgeven in:

 • de eerste graad van het secundair onderwijs
 • in alle finaliteiten van de tweede graad secundair onderwijs (doorstroom arbeidsmarkt en dubbel)
 • in de derde en vierde graad van de arbeidsmarktgerichte finaliteit
 • het buitengewoon onderwijs
Studenten

Als leraar secundair onderwijs kan je ook in andere sectoren terecht. Je krijgt tijdens deze opleiding immers een stevige vakkennis, goede communicatieve en didactische vaardigheden en feeling voor sociale omgang mee. 

Heb je al een bachelor- of masterdiploma met lerarenopleiding behaald? Volg dan de verkorte studieroute secundair onderwijs. Zo behaal je na één jaar de vereiste bekwaamheid voor een extra onderwijsvak!

De leerroutes zijn:

 • dagonderwijs (campus Brugge of Torhout)
 • avondonderwijs (campus Torhout)
 • (begeleid) afstandsonderwijs
  Bij (begeleid) afstandsonderwijs kies je zelf of je de opleiding voor een bijkomend onderwijsvak volgt met of zonder contactmomenten overdag (campus Brugge) of 's avonds (campus Torhout). 

Heb je al een bachelordiploma zonder pedagogische bekwaamheid? Bekijk het schema en neem vervolgens contact op met:

campus Brugge[email protected]
campus Torhout: [email protected]
EDU-opleidingen: [email protected]

Verplichte instaptoets

Wil je je inschrijven voor de lerarenopleiding? In heel Vlaanderen (in dag-, avond- en afstandsonderwijs) ben je dan verplicht deel te nemen aan een niet-bindende instaptoets. Meer informatie hierover lees je op onze instaptoetspagina.

Secundair onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer je in deze opleiding?

In VIVES stel je zelf je keuzepakket samen. Je verdiept je in de twee onderwijsvakken waar jij enthousiast van wordt, zowel in de klas als daarbuiten. Geleidelijk aan word je een echte vakspecialist. Je voedt zo je interesses en je enthousiasme om hierover les te geven aan jongeren.

Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeën. VIVES zoekt samen met jou het beste traject. We zetten daarbij flexibiliteit en de verdere ontwikkeling van je talenten en mogelijkheden voorop.

Leraar word je niet alleen. Je krijgt les in een kleine klasgroep. Er is veel interactie met de lector en je medestudenten, dus is er altijd ruimte voor vragen en bekommernissen. Jouw persoonlijke trajectbegeleider ondersteunt je studieloopbaan. Voor extra tips rond leren en studeren kan je terecht bij de studiebegeleiding.

We leiden je op tot een sterke, geïntegreerde leraar. We koesteren wat goed is en integreren ook nieuwigheden in de opleiding: inhoudelijk, didactisch en technologisch. Liefde voor het vak en leerlingen inspireren krijgen een belangrijke plaats in VIVES. We zijn ervan overtuigd dat naast het professionele ook jouw persoonlijkheid en identiteit aan bod moet komen.

Krijtbord

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. In principe kan je die in een cyclus van zes semesters of drie academiejaren volgen. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Als student stel je een individueel studieprogramma (ISP) samen. Je houdt daarbij rekening met de voorwaarden van de opleiding.

De meeste studenten starten in het standaardprogramma van het eerste academiejaar. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als je niet slaagt voor bepaalde vakken en opleidingsonderdelen, pas je daarna in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Indien je in een eerdere opleiding credits of een diploma behaalde, bekijken we samen of je eventuele vrijstellingen kan krijgen zo kan jouw traject eventueel verkort worden.

Campus Torhout

Hoe ziet je studieroute eruit?

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

In het avondonderwijs (campus Torhout) werken we via een aanpak op maat samen met jou aan jouw ontwikkeling. Je kan jouw opleiding deels op afstand volgen via aangepast leermateriaal. Je kan deelnemen aan praktijkgerichte contactmomenten op de hogeschool. Zo kunnen de docenten jou maximaal en op maat ondersteunen tijdens jouw groeiproces.

In (begeleid) afstandsonderwijs kan je in één jaar onderwijsbevoegdheid voor een extra onderwijsvak verwerven. Je wordt begeleid door vakdocenten op afstand of tijdens contactmomenten indien je dat wenst.

Welke vakken kan je combineren?

Als je bachelor secundair onderwijs studeert, dan kies je bij het begin van de studies twee onderwijsvakken. Welke onderwijsvakken je met elkaar kan combineren, zie je in deze tabel. De combinaties zijn afhankelijk van je campus.

Je kiest steeds twee onderwijsvakken uit twee verschillende horizontale lijnen. Alle combinaties zijn mogelijk, behalve twee onderwijsvakken die in dezelfde horizontale lijn staan.

Lichamelijke opvoeding kan enkel gecombineerd worden met wiskunde, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, Engels, natuurwetenschappen, biologie, fysica, katholieke godsdienst, project algemene vakken en bewegingsrecreatie.

VIVES Brugge

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

We begeleiden jou om een goede leraar te worden, sterk in je vak maar ook sterk in je omgang met jongeren. We realiseren dat door

 • persoonlijke begeleiding van de docenten.
 • trajectbegeleiding bij het opstellen van jouw studieprogramma.
 • intense stagebegeleiding.

Tijdens de contactmomenten op de hogeschool werken we met een grote variatie aan (activerende) werkvormen. We ondersteunen die met recente multimediale toepassingen zoals iPads en smartboardsoftware.

Een ander accent is de groeiende aandacht voor zelfsturing. Door keuzetrajecten, de mogelijkheid om in het buitenland te studeren en doorgroeimogelijkheden kan je jouw leerweg persoonlijk inkleuren. Droom je van ontwikkelingseducatie, waarbij je werkt rond internationale verstandhouding, mensenrechten en de samenwerking tussen Noord en Zuid? Wil je graag in het buitenland studeren? Wil je je verder verdiepen in het buitengewoon onderwijs? Of wil je je voorbereiden om verder te studeren? Dat kan!

Je kan deze opleiding ook volgen als werkzoekende, via de VDAB.

Onderwijs

Kan je deze opleiding ook studeren als werkzoekende?

Jazeker. De opleiding leraar secundair onderwijs is een knelpuntberoep voor bepaalde onderwijsvakken. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kan je deze opleiding gratis volgen. Je start deze opleiding samen met de studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Heb je hierin interesse, ga dan langs bij de VDAB. Schrijf je in via de VDAB-website.

VIVES Brugge

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de opleidingsdatabank.

Een trajectbegeleider zoekt samen met jou het traject dat het beste bij jou en jouw situatie past.

HB
 Quote signs

Een studiekeuze maken was niet zo moeilijk: ik wilde gewoon leerkracht worden en twijfelde tussen lager en secundair. Maar het is dat laatste geworden – zeker omdat ik in het secundair zelf heel wat leerkrachten had die echt hun stempel op mij hebben gedrukt. Ik wil hetzelfde effect op jongeren hebben en hen met hart en ziel helpen hun eigen toekomst uit te tekenen.

Lesinhoud
VIVES Bib Brugge

Lesmateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Lesmateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Bij de start van je opleiding kies je twee onderwijsvakken waarin je vooral lesbevoegdheid wil krijgen. Tijdens de opleiding worden de onderwijsvakken inhoudelijk uitgediept en train je je onderwijscompetenties. In het eerste jaar krijg je inzicht in het creëren van een uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen en in de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. In het tweede jaar besteden we nog meer aandacht aan de diversiteit van leerlingen (multiculturaliteit, leerproblemen, kansarmoede...) en hoe daar op een goede manier mee omgaan. In het laatste jaar krijg je de kans om je eigen talenten verder uit te bouwen met keuzetrajecten.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding, in Torhout en in Brugge. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Torhout
VIVES Torhout
  ma di wo do vr za
9u
           

Lesmateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie secundair onderwijs?
Studenten

Verder studeren

Tijdens het laatste jaar van jouw opleiding krijg je de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om al een aantal vakken uit een volgende opleiding te volgen.

Na een opleiding van één jaar mag je een bijkomend onderwijsvak geven via de verkorte route secundair onderwijs. Dit kan in dag-, (begeleid) afstands-, of avondonderwijs.

Wil je graag onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs? Dan kan je via een verkorte studieroute kleuteronderwijs in dag- of afstandsonderwijs of verkorte studieroute lager onderwijs in dag-, afstands-of avondonderwijs een bijkomend diploma behalen.

Een andere mogelijkheid is een master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogiek aan een universiteit behalen. Je moet hiervoor eerst een schakelprogramma volgen. In je derde jaar kan je al een stuk van dat schakelprogramma volgen via een keuzetraject. Afhankelijk van je onderwijsvakken kan je ook, via schakelprogramma’s, overstappen naar andere universitaire opleidingen.

Daarnaast zijn er nog verschillende nascholingsmogelijkheden: een bachelor na bachelor: zo kan je je specialiseren in buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren. Ook de bachelor na bachelor schoolontwikkeling kan interessant zijn als verdere studie. Of misschien is het postgraduaat zorgleraar wel iets voor jou?

Op verschillende plaatsen worden nog talloze kortlopende nascholingssessies georganiseerd. Wil je graag doelgericht spelmateriaal inzetten, dan is een nascholing van het SpellenLab misschien wel iets voor jou?

Dit is maar een kleine greep uit een ruim aanbod. De uitdaging om te leren stopt dus zeker niet bij je afstuderen!

Klas

Aan de slag

De lerarenopleiding is een heel veelzijdige opleiding. Je kan er later nog heel wat kanten mee uit.

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. Bijvoorbeeld:

 • musea
 • nascholingsprojecten
 • vormingswerk
 • cultuurcentra

Omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kan je ook in meer commerciële functies terecht.

Met je diploma kan je aan de slag als:

 • leraar
 • leerlingbegeleider
 • opvoeder in een school
 • administratief medewerker
 • internaatsverantwoordelijke
 • sportfunctionaris
 • fitnessbegeleider
 • buitensportbegeleider
 • trainer/coach of jeugdcoördinator

Er zijn natuurlijk heel veel andere jobs mogelijk, dat hangt af van de vakken die je kiest.