Studenten

secundair onderwijs

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Is lesgeven aan tieners iets voor jou? Middelbare scholieren hebben nood aan enthousiaste leerkrachten die hen klaarstomen voor later.

Wie kan dit volgen?

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Word leraar secundair onderwijs
Studenten in klas

Wil je graag leraar worden? Werk je graag met jongeren? Heb je een passie voor een vak en wil je dat voor de klas overbrengen aan je leerlingen? In de educatieve bachelor in het secundair onderwijs krijg je daarvoor een hele waaier aan mogelijkheden.

Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeën. We leiden je op tot een sterke, passionele leerkracht. We integreren ook nieuwigheden in de opleiding: inhoudelijk, didactisch en technologisch. Liefde voor het vak en leerlingen inspireren krijgen een belangrijke plaats in VIVES. We zijn ervan overtuigd dat naast het professionele ook jouw persoonlijkheid en identiteit aan bod moet komen.

  VIVES Bib Brugge

  Lesmateriaal

  Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

  Lesmateriaal

  Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

  Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

  Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

  Vakken en inhoud

  Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

  Vakken en inhoud

  Bij de start van je opleiding kies je twee onderwijsvakken waarin je vooral lesbevoegdheid wil krijgen. Tijdens de opleiding worden de onderwijsvakken inhoudelijk uitgediept en train je je onderwijscompetenties. In het eerste jaar krijg je inzicht in het creëren van een uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen en in de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. In het tweede jaar besteden we nog meer aandacht aan de diversiteit van leerlingen (multiculturaliteit, leerproblemen, kansarmoede...) en hoe daar op een goede manier mee omgaan. In het laatste jaar krijg je de kans om je eigen talenten verder uit te bouwen met keuzetrajecten.

  Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding, in Torhout en in Brugge. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

  Lessentabel

  Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

  Lessentabel

  Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

  Kies jouw campus
  VIVES Brugge Xaverianenstraat
  VIVES Torhout
  VIVES Brugge Xaverianenstraat
    ma di wo do vr za
  08.30 u.
   
  Biologie: bloemplanten en gewervelden
  Onderwijskunde 1: accent op didactiek
   
  onderwijskunde 1: accent op didactiek
   
  09.30 u.
   
  Biologie: bloemplanten en gewervelden
  Onderwijskunde 1: accent op didactiek
   
  onderwijskunde 1: accent op didactiek
   
  10.30 u.
   
  Biologie: bloemplanten en gewervelden
   
  biologie: vakdidactiek
  Levensbeschouwelijke blik 1
   
  11.30 u.
   
  Biologie: bloemplanten en gewervelden
   
  biologie: vakdidactiek
  Levensbeschouwelijke blik 1
   
  12.45 u.
  Pauze
  13.45 u.
       
  didactische vaardigheden
  Taalvaardigheden 1
   
  14.45 u.
       
  didactische vaardigheden
  Taalvaardigheden 1
   
  15.45 u.
  Pauze
  16.00 u.
         
  Taalvaardigheden 1
   
  17.00 u.
         
  Taalvaardigheden 1
   
  VIVES Torhout
    ma di wo do vr za
  8.30u
  Onderwijskunde 1
  Engels - Taalbeschou-wing 1
  Geschiedenis - Wereld-geschiedenis
   
  Didactische vaardigheden + Vakdidactiek Onderwijsvak A/B
   
  9.30u
  Onderwijskunde 1
  Engels - Taalbeschou-wing 1
  Geschiedenis - Wereld-geschiedenis
  Levensbeschou-welijke blik 1
  Didactische vaardigheden + Vakdidactiek Onderwijsvak A/B
   
  10.30u
  Engels - Vakdidactiek
  Geschiedenis - Prehistorie / Oude Nabije Oosten
  Taalvaardig-heden 1
       
  11.30u
  Engels - Vakdidactiek
  Geschiedenis - Prehistorie / Oude Nabije Oosten
  Taalvaardig-heden 1
       
  12.30u
  Pauze
  13.30u
  Engels - Cultuur & Literatuur
   
  Contactmoment
  Onderwijskunde 1
     
  14.30u
  Engels - Cultuur & Literatuur
   
  Digitale vaardigheden - Skill labs
  Onderwijskunde 1
     
  15.30u
  Geschiedenis - Klassieke Oudheid
  Engels - Taal en expressie
   
  Geschiedenis - Klassieke Oudheid
     
  16.30u
  Geschiedenis - Klassieke Oudheid
  Engels - Taal en expressie
   
  Geschiedenis - Klassieke Oudheid
     

  Lesmateriaal

  Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

  Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

  Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

  Verkorte trajecten

  Heb je een bachelor- of masterdiploma en je wil leraar worden?

  Heb je al een pedagogische bekwaamheid of een lerarendiploma en wil je jouw onderwijsbevoegdheid uitbreiden? 

  Volg dan de verkorte studieroute secundair onderwijs

  Krijtbord

  De leerroutes zijn:

  • dagonderwijs (campus Brugge of Torhout)
  • flextraject (campus Brugge)
   Het flextraject bestaat uit een combinatie van dagonderwijs en begeleide zelfstudie. 
  • afstandsonderwijs (campus Torhout)
   Het afstandsonderwijs is een flexibel traject met een (online) aanbod van avond-contactmomenten en begeleide zelfstudie. 

  Voor meer info rond de mogelijkheden, neem contact op met:

  campus Brugge[email protected]
  campus Torhout: 

  EDU-opleidingen: [email protected]

  Campus Torhout

  Hoe ziet je studieroute eruit?

  In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

  Het flextraject bestaat uit een combinatie van dagonderwijs en begeleide zelfstudie. Je kan (deels) los van tijd en ruimte studeren door lessen mee te pikken in campus Brugge wanneer dat voor jou past en ook buiten de vaste examenperiodes in januari en juni examens af te leggen. Dat betekent dat je zelf het tempo van je opleiding bepaalt en de mogelijkheid hebt om je studie vorm te geven volgens jouw persoonlijke situatie (job, gezin, functiebeperking, hobby’s…).

  Het afstandsonderwijs is een flexibel traject met een [online] aanbod van avond-contactmomenten in campus Torhout en begeleide zelfstudie; je studeert los van tijd en ruimte. Examens plan je zelf doorheen het academiejaar. Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding en je hebt de mogelijkheid om je studie vorm te geven volgens jouw persoonlijke situatie (job, gezin, functiebeperking, hobby’s…).

  Welke vakken kan je combineren?

  Als je bachelor secundair onderwijs studeert, dan kies je bij het begin van de studies twee onderwijsvakken. Welke onderwijsvakken je met elkaar kan combineren, zie je in deze tabel. De combinaties zijn afhankelijk van je campus.

  Je kiest steeds twee onderwijsvakken uit twee verschillende horizontale lijnen. Alle combinaties zijn mogelijk, behalve twee onderwijsvakken die in dezelfde horizontale lijn staan.

  Bio-esthetiek kan in dagonderwijs enkel gecombineerd worden met haartooi. Haartooi enkel gecombineerd worden met bio-esthetiek.

  Lichamelijke opvoeding kan enkel gecombineerd worden met wiskunde, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, Engels, natuurwetenschappen, biologie, fysica, katholieke godsdienst, project algemene vakken en bewegingsrecreatie.

  * afstandsonderwijs: vakken uit dezelfde rij kunnen wel gecombineerd worden.

  VIVES Brugge

  Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

  We begeleiden jou om een goede leraar te worden, sterk in je vak maar ook sterk in je omgang met jongeren. We realiseren dat door

  • persoonlijke begeleiding van de docenten.
  • trajectbegeleiding bij het opstellen van jouw studieprogramma.
  • intense stagebegeleiding.

  Tijdens de contactmomenten op de hogeschool werken we met een grote variatie aan (activerende) werkvormen. We ondersteunen die met recente multimediale toepassingen zoals iPads en smartboardsoftware.

  Een ander accent is de groeiende aandacht voor zelfsturing. Door keuzetrajecten, de mogelijkheid om in het buitenland te studeren en doorgroeimogelijkheden kan je jouw leerweg persoonlijk inkleuren. Droom je van ontwikkelingseducatie, waarbij je werkt rond internationale verstandhouding, mensenrechten en de samenwerking tussen Noord en Zuid? Wil je graag in het buitenland studeren? Wil je je verder verdiepen in het buitengewoon onderwijs? Of wil je je voorbereiden om verder te studeren? Dat kan!

  Je kan deze opleiding ook volgen als werkzoekende, via de VDAB.

  Onderwijs

  Kan je deze opleiding ook studeren als werkzoekende?

  Jazeker. De opleiding leraar secundair onderwijs is een knelpuntberoep voor bepaalde onderwijsvakken. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kan je deze opleiding gratis volgen. Je start deze opleiding samen met de studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Heb je hierin interesse, ga dan langs bij de VDAB. Schrijf je in via de VDAB-website.

  VIVES Brugge

  Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

  Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

  Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de opleidingsdatabank.

  Een trajectbegeleider zoekt samen met jou het traject dat het beste bij jou en jouw situatie past.

  HB
   Quote signs

  Een studiekeuze maken was niet zo moeilijk: ik wilde gewoon leerkracht worden en twijfelde tussen lager en secundair. Maar het is dat laatste geworden – zeker omdat ik in het secundair zelf heel wat leerkrachten had die echt hun stempel op mij hebben gedrukt. Ik wil hetzelfde effect op jongeren hebben en hen met hart en ziel helpen hun eigen toekomst uit te tekenen.

  Infographic starttoets lerarenopleiding

  Starttoets lerarenopleiding

  Wil je je graag inschrijven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024? Dan ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
  Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

  Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands. Je legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.

  Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

  Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

  drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

  Hoeveel kost je studie?

  Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

  meer info >

  Starten met je studie

  Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

  meer info >

  Wat na je studie secundair onderwijs?
  Studenten

  Verder studeren

  Tijdens het laatste jaar van jouw opleiding krijg je de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om al een aantal vakken uit een volgende opleiding te volgen.

  Na een opleiding van één jaar mag je een bijkomend onderwijsvak geven via de verkorte route secundair onderwijs. Dit kan in dag-, (begeleid) afstands-, of avondonderwijs.

  Wil je graag onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs? Dan kan je via een verkorte studieroute kleuteronderwijs in dag- of afstandsonderwijs of verkorte studieroute lager onderwijs in dag-, afstands-of avondonderwijs een bijkomend diploma behalen.

  Een andere mogelijkheid is een master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogiek aan een universiteit behalen. Je moet hiervoor eerst een schakelprogramma volgen. In je derde jaar kan je al een stuk van dat schakelprogramma volgen via een keuzetraject. Afhankelijk van je onderwijsvakken kan je ook, via schakelprogramma’s, overstappen naar andere universitaire opleidingen.

  Daarnaast zijn er nog verschillende nascholingsmogelijkheden: een bachelor na bachelor: zo kan je je specialiseren in buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren. Ook de bachelor na bachelor schoolontwikkeling kan interessant zijn als verdere studie. Of misschien is het postgraduaat zorgleraar wel iets voor jou?

  Op verschillende plaatsen worden nog talloze kortlopende nascholingssessies georganiseerd. Wil je graag doelgericht spelmateriaal inzetten, dan is een nascholing van het SpellenLab misschien wel iets voor jou?

  Dit is maar een kleine greep uit een ruim aanbod. De uitdaging om te leren stopt dus zeker niet bij je afstuderen!

  Klas

  Aan de slag

  De lerarenopleiding is een heel veelzijdige opleiding. Je kan er later nog heel wat kanten mee uit.

  Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. Bijvoorbeeld:

  • musea
  • nascholingsprojecten
  • vormingswerk
  • cultuurcentra

  Omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kan je ook in meer commerciële functies terecht.

  Met je diploma kan je aan de slag als:

  • leraar
  • leerlingbegeleider
  • opvoeder in een school
  • administratief medewerker
  • internaatsverantwoordelijke
  • sportfunctionaris
  • fitnessbegeleider
  • buitensportbegeleider
  • trainer/coach of jeugdcoördinator

  Er zijn natuurlijk heel veel andere jobs mogelijk, dat hangt af van de vakken die je kiest.

  In een oogopslag

  Je studie in een oogopslag

  Studiegebied

  Opleidingstype

  Studiewijze

  Studieroute

  Aantal studiepunten

  Startmomenten

  Toelatingsvoorwaarden

  Onderwijstaal

  Brochures

  kwaliteit

  VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.