Postgraduaat zorgleraar zorgklas

postgraduaat zorgleraar

Postgraduaat zorgleraar aan VIVES Noord

Zorg is van cruciaal belang in elke basisschool. Leerlingen hebben verscheidene onderwijsnoden, en als zorgleraar speel jij hierop in.

Waar kan ik dit volgen?
Zorgleraar worden
Postgrduaat zorgleraar leerlingen met ipad

NIEUW: vanaf academiejaar 2023-2024 wordt de opleiding ook in afstandsonderwijs aangeboden!

In het postgraduaat zorgleraar wordt vooral toegespitst op specifieke kennis van zorgvragen en manieren om hierop in te spelen en te anticiperen.

Het gaat dan over handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek en het kind met zorgvragen in diverse perspectieven: cognitieve onderwijsnoden (lezen, wiskunde, spelling), psychomotorische onderwijsnoden, sociaal-affectief-dynamische onderwijsnoden en gedrags- en werkhoudingsmoeilijkheden.

Postgraduaat zorgleraar studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 • je wordt een planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsnoden, 
 • je wordt een vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, rekening houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen.

De opleiding wordt ingericht als onderdeel van de banaba zorgverbreding en remediërend leren. De opleiding loopt gedurende één academiejaar (telkens op woensdagnamiddag).  Als je de smaak te pakken krijgt en toch de volledige bachelor-na-bacheloropleiding wil volgen, worden alle reeds gevolgde opleidingsonderdelen van het postgraduaat vrijgesteld.

Alle vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd en worden afgesloten met een creditbewijs, als de bijhorende praktijkopdracht met voldoende resultaat werd afgerond. De opleiding leidt tot het getuigschrift postgraduaat zorgleraar. 

Campus Brugge student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding postgraduaat zorgleraar is een studie van 26 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit één opleidingsfase. De minimumduur is 1 academiejaar. Je kan de opleiding ook spreiden over twee of meer academiejaren. Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 6 opleidingsonderdelen.

Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen een extra vak: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur. Naast de contacturen, georganiseerd op woensdagnamiddagen tijdens de schoolweken, wordt er ook praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elke module door middel van de praktijkgerichte opdrachten.

Werk je (quasi) voltijds in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht. Dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van respectievelijk 24 volledige dagen praktijkervaring.

Campus Torhout

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De lessen vinden plaats op een aantal woensdagnamiddagen van een schoolweek. Er wordt lesgegeven van 14u tot 18u, vanaf september tot begin juni.

De startsessie vindt plaats op woensdag 20 september 2023 om 14 uur. 

Indien je de laatste versie van de jaarkalender wenst, neem dan contact op met de opleidingscoördinator via [email protected].

Je kan het postgraduaat zorgleraar in één academiejaar afronden, maar je kan dit ook spreiden over twee of meer opleidingsjaren.

Heb je een ander traject, dan neem je best contact op met de studietrajectbegeleider via [email protected] of de opleidingscoördinator via [email protected].

Studenten onderwijs

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Deze opleiding wil een ontmoetingsplaats zijn voor ieder die zorg draagt voor zorg in het onderwijs. Ontmoeten betekent ook dat je open staat om je ervaringen uit te wisselen en elkaars zorgen te delen.

Waar mogelijk, worden jouw ervaring, werkomgeving en school als vertrekpunt gehanteerd voor de studie. Dit gebeurt zeker voor de praktijkgerichte opdrachten die aan de opleiding verbonden zijn. De sterke praktijkcomponent in de opleiding, vereist dat je in je school voldoende ervaring kan opdoen zodat je de geleerde concepten kan toepassen.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht. Dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt). Het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen. De praktijktijkervaring is in eerste instantie observerend en bedoeld om de praktijkopdrachten te kunnen toepassen en uitwerken. 

Campus Brugge Cocon

Kan ik vrijgesteld worden voor sommige onderdelen?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel uit het programma van de opleiding, of over een deel ervan, examen af te leggen.

EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes beschikt dat relevant is voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen.

EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.

VIVES gaat voluit voor een flexibel hoger onderwijs. Programma’s zijn nog wel netjes uitgetekend als modeltrajecten, maar In de praktijk zijn studenten niet gebonden aan die vaste structuur. Je kan opleidingsonderdelen uit verschillende programmajaren - indien haalbaar - combineren. Studenten kunnen vrijstellingen aanvragen en vervolgens een flexibel individueel studietraject samenstellen.

Postgraduaat zorgleraar studenten

Er staan twee beperkingen op de flexibilisering. Een opleiding kan vastleggen dat je sommige opleidingsonderdelen in een vastgelegde volgorde moet afwerken. Dat heet volgtijdelijkheid. Je kan geen cursus voor beginners volgen na die voor gevorderden.

Er is aanbevolen volgtijdelijkheid tussen modules sociaal-affectief-dynamische onderwijsbehoeften - basisonderwijs 1 en  sociaal-affectief-dynamische onderwijsbehoeften - basisonderwijs 2.

Als je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel, ontvang je een creditbewijs. Dat is de basis van je vrijstellingen. Zo’n creditbewijs is in principe onbeperkt geldig. Maar na vijf jaar kunnen we je wel vragen om je kennis eventueel wat op te frissen. Flexibilisering is dus geen vrijbrief voor 'eeuwige studenten' of kunstmatige studieduurverlenging.

Studenten onderwijs

Ik heb geen diploma van leraar maar heb wel interesse in de opleiding.

De functie 'zorgleraar' is binnen ons Vlaamse onderwijs gekoppeld aan het ambt van leraar. Dit betekent dat deze uren enkel kunnen ingevuld worden als uren 'leraar' en je dus het lerarendiploma nodig hebt om deze functie uit te oefenen.

Het is belangrijk om te weten dat deze opleiding niet leidt tot een bewijs van pedagogische bekwaamheid en je dus niet tot leraar vormt. De opleiding vormt een verdieping voor leerkrachten die zich willen bekwamen in zorg en eventueel de functie van zorgleraar willen bekleden.

Voor studenten met een ander, onderwijsgerelateerd, diploma (bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie of fsociale psychologie) kan de opleiding een boeiende verdieping zijn. Ze geeft jou echter geen garantie dat je in een basisschool als zorgleraar aan de slag kan.

Ben je in dit laatste geval, dan dien je een bijkomend opleidingsonderdeel te volgen dat je inleidt in de onderwijswereld en de basisbeginselen van didactiek en lesgeven. Ook het volgen van dit opleidingsonderdeel maakt je niet tot leraar. Het dient vooral om je in te leiden in de context waarrond je zal werken in de andere opleidingsonderdelen en waarin je zal terecht komen tijdens je praktijkervaring.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche

Vakken en inhoud

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges of groepsdiscussies.

Er worden weinig echt klassiek examens afgenomen, hooguit een evaluatievorm met open boek. Elk opleidingsonderdeel wordt op een aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt vaak gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet).

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie postgraduaat zorgleraar?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • lager onderwijs via avondonderwijs
 • attest rooms-katholieke godsdienst

Als je de smaak te pakken krijgt en de volledige bachelor-na-bacheloropleiding wil volgen, worden alle reeds gevolgde opleidingsonderdelen van het postgraduaat vrijgesteld.

aan de slag

Aan de slag

Als je een postgraduaat zorgleraar volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Jobkansen: individuele begeleiding van leerlingen, zorgleraar, taakleraar, klastitulatuur, logo- of kinesitherapie op school, GON-begeleiding.