persoon zit in videocall

Postgraduaat digitale didactiek

Postgraduaat digitale didactiek aan VIVES Zuid en KU Leuven KULAK Kortrijk in samenwerking met Eeckhout Academy

Dé uitdaging voor leraren en onderwijsondersteuners die duurzaam aan de slag willen gaan met educatieve technologie in het onderwijs.

Waar kan ik dit volgen?
Blijf bij met de laatste educatieve technologie
student volgt afstandsonderwijs

In deze opleiding leren opleiders, leraren en onderwijsondersteuners om educatieve technologie duurzaam, doordacht en doelgericht in te zetten voor het versterken van de verschillende didactische functies in de leeromgeving. Met actuele onderbouwde inzichten leer je een krachtige leeromgeving ontwerpen, educatieve technologie implementeren en kan je een duurzaam schoolbeleid realiseren.

Versterk je digitale educatieve competenties in dialoog met collega's en experten vanuit zowel VIVES als KU Leuven. Meer info of plan je graag een eerste kennismakingsgesprek met ons? Neem contact op.

Studeer postgraduaat digitale didactiek

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Met deze opleiding leer je duurzaam en doordacht aan de slag gaan met educatieve technologie in je eigen onderwijspraktijk. De aanpak is praktijkgericht maar met een sterke wetenschappelijk onderbouw.  Zo kan jij als professional zelfzeker voor de klas staan en doordachte didactische keuze maken. 

De opleiding is opgebouwd volgens drie centrale thema’s:

 1. Design: het ontwerpen van technologie-verrijkte leeromgevingen (ontwerpmodellen en principes voor digitale didactiek)
 2. Implementatie: het didactisch implementeren van educatieve technologie (thema's die aan bod komen zijn ; blended leren, gepersonaliseerde leeromgevingen, evaluatie en feedback en verhogen van interactie en betrokkenheid in leeromgevingen). Je maakt kennis met de mogelijkheden van AI, VR, microleren, voting tools en online leeroplossingen in de brede zin van het woord...
 3. Context en beleid:  de leraar als professional: duurzaam verankeren van technologie-verrijkte leeromgevingen (ICT beleid, maatschappelijke factoren zoals e-inclusie en GDPR,  lerende organisaties en principes voor veranderingsmanagement)

Deze drie thema's pas je toe in jouw eigen werkcontext door middel van een geïntegreerde praktijkopdracht.

De focus ligt niet op het zelf ontwikkelen van een specifieke technologie of specifieke technologische vaardigheden maar wel op de implementatie van deze technologie in onderwijs om de leeromgeving te versterken. Ook de context- en maatschappelijke factoren die daarbij een rol kunnen spelen komen uitgebreid aan bod.

studenten aan smartphones VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers en naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials en leerpaden).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Alle studiemateriaal zit inbegrepen in de totale kostprijs van deze opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Het programma richt zich op de competenties die nodig zijn voor een krachtige digitale didactiek.

 • Design: Het ontwerpen van technologie-verrijkte leeromgevingen (4 sp.)
  • Je maakt kennis met inzichten uit onderzoek inzake onderwijskundige ontwerptheorieën en -modellen en je leert om op basis van ontwerptheorieën en -modellen een onderwijsleersituatie te ontwerpen en kritisch te analyseren.
 • Implementatie: Het didactisch implementeren van educatieve technologie (8 sp.)
  • Thema 1: blended leeromgevingen
  • Thema 2: verhogen van interactie en motivatie met behulp van educatieve technologie
  • Thema 3: evaluatie en feedback organiseren met behulp van educatieve technologie 
  • Thema 4: digitaal gepersonaliseerde leeromgevingen
 • De leerkracht als professional: Duurzaam verankeren van digitale didactiek (4 sp.)
  • Thema 1: de rol van de leraar: digitale technologie in de lespraktijk (referentiekaders en screeningsmodellen omtrent digitale competenties voor leraren)

  • Thema 2: digitalisering als leerdoel: enkele topics omtrent digitale geletterdheid en computationeel denken komen aan bod.

  • Thema 3: maatschappelijke contextfactoren bij digitaliseringsprocessen (privacy, e-safety, e-inclusie)

  • Thema 4: duurzaam en instellingsbreed verankeren van digitale technologie 

  • Thema 5: communicatie en samenwerking bij veranderingsmanagement

 • Geïntegreerde praktijkopdracht: Lerende gemeenschap (4 sp.)
  • In dit opleidingsonderdeel werk je één opdracht breder uit in je eigen onderwijspraktijk en verdiep je het leerproces door hierover met medestudenten en experten in dialoog te gaan. We werken aan de hand van de methodiek van een teacher design team.

Docenten in deze opleiding:  

 • Shane Vermeersch (onderwijstechnologie VIVES)
 • Hendrik Coucke (onderwijstechnologie VIVES)
 • dr. Ruth Boelens (educatieve bacheloropleiding en onderwijsbeleid VIVES)
 • Delphine Wante (educatieve bacheloropleiding en onderwijsbeleid VIVES)
 • Tony Opsomer (educatieve bacheloropleiding VIVES)
 • Prof. dr. Fien Depaepe (faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
 • Prof. dr . Jan Elen (faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
 • Prof. dr. Katie Goeman (faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven)

 

Lesrooster

Hieronder vind je de kalender van de opleiding.

Lesrooster

De opleiding bestaat uit online leerpaden en synchrone sessies (fysiek of online op woensdagavond vanaf 18u.). Je hebt telkens les op woensdagavond van 18u tot 21u. Er is geen les tijdens schoolvakanties.

Planning onder voorbehoud van wijzigingen:

* = les in Kortrijk, alle andere lesmomenten zijn online of via leerpaden

data semester 1: 

*lesnamiddag op 28 september 2022 (van 13.30u. tot 19.45u.)

5 oktober (online les van 18u. tot 21u.)

*19 oktober (les van 18u tot 21u)

26 oktober (online les van 18u. tot 21u.) 

* lesnamiddag op 16 november (van 13.30u. tot 19.45u.)

* lesnamiddag op 7 december (van 13.30u. tot 19.45u.)

* 18 januari (les van 18u. tot 21u.)

data semester 2:

* lesnamiddag op 1 februari 2023 (van 13.30u. tot 19.45u.)

* lesnamiddag op 15 februari (van 13.30u. tot 19.45u.)

8 maart (online les van 18u. tot 21u.)

* lesnamiddag 15 maart (les van 13.30u. tot 19.45u.)

* lesnamiddag 17 mei (van 13.30 u. tot 19.45 u.)

 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers en naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials en leerpaden).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Alle studiemateriaal zit inbegrepen in de totale kostprijs van deze opleiding.

Praktisch

De postgraduaatsopleiding start in september 2022 en loopt tot eind mei 2022. 

Deelnemers kunnen deze opleiding combineren met hun eigen onderwijspraktijk en ontmoeten elkaar in een lerend netwerk. De online leerpaden combineren we 3 tot 4 fysieke lesmomenten per semester. 

De lesmomenten vinden plaats op de campus van Hogeschool VIVES en campus KULAK telkens in Kortrijk. De online sessies kunnen op eigen tempo gevolgd worden. De synchrone (live of online) sessies gaan telkens door op woensdagnamiddag en/of woensdagavond.

kostprijs: 1300 euro (inclusief leermateriaal). 

Wat na je opleiding digitale didactiek: bouwstenen en toepassingen?
afbeelding persoon aan laptop VIVES

Verder studeren

Getuigschrift op zak, dan zijn deze opleidingen zeker iets voor jou:

 

 

leraar staat voor de klas

Aan de slag

Met dit getuigschrift kan je zelfzekerder en duurzaam aan de slag met educatieve technologie voor onderwijsdoeleinden. Je bent na deze opleiding zelf een trekker in het team voor het uitwerken van een beleid en in het pedagogisch adviseren en ondersteunen van collega's in digitale didactiek.

Deze opleiding is een samenwerking tussen KU Leuven KULAK Kortrijk, Eekhout Academy en VIVES.