persoon zit in videocall

Postgraduaat digitale didactiek

Postgraduaat digitale didactiek aan VIVES Zuid en KU Leuven KULAK Kortrijk in samenwerking met Eekhout Academy

Dé uitdaging voor leraren en onderwijsondersteuners en ICT coördinatoren die duurzaam aan de slag willen gaan met educatieve technologie in het onderwijs.

Waar kan ik dit volgen?
Blijf bij met de laatste educatieve technologie
Studenten digitale didactiek zijn aandachtig in de les

Word het aanspreekpunt voor digitale didactiek in jouw school of organisatie. In deze opleiding leren opleiders, leraren en onderwijsondersteuners om educatieve technologie duurzaam, doordacht en doelgericht in te zetten voor het versterken van de verschillende didactische functies in de leeromgeving. Met actuele onderbouwde inzichten leer je een krachtige leeromgeving ontwerpen, educatieve technologie implementeren en kan je een duurzaam schoolbeleid realiseren.

Versterk je digitale educatieve competenties in dialoog met enthousiaste collega's en experten vanuit zowel VIVES als KU Leuven. Meer info of plan je graag een eerste kennismakingsgesprek met ons? Neem contact op.

Deze opleiding leidt tot een certificaat erkend door Vicli .

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof/opleidingscheques. meer info? https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

 

Studeer postgraduaat digitale didactiek

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Met deze opleiding leer je duurzaam en doordacht aan de slag gaan met educatieve technologie in je eigen onderwijspraktijk. De aanpak is praktijkgericht en doorspekt met concrete voorbeelden met een sterke wetenschappelijk onderbouw.  Zo kan jij als professional zelfzeker voor de klas staan en doordachte didactische keuze maken. 

De opleiding is opgebouwd volgens drie centrale thema’s:

 1. Design: het ontwerpen van technologie-verrijkte leeromgevingen (ontwerpmodellen en principes voor digitale didactiek)
 2. Implementatie: het didactisch implementeren van educatieve technologie (thema's die aan bod komen zijn ; blended leren, gepersonaliseerde leeromgevingen, evaluatie en feedback en verhogen van interactie en betrokkenheid in leeromgevingen). Je maakt kennis met de mogelijkheden van AI, VR, microleren, voting tools en online leeroplossingen in de brede zin van het woord...
 3. Context en beleid:  de leraar als professional: duurzaam verankeren van technologie-verrijkte leeromgevingen (ICT beleid, maatschappelijke factoren zoals e-inclusie en GDPR,  lerende organisaties en principes voor veranderingsmanagement)

Deze drie thema's pas je steeds toe in jouw eigen werkcontext door middel van een geïntegreerde praktijkopdracht. Er zijn geen klassieke examens maar wel opdrachten.

De inhoudelijke focus ligt niet op het zelf ontwikkelen van een specifieke technologie of specifieke technologische vaardigheden maar wel op de implementatie van deze technologie in onderwijs om de leeromgeving te versterken. Ook de context- en maatschappelijke factoren die daarbij een rol kunnen spelen komen uitgebreid aan bod.

2 studenten digitale didactiek met powerpointslide op de achtergrond

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers en naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials en leerpaden).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Alle studiemateriaal zit inbegrepen in de totale kostprijs van deze opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Het programma richt zich op de competenties die nodig zijn voor een krachtige digitale didactiek.

 • Design: Het ontwerpen van technologie-verrijkte leeromgevingen (4 sp.)
  • Je maakt kennis met inzichten uit onderzoek inzake onderwijskundige ontwerptheorieën en -modellen en je leert om op basis van ontwerptheorieën en -modellen een onderwijsleersituatie te ontwerpen en kritisch te analyseren.
 • Implementatie: Het didactisch implementeren van educatieve technologie (8 sp .)
  • Thema 1: samenwerken leren
  • Thema 2: verhogen van interactie en motivatie met behulp van educatieve technologie
  • Thema 3: evaluatie en feedback organiseren met behulp van educatieve technologie 
  • Thema 4: digitaal gepersonaliseerde leeromgevingen
 • De leerkracht als professional: Duurzaam verankeren van digitale didactiek (4 sp.)
  • Thema 1: de rol van de leraar: digitale technologie in de lespraktijk (referentiekaders en screeningsmodellen omtrent digitale competenties voor leraren)

  • Thema 2: digitalisering als leerdoel: enkele topics omtrent digitale geletterdheid en computationeel denken komen aan bod.

  • Thema 3: maatschappelijke contextfactoren bij digitaliseringsprocessen (privacy, e-safety, e-inclusie)

  • Thema 4: duurzaam en instellingsbreed verankeren van digitale technologie 

  • Thema 5: communicatie en samenwerking bij veranderingsmanagement

 • Geïntegreerde praktijkopdracht: Lerende gemeenschap (4 sp.)
  • In dit opleidingsonderdeel werk je één opdracht breder uit in je eigen onderwijspraktijk en verdiep je het leerproces door hierover met medestudenten en experten in dialoog te gaan. We werken aan de hand van de methodiek van een teacher design team.

Docenten in deze opleiding:  

 • dr. Ruth Boelens (educatieve bacheloropleiding en onderwijsbeleid VIVES)
 • Delphine Wante (educatieve bacheloropleiding en onderwijsbeleid VIVES)
 • Tony Opsomer (educatieve bacheloropleiding VIVES)
 • Prof. dr. Fien Depaepe (faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
 • Prof. dr . Jan Elen (faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
 • Prof. dr. Annelies Raes (faculteit Psychologische en pedagogische wetenschappen KU Leuven)
 • dr. Andy Thys (faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
 • dr. Rani Van Schoors (onderzoeker VIVES en faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)

 

Lesrooster

Hieronder vind je de kalender van de opleiding.

Lesrooster

De opleiding bestaat uit online leerpaden, online sessies en 7 contactdagen over het gehele jaar (telkens op een woensdagmiddag). De andere lesmomenten zijn online of via leerpaden.  Er is geen les tijdens schoolvakanties.

Planning 2023-2024: 

Lesnamiddagen van 13.30u. tot 19.30u.:

27/9 (startnamiddag)

25/10

6/12

7/2

13/3

22/5 (eindjury)

Online lessen op woensdagavond  van 17u. tot 20u. :

4/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12,  en 24/4

 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers en naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials en leerpaden).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Alle studiemateriaal zit inbegrepen in de totale kostprijs van deze opleiding.

Interactie in de les postgraduaat digitale didactiek

Praktisch

De postgraduaatsopleiding start in september 2023 en loopt tot eind mei 2024. Deelnemers kunnen deze opleiding combineren met hun eigen onderwijspraktijk en ontmoeten elkaar in een lerend netwerk.

7 woensdagnamiddagen aangevuld met online sessies en leerpaden.

Deze lesmomenten vinden plaats op de campus van Hogeschool VIVES en campus KULAK telkens in Kortrijk.

Evaluatie: 

Er zijn geen klassieke examens voor deze postgraduaatsopleiding maar we werken aan de hand van opdrachten die je integreert in eigen praktijkervaring. 

Als resultaat van deze opleiding ontvang je een getuigschrift van zowel VIVES als KU Leuven 

Dit getuigschrift omvat een certificaat erkend door door Vicli.

Deze opleiding wordt erkend door kenniscentrum digisprong.

 

kostprijs: 1300 euro (inclusief leermateriaal). 

Wat na je opleiding digitale didactiek: bouwstenen en toepassingen?
afbeelding persoon aan laptop VIVES

Verder studeren

Getuigschrift op zak, dan zijn deze opleidingen zeker iets voor jou:

 

 

Docent digitale didactiek aan de slag

Aan de slag

Met dit getuigschrift kan je zelfzekerder en duurzaam aan de slag met educatieve technologie voor onderwijsdoeleinden. Je bent na deze opleiding zelf een trekker in het team voor het uitwerken van een beleid en in het pedagogisch adviseren en ondersteunen van collega's in digitale didactiek.

Deze opleiding is een samenwerking tussen KU Leuven KULAK Kortrijk, Eekhout Academy en VIVES.