Onderwijsvak wiskunde leerlingen met ipad

onderwijsvak wiskunde

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak wiskunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Voor heel wat studenten zijn bewijzen, axioma’s, vergelijkingen en meetkunde Chinees. Jij als wiskundeleraar legt hen alles kraakhelder uit.

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht wiskunde worden
Onderwijsvak wiskunde leerlingen

De leerstof die je later zult onderwijzen grondig beheersen, vormt de leidraad van de hele theoretische opleiding. Zowat het hele leerstofpakket van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs komt aan bod.

Uiteraard verrijken we die leerstof met extra leerstof. Zo krijg je de kans dieper over de axioma's, definities en stellingen na te denken. De vaak netelige vragen die de leerlingen je later zullen stellen, bewijzen dat dat niet overbodig is. Bovendien worden de leerplannen geregeld vernieuwd, waarbij soms 'nieuwe' onderwerpen worden ingevoerd. Ook dat vraagt een meer dan elementaire kennis van de leerstof van het secundair onderwijs.

ONDERWIJSVAK WISKUNDE STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Het is goed dat je via je studie geconfronteerd wordt met het relatieve karakter van vele dingen. In de lessen wiskunde van onze opleiding krijg je daartoe voldoende kansen. Auteurs van leerboeken bouwen een theorie niet altijd op een zelfde manier op. Formuleringen van axioma's, definities en stellingen kunnen grondig verschillen. Ook afspraken omtrent notaties en benamingen hangen dikwijls af van het leerboek. Aan het einde van de opleiding moet je voldoende wiskundige persoonlijkheid verworven hebben om hiermee correct om te gaan.

Vanaf het eerste opleidingsjaar is er aandacht voor de wiskundedidactiek. Die is erop gericht te boeien, te laten nadenken, overleg mogelijk te maken, problemen op te lossen en stapsgewijs een wiskundig denkkader en inzicht te helpen opbouwen.  De deelaspecten en deelactiviteiten van het lesgeven worden onderscheiden, toegelicht en ingeoefend.

  • Wat hebben de leerlingen geleerd in het basisonderwijs?
  • Hoe noteer ik op een efficiënte manier een bewijs in meetkunde?
  • Welke spellen kan ik gebruiken in een wiskundeles?
  • Welke leerstof moet ik geven in het beroepsonderwijs? Op welke manier gebeurt dat daar?

Antwoorden op deze en vele andere vragen krijg je in de loop van de opleiding. Je leert niet alleen bordschema's maken, maar ook de digitale didactiek komt aan bod. Zo ben je goed voorbereid op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de wiskundeles.

Groene schoolomgeving

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. In principe kun je die in een cyclus van zes semesters of drie academiejaren volgen. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Als student stel je een individueel studieprogramma (ISP) samen. Je houdt daarbij rekening met de voorwaarden van de opleiding.

De meeste studenten starten in het standaardprogramma van het eerste academiejaar. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als je niet slaagt voor bepaalde vakken en opleidingsonderdelen, pas je daarna in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Indien je in een eerdere opleiding credits of een diploma behaalde, bekijken we samen of je eventuele vrijstellingen kan krijgen zo kan jouw traject eventueel verkort worden.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

ECTS-fiche Brugge

ECTS-fiche Torhout

 

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Lessentabel Brugge

Lessentabel Torhout

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor leerkracht wiskunde?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.