Onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst kaarsjes

onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Geloof jij dat ook jongeren een voedingsbodem kunnen vinden in de ethische, religieuze en christelijke beleving van het bestaan?

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht rooms-katholieke godsdienst worden
Onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst leerlingen

Leven en dood, lijden en liefde, vrijheid en verbondenheid, kwaad en vergeving, innerlijkheid en vieren, dat zijn de grote thema’s die je zowel religieus, bijbels, ethisch, spiritueel als ritueel onderzoekt.

Deze vakinhouden houden verband met de levensterreinen uit het raamplan rooms-katholieke godsdienst.

Het vak katholieke godsdienst heeft vandaag als doel leerlingen levensbeschouwelijk wijs te maken. De tijd dat op alle levensvragen een duidelijk en bepaald antwoord bestond, is voorbij. De religieuze context vandaag is divers.

ONDERWIJSVAK ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De godsdienstleerkracht is iemand die jongeren begeleidt in de omgang met die levensvragen en de diversiteit aan antwoorden. Hij is niet degene die hen de juiste antwoorden voorschotelt. Als godsdienstleraar geloof je dat het christelijke verhaal interessante en verrijkende perspectieven biedt. Dat probeer je aan de leerlingen duidelijk te maken. Je laat hen ook op een kritische manier kennismaken met andere levensvisies, denkbeelden, verhalen en rituelen. Je streeft ernaar om openheid te creëren voor de diversiteit in het aanbod van levensbeschouwingen. Daarbij ligt de klemtoon niet louter op het overdragen van kennis.

Het accent ligt op verhalen als inspiratie voor levensvragen, kritisch nadenken over alle mogelijke antwoorden, de impact van actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen, ethische principes doorgronden en hanteren enz.

In vakdidactiek leer je

  • hoe je in je lessen de terreindoelen uit het leerplan en de interlevensbeschouwelijke competenties kan realiseren en evalueren.
  • hoe je in dialoog gaat met je leerlingen om zo samen tot interpretatie te komen.
  • hoe je dit vanuit diverse invalshoeken en methodieken kan doen.

Zo kun je na je studies authentiek, gedreven en gefundeerd het levensbeschouwelijke gesprek aangaan met jongeren.

Campus Brugge student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. In principe kun je die in een cyclus van zes semesters of drie academiejaren volgen. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Als student stel je een individueel studieprogramma (ISP) samen. Je houdt daarbij rekening met de voorwaarden van de opleiding.

De meeste studenten starten in het standaardprogramma van het eerste academiejaar. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als je niet slaagt voor bepaalde vakken en opleidingsonderdelen, pas je daarna in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Indien je in een eerdere opleiding credits of een diploma behaalde, bekijken we samen of je eventuele vrijstellingen kan krijgen zo kan jouw traject eventueel verkort worden.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche (Brugge of Torhout) van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

 

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel (Brugge of Torhout) met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor leerkracht rooms-katholieke godsdienst?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve functies terecht.