Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal klas

onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal via afstandsonderwijs

onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal via afstands-onderwijs
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal aan VIVES Noord

In het onderwijs gaat er ook aandacht naar anderstalige leerlingen. Leerkracht Nederlands niet-thuistaal worden is van hoge maatschappelijke waarde!

leerkracht Nederlands niet-thuistaal worden
Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal leerlingen en leerkracht

Het onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal is een bijkomend onderwijsvak binnen het studiegebied onderwijs. De opleiding zet in op taal en didactiek. Diversiteit en interculturaliteit staan centraal.

In dit onderwijsvak onderzoek je de Nederlandse taal als communicatiemiddel en ontwikkelt je eigen communicatieve vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Je beheerst mondelinge taalzuiverheid en hebt inzicht in luister-, schrijf- en leesstrategieën. Je leert aandacht hebben voor correct, functioneel, helder en aantrekkelijk taalgebruik. Je streeft naar een steeds betere beheersing van de standaardtaal. Tweedetaalverwerving, talensensibilisering en visie op het algemeen niveau komen aan bod. Ook krijg je inzicht in begrippen zoals diversiteit, interculturaliteit en multiculturaliteit.

onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Pijler 1: Vakinhoud (5 sp)

 • Vrijstelling voor wie reeds een bachelor leraar secundair onderwijs Nederlands heeft behaald.

Pijler 2: Vakdidactiek (17 sp)

 • Didactiek Nederlands niet-thuistaal: kennis en vaardigheden (6sp)
  • luisteren en begrijpend lezen
  • schrijven en spreken
  • woordenschat en grammatica.
 • Leer- en ontwikkelingsprocessen (11 sp)
  • algemeen (3 sp)
  • basisonderwijs (4 sp)
  • secundair- en volwassenenonderwijs (4 sp)

Pijler 3: Context (13 sp)

 • welbevinden en betrokkenheid (5 sp)
 • landschap Nederlands niet-thuistaal (3 sp)
 • multiculturele onderwijscontext (5 sp)

Praktijk (12 sp)

 • verschillende stagecontexten (basisschool: kleuter of lager, secundaire school, OKAN of volwassenenonderwijs)
 • we plannen de stages flexibel in, rekening houdend met jouw werk- en gezinssituatie.
Studenten onderwijs VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma omvat 47 studiepunten. 

De lessen vinden altijd plaats op woensdagnamiddag van 13u30 tot 18u00. De stageperiodes plan je als student zelf in. In de schoolvakanties is er geen les. Daardoor maken we het onderwijsvak te combineren met jouw werk- of gezinssituatie. Als afstandsstudent neem je alle lesinhouden zelfstandig, maar onder begeleiding, door. Deelname aan de lesmomenten kan ook altijd.

We organiseren examens in de reguliere examenperiodes (met uitzondering van examens afstandsonderwijs). Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen studenten vrijstellingen krijgen. Bijvoorbeeld studenten met een vooropleiding Nederlands krijgen een vrijstelling voor het opleidingsonderdeel Nederlands niet-thuistaal: vakkennis.

Studenten onderwijs VIVES

Met welke onderwijsvakken kan ik Nederlands niet-thuistaal combineren?

Wie de educatieve bachelor in het secundair onderwijs op afstand volgt, kiest steeds voor twee onderwijsvakken. Je kiest er twee uit het volgende rijtje: aardrijkskunde, bio-esthetiek, biologie/natuurwetenschappen, economie, elektriciteit, Engels, Frans, fysica/natuurwetenschappen, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, informatica, katholieke godsdienst, mechanica, natuurwetenschappen, Nederlands, Nederlands als niet-thuistaal, plastische opvoeding, project algemene vakken (PAV), project kunstvakken, techniek en wiskunde. Er zijn op afstand geen beperkingen op de combinatiemogelijkheden, dus je kiest de twee vakken die jij het interessantst vindt.

Studenten onderwijs VIVES

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

 • Wie al een lerarenopleiding heeft behaald in kleuter, lager of secundair als bijkomend onderwijsvak in een éénjarig traject.
 • Wie reeds een bachelor of masterdiploma in zijn bezit heeft waarbij de onderwijsbevoegdheid behaald kan worden in twee onderwijsvakken in een tweejarig traject.
 • Voor wie wil werken met anderstalige leerlingen in de basisschool, in OKAN of het vervolgonderwijs of met anderstalige volwassenen in een centrum voor basiseducatie of centrum voor volwassenenonderwijs.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is aangepast aan zelfstudie. De cursussen en/of handboeken zijn beschikbaar bij de start van de opleiding zodat je thuis volledig onafhankelijk studeert.

Studiemateriaal

Daarbij ontvang je voor elk opleidingsonderdeel een studiewijzer met alle praktische informatie en studietips zodat je op een gerichte manier zelfstandig kan studeren. Extra oefeningen, voorbeeldexamenvragen of uitgewerkte voorbeelden worden via de digitale leeromgeving aangeboden.

Voor het voorbereiden van stages en het maken van opdrachten is het noodzakelijk gebruik te maken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek voor de lerarenopleiding (met didactisch materiaal, handboeken). Dit kan in de VIVES-bibliotheken of in een bibliotheek van de partners binnen de associatie KU Leuven. Zo kan je een gespecialiseerde bibliotheek in je eigen buurt raadplegen. 

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In dit onderwijsvak onderzoek je de Nederlandse taal als communicatiemiddel en ontwikkelt je eigen communicatieve vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Je beheerst mondelinge taalzuiverheid en hebt inzicht in luister-, schrijf- en leesstrategieën. Je leert aandacht hebben voor correct, functioneel, helder en aantrekkelijk taalgebruik. Je streeft naar een steeds betere beheersing van de standaardtaal. Tweedetaalverwerving, talensensibilisering en visie op het algemeen niveau komen aan bod. Ook krijg je inzicht in begrippen zoals diversiteit, interculturaliteit en multiculturaliteit.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Daarbij ontvang je voor elk opleidingsonderdeel een studiewijzer met alle praktische informatie en studietips zodat je op een gerichte manier zelfstandig kan studeren. Extra oefeningen, voorbeeldexamenvragen of uitgewerkte voorbeelden worden via de digitale leeromgeving aangeboden.

Voor het voorbereiden van stages en het maken van opdrachten is het noodzakelijk gebruik te maken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek voor de lerarenopleiding (met didactisch materiaal, handboeken). Dit kan in de VIVES-bibliotheken of in een bibliotheek van de partners binnen de associatie KU Leuven. Zo kan je een gespecialiseerde bibliotheek in je eigen buurt raadplegen. 

Wat na je studie voor leerkracht Nederlands niet-thuistaal?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Na het volgen van dit onderwijsvak kan je gaan werken met anderstalige leerlingen in de basisschool, in OKAN of het vervolgonderwijs of met anderstalige volwassenen in een centrum voor basiseducatie of centrum voor volwassenenonderwijs.

Ook buiten het onderwijs zijn er heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.