Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal klas

onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal aan VIVES Noord

Dit onderwijsvak zet in op de Nederlandse taal en de hierbij horende didactiek. Diversiteit en interculturaliteit staan hier centraal.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht Nederlands niet-thuistaal worden
Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal leerlingen

Diversiteit en interculturaliteit nemen een belangrijke plaats in in de visie op onderwijs voor meertalige leerlingen en anderstalige nieuwkomers.

VIVES geeft alle aspecten van het meertalige landschap een plaats en hecht ook veel belang aan praktijkervaring.

ONDERWIJSVAK NEDERLANDS NIET-THUISTAAL STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Pijler 1: Vakinhoud (5 sp)

 • Vrijstelling voor wie reeds een bachelor leraar secundair onderwijs Nederlands heeft behaald.

Pijler 2: Vakdidactiek (18 sp)

 • Didactiek Nederlands niet-thuistaal: kennis en vaardigheden (6sp)
  • luisteren en begrijpend lezen
  • schrijven en spreken
  • woordenschat en grammatica.
 • Leer- en ontwikkelingsprocessen (11 sp)
  • algemeen (3 sp)
  • basisonderwijs (4 sp)
  • secundair- en volwassenenonderwijs (5 sp)

Pijler 3: Context (12 sp)

 • welbevinden en betrokkenheid (6 sp)
 • landschap Nederlands niet-thuistaal (3 sp)
 • multiculturele onderwijscontext (3 sp)

Praktijk (12 sp)

 • verschillende stagecontexten (basisschool: kleuter of lager, secundaire school, OKAN of volwassenenonderwijs)
 • we plannen de stages flexibel in, rekening houdend met jouw werk- en gezinssituatie.
Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal klas

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma omvat 47 studiepunten. 

De lessen vinden altijd plaats op woensdagnamiddag van 13u30 tot 18u00. De stageperiodes plan je als student zelf in. In de schoolvakanties is er geen les. Daardoor maken we het onderwijsvak te combineren met jouw werk- of gezinssituatie. Ook afstandsonderwijs is mogelijk! Daarbij neem je als student alle lesinhouden zelfstandig, maar onder begeleiding, door. Deelname aan de lesmomenten kan ook altijd.

We organiseren examens in de reguliere examenperiodes (met uitzondering van examens afstandsonderwijs). Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen studenten vrijstellingen krijgen. Bijvoorbeeld studenten met een vooropleiding Nederlands krijgen een vrijstelling voor het opleidingsonderdeel Nederlands niet-thuistaal: vakkennis.

Campus Brugge

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

 • Wie al een lerarenopleiding heeft behaald in kleuter, lager of secundair als bijkomend onderwijsvak in een éénjarig traject.
 • Wie reeds een bachelor of masterdiploma in zijn bezit heeft waarbij de onderwijsbevoegdheid behaald kan worden in twee onderwijsvakken in een tweejarig traject.
 • Voor wie wil werken met anderstalige leerlingen in de basisschool, in OKAN of het vervolgonderwijs of met anderstalige volwassenen in een centrum voor basiseducatie of centrum voor volwassenenonderwijs.
Campus Brugge bib

Met welke onderwijsvakken kan ik Nederlands niet-thuistaal combineren?

Studenten met een pedagogische vooropleiding kunnen de opleiding via dagonderwijs of afstandsonderwijs in één jaar afleggen. Daarna zijn ze bevoegd om dit vak te geven. Ook geïnteresseerden zonder pedagogisch diploma kunnen het onderwijsvak samen met een ander vak volgen in een tweejarig traject.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor leerkracht Nederlands niet-thuistaal?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.