Onderwijsvak Nederlands leerkracht

onderwijsvak Nederlands

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Nederlands aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Ben je een boekenwurm en taalspecialist? Gebruik je talent en onderwijs jongeren verder in hun moedertaal als enthousiaste leraar Nederlands.

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht Nederlands worden
Onderwijsvak Nederlands schoolbord

In het onderwijsvak Nederlands leer je de Nederlandse taal via verschillende invalshoeken kennen. Je verdiept je in de literatuur van Nederland en Vlaanderen, ook in de jeugdliteratuur.

Je ontdekt het plezier van lezen en leert hoe je later leerlingen tot lezen kunt aanzetten. Je leert literatuur in de bredere context van de cultuur te plaatsen en ontwikkelt belangstelling voor toneel, poëzie, zang, dans, musea enzovoort.

Wat leer ik in deze opleiding?

Je bestudeert de Nederlandse taal, zoals klankleer (fonologie), woordleer (morfologie) en zinsleer (syntaxis). Je gaat op zoek naar de bronnen van het Nederlands en doet de reis over van het Indo-Europees via het Germaans naar het Oudnederlands, het Middelnederlands naar het Nederlands van de 21ste eeuw. Je leert hoe het Nederlands in de loop van de eeuwen veranderde. Die omvat niet alleen de standaardtaal, maar bijvoorbeeld ook dialecten en tussentaal.

Je onderzoekt de Nederlandse taal als communicatiemiddel. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Je leert aandacht hebben voor correct, functioneel, helder en aantrekkelijk taalgebruik, voor een verzorgde uitspraak en een correcte spelling. Je streeft ernaar de standaardtaal steeds beter te beheersen. En je leert hoe je leerlingen daar later bij kunt begeleiden.

In de lessen vakdidactiek leer jij hoe je je passie voor taal overbrengt aan jonge mensen. Je leert namelijk stap voor stap:

  • Lessen doelgericht voorbereiden 
  • Taalvorderingen opvolgen
  • Verschillende werkvormen integreren.

Heb je een brede interesse voor al die aspecten van de Nederlandse taal en cultuur? Dan zal je wellicht ook graag leraar Nederlands willen worden.

Wat na je studie voor leerkracht Nederlands?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.