Onderwijsvak mechanica meten en tekenen

onderwijsvak mechanica

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak mechanica aan VIVES Zuid

Ben je nieuwsgiering naar de werking van machines, en naar fysische en wiskundige mechanismen? Leerkracht mechanica heeft het allemaal.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

ONDERWIJSVAK MECHANICA STUDEREN
Campus Brugge

Vind jij constructies en bewegende machinedelen fascinerend? Wil jij alles te weten komen over theoretische mechanica (kinematica), statica en machines, dynamica en pneumatica?

Wil je bovendien leerkracht worden en les geven over dit fascinerende onderwijsvak, kies dan voor deze educatieve bachelor.

ONDERWIJSVAK MECHANICA STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak. Het eerste opleidingsjaar vormt de basis om de lessen mechanica (en technologie) te geven in de eerste graad en in de tweede graad technisch secundair onderwijs en beroepssecundair onderwijs. In de vakinhoud bespreken we theoretische mechanica (kinematica), materialenleer en de basis van handgereedschappen.

In de praktijk komen basisvaardigheden aan bod zoals zagen, vijlen, boren, tappen en plooien.

In het onderdeel tekenen leer je alles wat nodig is om een eenvoudige werkstuktekening te kunnen maken.

We hebben een gemeenschappelijke startmodule ingericht, die een basiskennis elektriciteit en mechanica omvat. Zo kunnen de studenten elektriciteit of mechanica de lessen realisatietechnieken in de eerste graad geven. In het tweede opleidingsjaar diepen we in het opleidingsonderdeel vakinhoud mechanica de statica uit en in technologie de verspanende machines. In tekenen vervangen we potlood en papier door de computer en tekenen we onmiddellijk in 3D. Omdat we het derde jaar veel tijd voor stage voorzien, beperken de vaktechnische lessen zich tot dynamica en pneumatica.

In het opleidingsonderdeel vakdidactiek werken we stapsgewijs aan het leren lesgeven. In het eerste opleidingsjaar werken we vanuit bovenstaande basis en de technische kennis die je al verwierf, lessen uit en voer je die uit. Je past die aan aan de doelgroep waaraan je lesgeeft. In het tweede en derde opleidingsjaar gaat de aandacht vooral naar de integratie van actuele en nieuwe werkvormen, zelfstandig werken, ICT-gebruik, differentiatie en evaluatie.

student in bib

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. In principe kun je die in een cyclus van zes semesters of drie academiejaren volgen. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Als student stel je een individueel studieprogramma (ISP) samen. Je houdt daarbij rekening met de voorwaarden van de opleiding.

De meeste studenten starten in het standaardprogramma van het eerste academiejaar. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als je niet slaagt voor bepaalde vakken en opleidingsonderdelen, pas je daarna in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Indien je in een eerdere opleiding credits of een diploma behaalde, bekijken we samen of je eventuele vrijstellingen kan krijgen zo kan jouw traject eventueel verkort worden.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor [email protected], door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor leerkracht mechanica?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.