Onderwijsvak fysica student

onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen

onderwijsvak fysica / natuur-wetenschappen
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Fysica is alledaags, de wetten van de natuurkunde kom je overal tegen! Wil jij die doodgewone verschijnselen uiteenzetten aan jongeren?

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht fysica/natuurwetenschappen worden
Leerkracht fysica / natuurwetenschappen worden
Onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen studenten

Wil je meer weten over deze fascinerende wetenschap en begrijpen hoe de ‘dingen van elke dag’ in elkaar zitten?

Wil je bovendien deze kennis en fascinatie doorgeven aan leerlingen? En ze boeien met eenvoudige maar uitdagende proeven om zo samen waarnemingen te doen en tot verklaringen te komen? Dan is fysica geven een uitdaging voor jou!

ONDERWIJSVAK FYSICA/NATUURWETENSCHAPPEN STUDEREN
ONDERWIJSVAK FYSICA / NATUURWETENSCHAPPEN STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Vakinhoudelijk gaan we onder meer in op:

  • fysische grootheden en eenheden
  • optica
  • materie
  • mechanica
  • vloeistoffen en gassen
  • warmte
  • elektriciteit en elektromagnetisme

Dit zijn ook de leerinhouden van de vakken wetenschappelijk werk (tweede jaar) en fysica (derde en vierde jaar) van het secundair onderwijs. 

Je kunt werken in een proefondervindelijke omgeving. Daar staan werken met grootheden en eenheden en basisvaardigheden verwerven centraal. Door de basiswetten te bestuderen en oefeningen op te lossen ontwikkel je de natuurwetenschappelijke denkmethode. De andere onderwerpen die aan bod komen, dienen vooral om je basiskennis als leraar verder te ondersteunen en te ontwikkelen.    

In de lessen vakdidactiek bespreken we alle deelaspecten van een fysicales klassikaal en we oefenen die in. Verder besteden we aandacht aan hoe je de beginsituatie concreet invult, hoe je doelstellingen interpreteert en formuleert en hoe je de specifieke werkvormen voor het vak fysica toepast. Zo blijft fysica geven op een aantrekkelijke, uitdagende, maar ook wetenschappelijk verantwoorde manier altijd een leerrijke zoektocht.

De basis voor het leerplan natuurwetenschappen van de eerste graad is het vroegere leerplan biologie. Dat is aangevuld met een aantal basisvaardigheden uit de chemie en de fysica. In de tweede graad krijgen alle richtingen uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) en sommige uit het technisch secundair onderwijs (TSO) de vakken biologie, chemie, fysica. In sommige TSO-richtingen en in het kunstsecundair onderwijs (KSO) krijgen de leerlingen het vak natuurwetenschappen. Daarom is natuurwetenschappen een verplicht opleidingsonderdeel voor studenten die het onderwijsvak biologie en/of fysica volgen. In deze lessen bestudeer je de basis van fysica, chemie en biologie.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@ home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor LEERKRACHT FYSICA/NATUURWETENSCHAPPEN?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer commerciële functies terecht.