Onderwijsvak Frans Parijs

onderwijsvak Frans

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Frans aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Voulez-vous parler français? Dompel jezelf onder in de taal en cultuur van onze zuiderburen en leer deze taal aan jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht Frans worden
Onderwijsvak Frans leerlingen

Wil jij je liefde voor de taal van Molière overbrengen aan leerlingen in het secundair onderwijs? Tijdens je studie voor leerkracht Frans verdiep je je in de Franse taal, cultuur en letterkunde. Uiteraard krijg je ook een grondige didactische vorming.

Zegt dat je wat? Vergeet dan niet dat luisteren en kijken naar de Franse radio en tv en vooral een verblijf in een Franssprekend milieu je goed kunnen vooruithelpen.

Onderwijsvak Frans studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Het vak bestaat uit drie grote domeinen. Ten eerste werken we intensief aan taalbeheersing en –verrijking. Dat doen we met gevarieerde luister-, spreek- en schrijfoefeningen. Uitspraak en intonatie krijgen bijzondere aandacht. We herhalen ook grondig woordenschat en grammatica, want de klemtoon ligt op de taal onberispelijk gebruiken en onderwijzen. 

We maken ook kennis met de Franse cultuur. Vanuit hedendaagse teksten zoals krantenartikelen en chansons of visuele documenten belichten we de Franse leef- en denkwereld. Door thuis literaire teksten en in de les fragmenten ervan te lezen, krijg je een overzicht van de geschiedenis van het Frans en van de voornaamste stromingen in de Franse letterkunde.

Ten slotte is er de didactische vorming. In het eerste jaar krijg je inzicht in de didactiek van het Frans als vreemde taal door observatie, microteaching en door verschillende types van lessen te bespreken. Je geeft zelf ook al enkele lessen. In het tweede en derde jaar wordt de praktijk belangrijker. We bekijken dan onder andere de Franse jeugdlectuur en het gebruik van ICT in de Franse les.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@ home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het dagonderwijs (campus Brugge en Torhout) neem je deel aan praktijkgerichte lessen. Deskundige docenten begeleiden die. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol voor de klas. We wisselen de lessen af met onder meer stages en projecten. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding

Wat na je studie voor leerkracht Frans?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer commerciële functies terecht.