Aardrijkskunde toerisme
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

onderwijsvak aardrijkskunde via afstandsonderwijs

onderwijsvak aardrijkskunde via afstands-onderwijs
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak aardrijkskunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

In het onderwijsvak aardrijkskunde leer je jongeren interesse tonen in de natuur, de aarde, maar ook het heelal.

leerkracht aardrijkskunde worden
Leerlingen secundair onderwijs

Elke dag word je op één of andere manier geconfronteerd met aardrijkskunde in onder andere wonen en werken, ontspannen en reizen, politieke conflicten, weer of natuurrampen.

Je bent erdoor geboeid en je wilt er meer over weten? Je wilt ook jongeren laten meegenieten van je verwondering, kennis en enthousiasme? Het keuzevak aardrijkskunde kan je daarin helpen. 

ONDERWIJSVAK AARDRIJKSKUNDE STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Aardrijkskundige thema's uit het secundair onderwijs worden uitgediept en verdiept. We bestuderen:

 • fysische geografie: geologie, weer en klimaat, bodemkunde, geomorfologie en landschapskunde
 • sociaal-economische geografie: bevolkingsgeografie, stadsgeografie, ruimtelijke ordening, landbouw, toerisme, industrie, milieu en geografie van de ontwikkelingslanden
 • plaatsbepaling: cartografie, kosmografie, geografische informatiesystemen (GIS) en teledetectie

We zoomen in dit onderwijsvak ook graag in op actuele thema’s zoals:

 • milieu
 • globalisering
 • ruimtelijke ordening
 • duurzaamheid

Zo kun je naast aardrijkskunde ook maatschappelijke vorming (MAVO) geven in het beroepsonderwijs.

Studenten onderwijs Brugge

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

De opleiding wordt voor jou op maat gemaakt. De duur verschilt daardoor van student tot student en hangt af van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. Het volledige studietraject is een programma van drie jaar voltijds studeren (40u/week) dat kan gespreid worden over een langere periode (tot zes jaar).

Eerdere kwalificaties en werkervaring komen in aanmerking voor vrijstellingen waardoor je dan bepaalde vakken niet hoeft af te leggen.

Heb je reeds een diploma hoger onderwijs (bachelor of master) of een bachelor lager onderwijs, dan volg je een verkort studietraject.

Wil je meer informatie omtrent jouw opleiding op maat? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator van wie je de gegevens op deze pagina vindt.

Onderwijsvak aardrijkskunde leerlingen met ipad

Gamma aan werkvormen

Voor de lessen vakdidactiek gebruiken we graag verschillende leermiddelen en doorlopen een gamma aan werkvormen. Die vormen de basis van de voorbereiding naar een goede lespraktijk, waar het uiteindelijk om te doen is. 

We streven er naar om leerkrachten te vormen die in staat zijn:

 • de kennis degelijk te structureren
 • verbanden te achterhalen en te verklaren
 • sociale, economische en politieke wisselwerkingen in de wereld te begrijpen
 • hun leerlingen aan te sporen tot meer respect, waardering, appreciatie en bewondering voor de elementen die hun leefmilieu uitmaken
 • de leerlingen uit te dagen om een meer kritische houding aan te nemen
 • de leerlingen ertoe aan te zetten om verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven in hun directe omgeving op te nemen
Leerlingen secundaire onderwijs Brugge

Met welke onderwijsvakken kan ik aardrijkskunde combineren?

Wie de educatieve bachelor in het secundair onderwijs op afstand volgt, kiest steeds voor twee onderwijsvakken. Je kiest er twee uit het volgende rijtje: aardrijkskunde, bio-esthetiek, biologie/natuurwetenschappen, economie, elektriciteit, Engels, Frans, fysica/natuurwetenschappen, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, informatica, katholieke godsdienst, mechanica, natuurwetenschappen, Nederlands, Nederlands als niet-thuistaal, plastische opvoeding, project algemene vakken (PAV), project kunstvakken, techniek en wiskunde. Er zijn op afstand geen beperkingen op de combinatiemogelijkheden, dus je kiest de twee vakken die jij het interessantst vindt.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is aangepast aan zelfstudie. De cursussen en/of handboeken zijn beschikbaar bij de start van de opleiding zodat je thuis volledig onafhankelijk studeert

Studiemateriaal

Daarbij ontvang je voor elk opleidingsonderdeel een studiewijzer met alle praktische informatie en studietips zodat je op een gerichte manier zelfstandig kan studeren. Extra oefeningen, voorbeeldexamenvragen, uitgewerkte voorbeelden… worden via de digitale leeromgeving aangeboden.

Voor het voorbereiden van stages en het maken van opdrachte is het noodzakelijk gebruik te maken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek voor de lerarenopleiding (met didactisch materiaal, handboeken). Dit kan in de VIVES-bibliotheken of in een bibliotheek van de partners binnen de associatie KU Leuven. Zo kan je een gespecialiseerde bibliotheek in je eigen buurt raadplegen. 

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Bij de start van je opleiding kies je twee onderwijsvakken waarin je vooral lesbevoegdheid wil krijgen. Tijdens de opleiding worden de onderwijsvakken inhoudelijk uitgediept en train je je onderwijscompetenties. In het eerste jaar krijg je inzicht in het creëren van een uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen en in de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. In het tweede jaar besteden we nog meer aandacht aan de diversiteit van leerlingen (multiculturaliteit, leerproblemen, kansarmoede) en hoe daar op een goede manier mee omgaan. In het laatste jaar krijg je de kans om je eigen talenten verder uit te bouwen met keuzetrajecten.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

 

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Daarbij ontvang je voor elk opleidingsonderdeel een studiewijzer met alle praktische informatie en studietips zodat je op een gerichte manier zelfstandig kan studeren. Extra oefeningen, voorbeeldexamenvragen, uitgewerkte voorbeelden… worden via de digitale leeromgeving aangeboden.

Voor het voorbereiden van stages en het maken van opdrachte is het noodzakelijk gebruik te maken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek voor de lerarenopleiding (met didactisch materiaal, handboeken). Dit kan in de VIVES-bibliotheken of in een bibliotheek van de partners binnen de associatie KU Leuven. Zo kan je een gespecialiseerde bibliotheek in je eigen buurt raadplegen. 

Wat na je studie voor leerkracht aardrijkskunde?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

We stomen je klaar om als gedreven leerkracht aardrijkskunde en/of maatschappelijke vorming (MAVO) aan de slag te gaan. Maar door de verscheidenheid van het vak is het een bachelordiploma dat ook andere deuren opent.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in:

 • (natuur)educatieve centra
 • sterrenwachten
 • musea
 • de sector van geografische informatiesystemen (GIS)
 • steden en gemeenten
 • toeristische sector
 • ontwikkelingswerk