Onderwijs campus Kortrijk tuin
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

onderwijsvak aardrijkskunde

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak aardrijkskunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Maak de kinderen aardrijkskundig wijs in alledaagse dingen: wonen en werken, ontspannen en reizen, politieke conflicten, weer of natuurrampen…

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Leerkracht aardrijkskunde worden
Klas onderwijs

In het keuzevak aardrijkskunde leer je jongeren interesse tonen in de natuur, de aarde, maar ook het heelal. Je leert drie grote stromingen in de aardrijkskunde beter kennen: fysische en sociaal-economische geografie en plaatsbepaling.

Je specialiseert je in de volgende onderdelen:

 • fysische geografie: geologie, weer en klimaat, bodemkunde, geomorfologie en landschapskunde

 • sociaal-economische geografie: bevolkingsgeografie, stadsgeografie, ruimtelijke ordening, landbouw, toerisme, industrie, milieu en geografie van de ontwikkelingslanden

 • plaatsbepaling: cartografie, kosmografie, geografische informatiesystemen (GIS) en teledetectie

Aardrijkskunde studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens deze opleiding ga je enkele stappen verder en verdiep je echt je kennis in het vakgebied. Daarbij is het belangrijk als leerkracht om actief het nieuws mee te volgen. Ook in dit onderwijsvak dagen we je uit om actuele thema's te bespreken en op te volgen zoals bijvoorbeeld het milieu, de globalisering, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Op die manier kan je met dit diploma ook maatschappelijke vorming (MAVO) geven in het professioneel beroepsonderwijs.

studenten samen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding. In principe kun je die in een cyclus van zes semesters of drie academiejaren volgen. Het programma omvat 180 studiepunten. Het bestaat uit vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Als student stel je een individueel studieprogramma (ISP) samen. Je houdt daarbij rekening met de voorwaarden van de opleiding.

De meeste studenten starten in het standaardprogramma van het eerste academiejaar. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als je niet slaagt voor bepaalde vakken en opleidingsonderdelen, pas je daarna in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Indien je in een eerdere opleiding credits of een diploma behaalde, bekijken we samen of je eventuele vrijstellingen kan krijgen zo kan jouw traject eventueel verkort worden.

pratende studenten

Gamma aan werkvormen

Voor de lessen vakdidactiek gebruiken we graag verschillende leermiddelen en doorlopen een gamma aan werkvormen. Die vormen de basis van de voorbereiding naar een goede lespraktijk, waar het uiteindelijk om te doen is. 

We streven er naar om leerkrachten te vormen die in staat zijn:

 • de kennis degelijk te structureren
 • verbanden te achterhalen en te verklaren
 • sociale, economische en politieke wisselwerkingen in de wereld te begrijpen
 • hun leerlingen aan te sporen tot meer respect, waardering, appreciatie en bewondering voor de elementen die hun leefmilieu uitmaken
 • de leerlingen uit te dagen om een meer kritische houding aan te nemen
 • de leerlingen ertoe aan te zetten om verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven in hun directe omgeving op te nemen

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Binnen ons studiegebied verruim je je blik op de wereld. We voorzien een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor zowel studenten als docenten. Het leren van talen, omgaan met verschillende culturen, duurzaam leven en een wereldblik op onderwijs zitten ingebed in elk jaar van de opleiding. We werken internationaal, met groepsmobiliteiten in Europa, stages op heel wat continenten en korte samenwerkingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor internationalisation@home, door het uitnodigen van gastprofessoren en het organiseren van een internationale week.

wereldwijde stage

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Bij de start van je opleiding kies je twee onderwijsvakken waarin je vooral lesbevoegdheid wil krijgen. Tijdens de opleiding worden de onderwijsvakken inhoudelijk uitgediept en train je je onderwijscompetenties. In het eerste jaar krijg je inzicht in het creëren van een uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen en in de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. In het tweede jaar besteden we nog meer aandacht aan de diversiteit van leerlingen (multiculturaliteit, leerproblemen, kansarmoede) en hoe daar op een goede manier mee omgaan. In het laatste jaar krijg je de kans om je eigen talenten verder uit te bouwen met keuzetrajecten.

Hier vind je de ECTS-fiche (Brugge en Torhout) van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel (Brugge en Torhout) met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je studie voor leerkracht aardrijkskunde?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma.  Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

aan de slag

Aan de slag

We stomen je klaar om als gedreven leerkracht aardrijkskunde en/of maatschappelijke vorming (MAVO) aan de slag te gaan. Toch een job buiten het onderwijs zoeken? Door je theoretische basis aardrijkskunde en je praktische ingesteldheid kan je in tal van andere sectoren terechtkomen. Bovendien komen je pedagogische skills ook van pas buiten het klaslokaal. 

Je kunt bijvoorbeeld ook aan de slag in:

 • (natuur)educatieve centra
 • sterrenwachten
 • musea
 • de sector van geografische informatiesystemen (GIS)
 • steden en gemeenten
 • toeristische sector
 • ontwikkelingswerk