Studenten in aula

navormingen via Eekhout Academy

Navormingen via Eekhout Academy in samenwerking met VIVES Noord en VIVES Zuid

De individugerichte en teamgerichte navormingen met betrekking tot onderwijs in het basis- en secundair onderwijs worden geprogrammeerd via Eekhout academy. Hieronder vindt u de vormingen die vanuit VIVES georganiseerd worden tijdens schooljaar 2023-2024.

Bijscholen
Aanbod kortlopende en langlopende navormingen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Heb je een vraag?

Navormingen

LEERLIJN FERTILITEIT: DEMO van een digitaal platform met leermateriaal rond nieuwe eindtermen vruchtbaarheid en seksualiteit Ilse Delbaere

Individugericht:
06/09/2023
13/09/2023
Meer info en inschrijvingen I24-037

JE EIGEN ROBOT PROGRAMMEREN IN DE LAGERE SCHOOL? 
HET KAN VOOR IEDEREEN

Geert Neyrynck

Individugericht: 
17/01/2024
Meer info en inschrijven I24-040

DIGISTEM. 
STEM-ONDERWIJS VERSTERKEN DOOR (HET DOORDACHT HANTEREN VAN) DIGITALE ONDERSTEUNING

Kristof Van de Keere, Stephanie Vervaet

Individugericht: 
08/02/2024
Meer info en inschrijven I24-043

MET EEN OPEN BLIK KIJKEN NAAR AN-LEERLINGEN
HOE KAN JE ALS LEERKRACHT EEN BREDER ZICHT KRIJGEN OP DE AN-LEERLINGEN IN JOUW KLAS?

Annelore Blondeel, Remko Meys, Linde Zutterman, Joke Lippens

Individugericht: 31/01/2024 + 08/05/2024
Meer info en inschrijven I24-043

STERK IN STEM! AAN DE SLAG MET STEM IN DE KLEUTERKLAS

Stephanie Vervaet

Teamgericht: 
Meer info en inschrijven T24-005

Individugericht: 23/11/2023
Meer info en inschrijven I24-047

LEERLABO LEZEN OP SCHOOL. LEZEN DOE JE SAMEN!
OP NAAR MEER LEESMOTIVATIE EN EEN DUURZAAM LEESBELEID

Daan Debuysere, Justine Pillaert, Lien vanopstal,

Teamgericht:
Meer info en inschrijven T24-006

Individugericht: Woe 27/09/2023, 24/01/2024
Meer info en inschrijven I24-030

LEERLABO SCHRIJVEN OP SCHOOL.
 

Daan Debuysere, Justine Pillaert, Lien Vanopstal, Liesbeth Ghesquière

Individugericht: 04/10/2023, 31/01/2024
Meer info en inschrijven I24-029-A

CLIL IN HET LAGER ONDERWIJS

Hannelore Simpelaere, Tamara Buyck

Teamgericht:
Meer info en inschrijven T24-008

Individugericht: 07/02/2024
Meer info en inschrijven I24-035

TAALSTERK: KWALITEITSVOLLE INTERACTIES IN JOUW KLAS!

Justine Pillaert

Teamgericht:
Meer info en inschrijven T24-007

Individugericht: 05/10/2022
Meer info en inschrijven I24-033

FONEMI: SPELEN MET KLANKEN

Eva Monstrey, Linsey Hardyns

Individugericht: 25/10/2023 of 17/012024
Meer info en inschrijven I24-023

WISKUNDIG DENKEN IN DE KLEUTERKLAS
KWISSPEL

Evelien Rosseel

Teamgericht: 
Meer info en inschrijven T24-010

Individugericht: 25/10/2023 of 28/02/2024
Meer info en inschrijven I24-025

FEEST JE MEE?
SAMEN FEEST VIEREN ALS VOORBEELD VAN ACTIEVE BURGERSCHAPSPARTICIPATIE IN DE KLAS

Stephanie Vervaet, Linde Zutterman

Individugericht: 05/10/2023:
Meer info en inschrijven I24-032-A

AANVANGSBEGELEIDING DOOR EN VOOR IEDEREEN
VAN EEN INDIVIDUELE NAAR EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE SCHOOL

Charlotte Struyve

Teamgericht: 
Meer info en inschrijven T24-001

Individugericht: 31/01/2024
Meer info en inschrijven I24-028-A

IPAD IN DE KLEUTERKLAS

Eva Monstrey

Individugericht: 15/11/2023
Meer info en inschrijven I24-024-A

CO-TEACHING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
WAT ZIJN DE SUCCESFACTOREN EN VALKUILEN VAN CO-TEACHING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Ruuth Oosterlijnck

Teamgericht:
Meer info en inschrijven T24-004

KLASMANAGEMENT: ACTIE OF REACTIE?
WERKEN AAN GOED KLASMANAGEMENT DOOR SOCIALE PROCESSEN BIJ LEERLINGEN TE BEGELEIDEN

Mikaël Pieters

Teamgericht:
Meer info en inschrijven 
T24-003

Individugericht: 11/10/2023
Meer info en inschrijven 
I24-026-A

BREED EVALUEREN: WAT EN HOE?
NAAR EEN BREDE VISIE OP EVALUATIE VANUIT EEN COMPETENTIEGERICHTE AANPAK

Mikaël Pieters

Teamgericht:
Meer info en inschrijven 
T24-002

Individugericht: 18/10/2023 of 21/02/2024
Meer info en inschrijven 
I24-027-A en I24-027-B

MASTERCLASS BREED MENTORSCHAP: LOOPBAANBEGELEIDING VAN ASPIRANT-LERAAR NAAR PROFESSIONAL Lieve Lootens

6 sessies
Meer info en inschrijven
I24-063