navormingen via Eekhout Academy

Navormingen via Eekhout Academy in samenwerking met VIVES Noord en VIVES Zuid

VIVES heeft een bijzonder samenwerkingsverband met Eekhout Academy die opleiding, vorming en training geënt op de noden en de behoeften van de scholen garandeert en dit met accenten op kwaliteit én bruikbaarheid.

Er zijn individugerichte navormingen die vorm gegeven worden onder de vorm van leerlabo's, workshops, .. en vinden plaats op welbepaalde vastgelegde momenten.
Deze worden hieronder aangegeven met een code die voorafgegaan wordt met I ...

Daarnaast is er ook een aanbod van teamgerichte navormingen. Deze kunnen aangevraagd worden door bv. een school. Veelal gaat het hier dan over pedagogische studiedagen. Het moment wordt in onderlinge afspraak vastgelegd.
Deze worden hieronder aangegeven met een code die voorafgegaan wordt met T ...

Bijscholen
Aanbod kortlopende en langlopende navormingen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Heb je een vraag?

Navormingen

Taalsterk! Kwaliteitsvolle interacties met anderstalige nieuwkomers I21-070

Leerlabo: STEM, ja maar hoe?
STEM methodieken om onmiddelijk mee aan de slag te gaan. I22-100

Leerlabo: Sterk in STEM! 
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool? I22-098

[email protected]: een concept waarin leren en beleven samengaan. STEM- en openluchtonderwijs. I22-106

Nooit te jong voor STEM! STEM in het kleuteronderwijs   I22-003 / T22-118

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs  I22-101 / T22-121

Aan de slag met computationeel denken in de kleuterklas I22-097 / T22-126

Aan de slag met computationeel denken in het lager onderwijs I22-102 / T22-130

Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken  I22-006 / T22-009

Klaarstomen voor CLIL - Eendaagse allround vorming I22-014

Co-teaching in het sec. onderwijs T22-008

ICT & prentenboeken I22-005

iPad in de kleuterklas I22-009 / T22-133

Spellenlab - Sociale en emotionele vaardigheden I22-016

Spellenlab - Taal in een doosje (kleuter) I22-012

Klasmanagement. Actie of reactie I22-013 / T22-11

Flipping the classroom T22-131

Breed evalueren: Wat en hoe?  I22-015 / T22-010

Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?  I22-008

Lesgeven uitgepakt I22-010