Educatieve bachelor lager onderwijs klaslokaal

lager onderwijs via avondonderwijs

Educatieve bachelor in het onderwijs: lager onderwijs via avondonderwijs aan VIVES Zuid

Lesgeven aan kinderen in de basisschool is helpen bouwen aan de toekomst van jonge mensen. Geef je kennis door en maak het verschil.

Waar kan ik dit volgen?
Onderwijzer in het lager onderwijs worden
studenten leraar lager onderwijs

Leraar word je niet zomaar van vandaag op morgen. Er is tijd nodig om te groeien als leerkracht. In de lerarenopleiding leggen we een stevige basis waarmee je in het werkveld aan de slag kan. We begeleiden je stap voor stap op de weg naar je job. 

Leraar word je door in de praktijk te staan. Daarom bestaat een aanzienlijk deel van je opleiding uit stage. Samen met de docenten ga je op zoek naar de juiste middelen om het beste uit je leerlingen te halen.

Flexibiliteit staat in avondonderwijs voorop. We tekenen voor jou een aangepast traject op maat uit afhankelijk van jouw vooropleiding en tijd.

EDUCATIEVE BACHELOR LAGER ONDERWIJS VIA AVONDONDERWIJS STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding tot onderwijzer word je als het ware ondergedompeld in de tien basiscompetenties van de leraar. Je leert met andere woorden alles wat men verwacht van een ervaren leerkracht. Theorie en praktijk komen geïntegreerd aan bod om je de competenties aan te brengen die je nodig hebt om te functioneren als leerkracht in de basisschool.

Campus Torhout

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is afhankelijk van je eerder behaalde diploma, van je werkervaring en van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. 

Heb je al een bachelor- of masterdiploma, dan volg je een studietraject van maximum 120 studiepunten. Dit is een programma van twee jaar voltijds studeren (hiervoor moet je rekenen op ongeveer 40 studie- en werkuren per week) of je kan dit spreiden over een langere periode tot vier jaar (bij deeltijds studeren).  

Behaalde je bij je bachelor- of masterdiploma ook het diploma van de specifieke lerarenopleiding, dan zal je studietraject maximum 108 studiepunten bevatten. Voltijds zal dat ongeveer 2 jaar in beslag nemen, deeltijds kan het in 3 of 4 jaar.

Heb je al het diploma bachelor in het secundair onderwijs op zak, dan volg je een verkort studietraject van anderhalf jaar voltijds tot drie jaar deeltijds studeren. Dit komt overeen met een programma van 87 studiepunten. 

Heb je al het diploma bachelor in het kleuteronderwijs op zak, dan volg je een verkort studietraject van maximum 66 studiepunten. Dit programma kan je spreiden over één jaar voltijds of twee jaar deeltijds studeren.  

Campus Torhout

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Om te kunnen starten met de avondopleiding lager onderwijs moet je beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Je kan instappen in de opleiding in september of in februari. Op basis van je diploma en je werk- en gezinssituatie stelt de trajectbegeleider samen met jou een programma op maat op.

Lager onderwijs schoolbord

Ga ik tijdens de opleiding op stage?

De praktijkcomponent omvat 5 modules. Elke module bestaat uit een aantal didactische ateliers, gevolgd door een stagemodule in een school naar keuze. Deze ateliers zijn praktijkgerichte sessies die je voorbereiden op de stages. Topics die aan bod komen zijn: lesvoorbereidingen, werkvormen, evaluatie, handelingsgericht en projectmatig werken en differentiatie.

In de aanvangsstage ga je vooral op verkenning in de lagere school. Via observatie en actieve lesmomenten leer je geleidelijk aan de klaspraktijk kennen. Tijdens de stages tweede graad, eerste leerjaar en derde graad, neem je de taak van de leerkracht stapsgewijs over. De stage buitengewoon onderwijs laat je proeven van onderwijs op maat. 

Vrouw met 2 kinderen

Hoe word ik geëvalueerd?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten en stages. Examens zijn meestal schriftelijk (op papier of digitaal), maar soms ook mondeling (op de campus of met videogesprek). Per academiejaar zijn er verschillende examenweken. Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij je de keuze hebt om overdag, 's avonds en op zaterdagmorgen een examen af te leggen. De keuze is daarenboven aan jou om op de uitgekozen dag één examen of meerdere examens af te leggen (indien mogelijk). Bij het begin van het jaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen. 

De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de VIVES-campus in Kortrijk. Het is ook mogelijk om examens van thuis uit af te leggen.

Lesinhoud
studenten leraar lager onderwijs

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat o.m. boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en lessen

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en lessen

In deze educatieve bacheleor krijg je pedagogische-didactische vorming (enkel indien je nog niet beschikt over pedagogische bekwaamheid), leergebieden zoals godsdienst, wiskunde, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie-STEM, muzische vorming en ICT en multimedia. Er is veel aandacht voor de praktijkcomponent. Je loopt stage in de eerste, tweede en derde graad en in het buitengewoon onderwijs.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

infographic over de starttoets lerarenopleiding Vlaamse overheid

Starttoets lerarenopleiding

Wil je je graag inschrijven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024?

Dan ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.

Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

  • Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands.
  • Je legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.
  • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

Als student voor de lerarenopleiding lager onderwijs leg je naast de starttoets Nederlands, bijkomend een starttoets voor wiskunde en frans af.

Deze starttoetsen kan je gewoon van thuis uit online afleggen. De test zal je terugvinden op hetzelfde platform vanaf 26 juni. Als je het streefcijfer voor wiskunde of frans niet behaalt, kan je toch starten. Een online remediëringstraject volgen is hiervoor niet verplicht. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je educatieve bachelor lager onderwijs via avondonderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

Indien je de studiemicrobe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma lager onderwijs aan VIVES steeds starten met volgende opleidingen:

Buiten de hogeschool kun je masters halen in o.a. onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogie (na een schakelprogramma).

aan de slag

Aan de slag

Vast en zeker in het onderwijs! Maar dat wist je natuurlijk zelf al. Toch zijn er buiten het onderwijs heel wat sectoren waar medewerkers met een onderwijsdiploma aan de slag kunnen. In musea, kinderopvangdiensten, nascholingsprojecten, vormingswerk of culturele centra worden vaak vacatures uitgeschreven waar een diploma onderwijs voor gevraagd wordt. Wil je eerder een administratieve of commerciële functie uitoefenen? Dan heb je alvast een basis in communicatieve vaardigheden die steeds geapprecieerd wordt.