Lager onderwijs schoolklas

lager onderwijs via afstandsonderwijs

lager onderwijs via afstands-onderwijs
Educatieve bachelor in het lager onderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Ben je jouw job beu en zou je liever de jeugd klaarstomen voor de grote wereld? Neem dan de zijinstroom tot leerkracht lager onderwijs.

Leerkracht lager onderwijs worden
Lager onderwijs studenten

Heb je veel zin om kinderen uit het lager onderwijs een fantastische tijd te bezorgen? Heb je een brede interesse en zit lesgeven in je bloed? Wil je je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de basisschool en zo het verschil helpen maken? Dan is een educatieve bachelor in het lager onderwijs ongetwijfeld iets voor jou.

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding tot onderwijzer word je als het ware ondergedompeld in de tien basiscompetenties van de leraar. Je leert met andere woorden alles wat men verwacht van een ervaren leerkracht. Theorie en praktijk komen geïntegreerd aan bod om je de competenties aan te brengen die je nodig hebt om te functioneren als leerkracht in de basisschool.

VIVES Kortrijk biedt de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen op afstand. De theorie verwerk je op zelfstandige basis, het studiemateriaal is ontworpen om zelfstandig door te nemen en te verwerken.

studenten leraar lager onderwijs

Studiemateriaal

Het studiemateraal bestaat zowel uit handboeken, cursussen en digitale leermiddelen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, handboeken, werkboeken) of in elektronische vorm (PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden. Cursusmateriaal kan je aankopen in de webshop. 

Kijk alvast eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je krijgt een aantal algemene competenties onder de knie waarbij je stilstaat bij het kennismaken met jezelf, de ander, de wereld en de basisschool. We denken bijvoorbeeld aan reflectievaardigheden, sociale vaardigheden, levensbeschouwelijke vaardigheden, informatie- en digitale vaardigheden. Zij vormen de fundamenten van je opleiding. Je krijgt impulsen om je blik te verruimen. Ook een verkenning van de basisschool maakt hier deel van uit.  Verder geven we jou heel wat vakinhoudelijke en vakdidactische expertise uit de verschillende leerdomeinen (wereldoriëntatie, Nederlands, wiskunde, Frans, muzische vorming, godsdienst) mee. Daarnaast ontwikkel je je didactische, opvoedkundige en psychologische competenties. Deze integreer je in praktijkgerichte opdrachten en uiteraard ook in stages. 

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer (met alle info over het opleidingsonderdeel) en de digitale leeromgeving op Toledo (met online oefeningen, filmpjes...) zullen je zeker een heel eind verder helpen.

Zelfstandig wilt niet zeggen alleen! Onze docenten staan steeds paraat om je bij te staan met antwoorden op inhoudelijke vragen of uitleg bij oefeningen. Ook voor stages heb je een begeleider, en heb je vragen over je studievaardigheden, je individuele traject of eventuele functiebeperkingen? Dan kan je steeds terecht bij de studie- en trajectbegeleider.

E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar je kan ook een afspraak maken voor een online gesprek, een online vragenuurtje bijwonen, online medestudenten ontmoeten... 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, handboeken, werkboeken) of in elektronische vorm (PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden. Cursusmateriaal kan je aankopen in de webshop. 

Kijk alvast eens een cursus in:

Avondonderwijs

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding wordt voor jou op maat gemaakt. De duur verschilt daardoor van student tot student en hangt af van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. Het volledige studietraject is een programma van drie jaar voltijds studeren (40u/week) dat kan gespreid worden over een langere periode (tot zes jaar).

Eerdere kwalificaties en werkervaring komen in aanmerking voor vrijstellingen waardoor je dan bepaalde vakken niet hoeft af te leggen.

Heb je al een diploma hoger onderwijs (bachelor of master), dan volg je een verkort studietraject.

  • Bachelor- of masterdiploma: 111 studiepunten (2 à 4 jaar studeren)
  • Bachelor of master ergotherapie, gezinswetenschappen, logopedie, audiologie, orthopedagogie, pedagogie van het jonge kind, toegepaste psychologie, sociale readaptatiewetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologische wetenschappen, educatieve studies: 101 studiepunten (2 à 4 jaar studeren)
  • Educatieve bachelor kleuteronderwijs: 59 studiepunten (1 à 2 jaar studeren)
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs: 72 studiepunten (1,5 à 2,5 jaar studeren)
  • Specifieke lerarenopleiding: 129 studiepunten (2,5 à 4 jaar studeren)

Je kan laten onderzoeken hoe je programma eruit ziet en welke bijkomende vrijstellingen je hebt op onze EVK-monitor.

leerlingen krijgen les over vliegtuigen

Ga ik tijdens de opleiding op stage?

Zeker! Onze opleiding tot onderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard gebeurt dit allemaal onder begeleiding van de Hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven. Dit doe je in een zelfgekozen school voor gewoon onderwijs in Vlaanderen.

Je kan een aantal stages organiseren per halve dag, maar voor enkele stages dien je één à twee weken aaneensluiten in de klas aanwezig te zijn. Houd er dus rekening mee dat je gemiddeld 15 tot 30 halve dagen per jaar aan stage moet kunnen besteden.

Werk je minstens deeltijds (500 jaaruren) als onderwijzer in het gewoon basisonderwijs én behaalde je al een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je inschrijven voor het LIO-traject (leraar in opleiding). Jouw werkuren komen in aanmerking als stage. Contacteer de opleidingscoördinator.

Lager onderwijs studenten

Wanneer kan ik starten?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de toelatingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Lager onderwijs schoolbord

Waar en wanneer leg ik examens af?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten. Opdrachten kan je digitaal indienen, waardoor je geen verplaatsing dient te maken.

Examens zijn meestal schriftelijk (papier/digitaal) maar soms ook mondeling (MS Teams). Per academiejaar zijn er tien examenweken. Dat zijn volledige weken waarin je de keuze hebt om overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen een examen af te leggen. De keuze is aan jou om op de uitgekozen dag één examen of meerdere examens af te leggen. Een eerste examenweek is er al in oktober, zo kan je je examens maximaal spreiden en de combinatie met je werk/gezin maken. 

Voor mondelinge examens zijn een viertal momenten gepland doorheen het jaar. Bij de start van het academiejaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen. De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk maar kunnen vaak ook van thuis uit afgelegd worden.

Diploma lager onderwijs halen

In dagonderwijs

Je komt voltijds naar school in Brugge of Kortrijk van maandag tot en met vrijdag en hebt drie examenperiodes in januari, juni en eventueel augustus. 

Via afstandsonderwijs

Je studeert vanuit je woonkamer in pakweg Gent, Antwerpen of Brussel. Dat is een traject op maat, kiezen waar en wanneer je examen aflegt en kiezen in hoeveel jaar je je diploma haalt. 

In avondonderwijs

Je hebt al een bachelordiploma of drie jaar nuttige beroepservaring volgt 's avonds en enkele zaterdagen les om leerkracht te worden.

LIO-traject

Je werkt al in het onderwijs maar je hebt nog geen vereist diploma. Je volgt de opleiding op afstand, terwijl je lesgeeft. Je lesuren tellen dan mee als stage en je behoudt je loon. Je bouwt bovendien anciënniteit op.

Via verkorte studieroute

Na een na bachelor- of masterdiploma volg je de opleiding via dagonderwijs, avondonderwijs of afstandsonderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding en aansluitende vrijstellingen, word je leerkracht in een of twee jaar. 

Via VDAB

Ben je werkzoekend, dan kan je via VDAB de opleiding gratis volgen. Dat kan in een volledig programma of in een verkort traject.

Studeren in het buitenland

Internationale ervaringen vinden we binnen onze opleiding erg belangrijk. Je ondervindingen in het buitenland zullen je visie op de beroepspraktijk verbreden en zorgen ervoor dat je een geëngageerde wereldburger wordt.

Wij bieden je dan ook de kans om te studeren of stage te lopen in het buitenland. We zorgen er ook voor dat er geregeld buitenlandse docenten over hun ervaringen en expertises komen vertellen.

Woon je in het buitenland? Ook dan kun je nog steeds de opleiding op afstand volgen. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
infographic over de starttoets lerarenopleiding Vlaamse overheid

Starttoets lerarenopleiding

Wil je je graag inschrijven voor de lerarenopleiding voor academiejaar 2023-2024?
Dan ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

  • Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands.
  • Je legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.
  • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

Als student voor de lerarenopleiding lager onderwijs leg je naast de starttoets Nederlands, bijkomend een starttoets voor wiskunde en frans af.
Deze starttoetsen kan je gewoon van thuis uit online afleggen. De test zal je terugvinden op hetzelfde platform vanaf 26 juni. Als je het streefcijfer voor wiskunde of frans niet behaalt, kan je toch starten. Een online remediëringstraject volgen is hiervoor niet verplicht. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie lager onderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

Indien je de studiemicrobe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma lager onderwijs aan VIVES steeds starten met volgende opleidingen:

Buiten de hogeschool kun je masters halen in o.a. onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogie (na een schakelprogramma).

aan de slag

Aan de slag

Vast en zeker in het onderwijs! Maar dat wist je natuurlijk zelf al. Toch zijn er buiten het onderwijs heel wat sectoren waar medewerkers met een onderwijsdiploma aan de slag kunnen. In musea, kinderopvangdiensten, nascholingsprojecten, vormingswerk of culturele centra worden vaak vacatures uitgeschreven waar een diploma onderwijs voor gevraagd wordt. Wil je eerder een administratieve of commerciële functie uitoefenen? Dan heb je alvast een basis in communicatieve vaardigheden die steeds geapprecieerd wordt!

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.