touwtrekken met studenten

lager onderwijs

Educatieve bachelor in het lager onderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Leerkracht zijn in het lager onderwijs is een fijne job. Je begeleidt kinderen tussen 6 en 12 jaar in hun zoektocht in het leven en het leren. Leerkrachten leggen de belangrijke bouwstenen om kinderen te laten ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige jonge mensen.

In VIVES kies je een leerroute die het best bij jouw leerstijl en persoonlijke situatie past. Naast de dagopleiding (campus Brugge, Torhout en Kortrijk) heb je ook nog de keuze tussen: werkplekleren (campus Kortrijk), avondonderwijs (campus Torhout) of afstandsonderwijs (campus Kortrijk). Elk traject is evenwaardig en leidt tot het diploma lager onderwijs.

De opleiding leraar lager onderwijs is een knelpuntberoep en kan je als VDAB-student via contactonderwijs volgen zonder je uitkering te verliezen. 

Heb je reeds een diploma? Je kan de opleiding in een verkort traject volgen. 

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Onderwijzer in het lager onderwijs worden
blije studenten

Heb je veel zin om kinderen uit het lager onderwijs als leerkracht een fantastische tijd te bezorgen? Heb je een brede interesse en zit lesgeven in je bloed?

Wil je je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de basisschool en zo het verschil helpen maken? Dan is een educatieve bachelor in het lager onderwijs ongetwijfeld iets voor jou.

Lager onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding tot onderwijzer word je als het ware ondergedompeld in de tien basiscompetenties van de leraar. Je leert met andere woorden alles wat men verwacht van een ervaren leerkracht. Theorie en praktijk komen geïntegreerd aan bod om je de competenties aan te brengen die je nodig hebt om te functioneren als leerkracht in de basisschool.

Verplichte instaptoets

In Vlaanderen moet iedere toekomstige leerkracht een verplichte instaptoets afleggen om de lerarenopleiding te kunnen starten. Meer informatie hierover lees je op onze instaptoetspagina.

studenten in klas

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding duurt, in het modeltraject van 180 studiepunten, drie academiejaren. Uiteraard kunnen bepaalde uitzonderingen gemaakt worden, waardoor de opleiding over een langere tijd gespreid kan worden. Deze alternatieve trajecten worden besproken met de studenttrajectbegeleider van elke opleiding.

Ga ik tijdens de opleiding op stage?

Zeker! Onze opleiding tot onderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard gebeurt dit allemaal onder begeleiding en coaching van de Hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven.

Elk jaar wordt de stage iets uitgebreider waardoor je constant uitgedaagd wordt om aan de slag te gaan met verschillende groepen leerlingen. Vanaf de tweede fase worden de stages langer en verbreden we je expertise naar alle leeftijden van het lager onderwijs.

leerlingen krijgen les over vliegtuigen

Kan ik deze opleiding ook studeren als werkzoekende?

Jazeker, leraar lager onderwijs is een knelpuntberoep. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kun je deze opleiding kosteloos volgen. Je start deze opleiding samen met de reguliere studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Heb je hierin interesse, ga dan langs bij de VDAB, schrijf je in via de VDAB-website.

campus Torhout

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je hierbij steun kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives en of de opleiding die je volgt voldoet aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Studeren in het buitenland

Internationale ervaringen vinden we binnen onze opleiding erg belangrijk. Je ondervindingen in het buitenland zullen je visie op de beroepspraktijk verbreden en zorgen ervoor dat je een geëngageerde wereldburger wordt. Wij bieden je dan ook de kans om te studeren of stage te lopen in het buitenland. We zorgen er ook voor dat er geregeld buitenlandse docenten over hun ervaringen en expertises komen vertellen.

Zo krijg je in VIVES Brugge Xaverianenstraat o.a. in de internationale week les van docenten uit het buitenland en gaan we met alle tweedejaarsstudenten op studiereis naar Wallonië, Nederland of Zweden. Je kunt er ook voor kiezen om in je afstudeerfase 3 of 5 maanden in het buitenland te studeren via de keuzetrajecten Erasmus of ontwikkelingssamenwerking. Een andere mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse studenten is om aan VIVES de International class te volgen.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Studeer in Brugge, Kortrijk of Torhout

VIVES Brugge

Brugge

VIVES Brugge organiseert een boeiende en rijke opleiding waarin je samen met medestudenten en docenten op weg gaat en uitgroeit tot een competente leraar. Van bij de start volg je uitdagende lessen en ga je observeren, participeren en actief experimenteren in de lagere school. Gedurende de opleiding evolueer je naar een allrounder die zelfstandig functioneert in de klas.

Je volgt vakken die je eigen kennis over wiskunde, Frans, Nederlands, wereldoriëntatie enz. opfrissen en uitdiepen. Dit wordt gecombineerd met vakken die je didactische competenties in die leergebieden uitbreiden en versterken. Je krijgt ook een pakket ondersteunende vaardigheden waarin je o.a. leert werken met verschillende onderwijstechnologieën. Doorheen de opleiding krijg je ook de kans om je eigen ontwikkeling en leren op te volgen en vorm te geven in het vak ‘persoonlijk leertraject’.

Keuzemodules en de onderzoeksopdracht bieden je de kans om je te verdiepen in persoonlijke interesses zoals zorgcoördinator, wetenschap en techniek, muzische vorming, outdoor education enz.

Wil je graag ervaring opdoen in het buitenland, dan is een stage in het kader van een Erasmusprogramma of een intercontinentale stage vast iets voor jou!​

VIVES Kortrijk onderwijs

Kortrijk

Om in het basisonderwijs aan de slag te gaan, begin je bij het begin. Tijdens de start van je opleiding gaan we samen op een praktijkgerichte verkenning van de basisschool. Tijdens die verkenning ga je op observatie, maar werk je ook een aantal activiteiten uit, zodat je meteen kan proeven van het echte werk.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit drie fasen. Het begin van je opleiding staat in het teken van verkenning, maar stapsgewijs gaat de klemtoon meer op inhoudelijke en didactische expertise liggen. Je gaat aan de slag om een uitdagende leeromgeving te bouwen in de klas.

In het laatste jaar werken we modulair. Er staan drie modules op het programma die afgesloten worden met een teamstage in een graadsklas. In het laatste semester van je opleiding specialiseer je in een afstudeermodule van jouw keuze.

VIVES Torhout

Torhout

Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeën. VIVES campus Torhout bouwt die met jou verder uit. Leraar word je immers niet alleen. 

Het opleidingsprogramma is opgebouwd in 3 fasen. In de eerste en tweede opleidingsfase krijg je inhoudelijke en didactische expertise mee in alle leergebieden - Nederlands, Frans, godsdienst, ICT en media, wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming. Daarnaast leer je in de pedagogisch-didactische vakken hoe je een uitdagende leeromgeving kunt opbouwen die aansluit bij wat kinderen in de 21e eeuw boeit en uitdaagt. Tijdens de stages ga je met dit alles actief aan de slag. 

Al van bij de start van je opleiding krijg je de kans om ervaringen op te doen in het werkveld. Je groeit stap voor stap uit tot een competente leerkracht in nauw contact met zowel je docenten als je mentoren in de stageschool. Je staat er nooit alleen voor!

In de laatste opleidingsfase werken we modulair rond bepaalde thema's zoals zorg en projectmatig werken. Je kan door diverse keuzetrajecten en doorgroeimogelijkheden jouw eigen leerweg persoonlijk inkleuren. Droom je van ontwikkelingseducatie, wil je graag in het buitenland studeren, je verdiepen in het buitengewoon onderwijs of je voorbereiden om verder te studeren, alles kan! Op die manier kan je inzetten op je eigen talenten en interesses, kan je eigen accenten leggen en maak je van onze opleiding 'jouw' opleiding.

LD
 Quote signs

Als ik een kind iets kan leren dat het ’s ochtends nog niet wist, dan is mijn missie voor die dag geslaagd. En de reputatie van leerkrachten? Laat ze maar zeggen, ik weet hoe het echt zit.

Lesinhoud
studenten leraar lager onderwijs

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je verdiept je van bij de start in de pedagogische vakken en in de vakken van de lagere school. Je leert hoe je lessen uitwerkt en een rijk klasmilieu creëert. De theorie en de praktijk zijn sterk op elkaar afgestemd. Tijdens het laatste semester kleur je je eigen leerweg in met keuzetrajecten zoals intercontinentale stage of Erasmus, onderwijs aan anderstalige nieuwkomers, immersie, voortraject secundair onderwijs, kleuteronderwijs, onderwijskunde.

Hier vind je de ECTS-fiche voor campus Brugge, Kortrijk en Torhout. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel (Brugge, Kortrijk en Torhout) met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding.

Hier vind je een overzicht van het opleidingsprogramma:

lageronderwijs_brugge.pdf

lageronderwijs_kortrijk.pdf

lageronderwijs_torhout.pdf

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie lager onderwijs?
studenten trekken aan touw

Verder studeren

Indien je de studiemicrobe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma lager onderwijs aan VIVES steeds starten met volgende opleidingen:

Buiten de hogeschool kun je masters halen in o.a. onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogie (na een schakelprogramma).

aan de slag

Aan de slag

Buiten het onderwijs zijn er heel wat sectoren waar medewerkers met een onderwijsdiploma aan de slag kunnen. In musea, kinderopvangdiensten, nascholingsprojecten, vormingswerk of culturele centra worden vaak vacatures uitgeschreven waar een diploma onderwijs voor gevraagd wordt. Wil je eerder een commerciële functie uitoefenen? Dan heb je alvast een basis in communicatieve vaardigheden die steeds geapprecieerd wordt!