Educatieve bachelor kleuteronderwijs kleuterklas

kleuteronderwijs via afstandsonderwijs

kleuter-onderwijs via afstands-onderwijs
Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Zit de passie om kleuterjuf of -meester te worden al van kinds af aan in jou? Ga samen met kinderen op pad om spelenderwijs de wereld te ontdekken!

Leerkracht op de basisschool worden
Educatieve bachelor kleuteronderwijs spelende kleuter

In de kleuterklas ben je als juffrouw of meester verantwoordelijk voor een groep kleuters. Samen met alle studenten gaan onze docenten op zoek naar de juiste middelen om de belangstelling van een gemotiveerde groep kleuters vast te houden! Onze docenten brengen je daarvoor de nodige kennis en vaardigheden bij, zodat je enthousiast aan de slag kan gaan tijdens de praktijkmomenten.

Wat leer ik in deze opleiding?

In de educatieve bachelor kleuteronderwijs word je als het ware ondergedompeld in de tien basiscompetenties van de leraar. Je leert met andere woorden alles wat men verwacht van een ervaren leerkracht.

VIVES Kortrijk biedt de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen op afstand. De theorie verwerk je op zelfstandige basis, het studiemateriaal is ontworpen om zelfstandig door te nemen en te verwerken.

kleuters knutselen in klas

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat zowel uit boeken, cursussen en digitale leermiddelen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, handboeken, werkboeken) of in elektronische vorm (pdf-document, online audio of video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden.
Cursusmateriaal kan je aankopen in een webshop.

Kijk je al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het eerste jaar werken we aan ondersteunende vaardigheden en een muzische grondhouding. Je zet je eerste stappen in de kleuterklas. Stapsgewijs ligt de klemtoon meer op inhoudelijke en didactische expertise: Nederlands, godsdienst, wiskundige initiatie, beeld, muziek, drama, wereldoriëntatie en multimedia. Je leert hoe je een thema voor kleuters kan uitwerken en een uitdagende leeromgeving kan bouwen in de kleuterklas. De band met de praktijk vormt de rode draad in de opleiding. Keuzemodules en de onderzoeksopdracht bieden je de kans om je te verdiepen in persoonlijke interesses. De afstudeermodule bestaat uit een keuzeprogramma: je kan kiezen voor o.a. buitengewoon onderwijs, methodescholen en onderwijskunde.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer (met alle info over het opleidingsonderdeel) en de digitale leeromgeving op Toledo (met online oefeningen, filmpjes...) zullen je zeker een heel eind verder helpen.

Zelfstandig wilt niet zeggen alleen! Onze docenten staan steeds paraat om je bij te staan met antwoorden op inhoudelijke vragen of uitleg bij oefeningen. Ook voor stages heb je een begeleider, en heb je vragen over je studievaardigheden, je individuele traject of eventuele functiebeperkingen? Dan kan je steeds terecht bij de studie- en trajectbegeleider.

E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar je kan ook een afspraak maken voor een online gesprek, een online vragenuurtje bijwonen, online medestudenten ontmoeten... 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, handboeken, werkboeken) of in elektronische vorm (pdf-document, online audio of video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden.
Cursusmateriaal kan je aankopen in een webshop.

Kijk je al eens een cursus in:

Educatieve bachelor kleuteronderwijs

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding wordt voor jou op maat gemaakt. De duur verschilt daardoor van student tot student en hangt af van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. Het volledige studietraject is een programma van drie jaar voltijds studeren (40u/week) dat kan gespreid worden over een langere periode (tot zes jaar).

Eerdere kwalificaties en werkervaring komen in aanmerking voor vrijstellingen waardoor je bepaalde vakken niet hoeft af te leggen. 
Heb je al een diploma hoger onderwijs (bachelor of master), dan volg je een verkort studietraject. 

 • Bachelor- of masterdiploma: 117 studiepunten (2 à 4 jaar studeren)
 • Bachelor of master ergotherapie, gezinswetenschappen, logopedie, audiologie, orthopedagogie, pedagogie van het jonge kind, toegepaste psychologie, sociale readaptatiewetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologische wetenschappen, educatieve studies: 95,5 studiepunten (1,5 à 3 jaar studeren)
 • Educatieve bachelor lager onderwijs: 63 studiepunten (1 à 2 jaar studeren)
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs: 86 studiepunten (1,5 à 3 jaar studeren)
 • Specifieke lerarenopleiding: 129 studiepunten (2,5 à 4 jaar studeren)

Je kan laten onderzoeken hoe je programma eruit ziet en welke bijkomende vrijstellingen je hebt op onze EVK-monitor.

 

Kleuteronderwijs kleuter op klimrek

Ga ik tijdens de opleiding op stage?

Zeker! Onze opleiding tot kleuteronderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard gebeurt dit allemaal onder begeleiding van de Hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven. Dit doe je in een zelfgekozen school voor gewoon onderwijs in Vlaanderen.

Je kan een aantal stages organiseren per halve dag, maar voor enkele stages dien je één à twee weken aaneensluitend in de klas aanwezig te zijn. Houd er dus rekening mee dat je gemiddeld 15 tot 30 halve dagen per jaar aan stage moet kunnen besteden.

Werk je minstens deeltijds (500 jaaruren) als kleuteronderwijzer in het gewoon basisonderwijs, dan kan je je stage ook via een LIO-traject (leraar in opleiding) volgen. Bijkomende voorwaarden zijn:

 • minstens 21 jaar oud zijn
 • minstens één schooljaar deeltijds tewerkgesteld zijn in het onderwijs
 • voeling hebben met kleuteronderwijs
Studenten onderwijs

Waar en wanneer leg ik examens af?

De evaluatie gebeurt via examens en/of opdrachten. Opdrachten kan je digitaal indienen, waardoor je geen verplaatsing dient te maken.

Examens zijn meestal schriftelijk (papier/digitaal) maar soms ook mondeling (campus/videogesprek). Per academiejaar zijn er tien examenweken. Dat zijn volledige weken waarin je de keuze hebt om overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen een examen af te leggen. De keuze is aan jou om op de uitgekozen dag één examen of meerdere examens af te leggen. Een eerste examenweek is er al in oktober, zo kan je je examens maximaal spreiden en de combinatie met je werk/gezin maken. 

Voor mondelinge examens zijn een viertal momenten gepland doorheen het jaar. Bij de start van het academiejaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen.

De examens vinden bijna altijd plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk maar kunnen vaak ook van thuis uit afgelegd worden.

Kleuteronderwijs kleuters in sportzaal

Wanneer en hoe kan ik starten?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de toelatingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Heb je nog geen diploma bachelor of master in het Nederlands? Dan ben je verplicht een starttoets voor het vak Nederlands af te leggen.
Zo krijgen we een beter zicht op jouw startniveau.

 • Je schrijft je in voor de starttoets Nederlands.
 • Je legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.
 • Niet geslaagd? Geen nood! Als je het streefcijfer voor Nederlands niet behaalt, kan je toch starten. In dit geval volg je een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Meer informatie: Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad

Diploma kleuteronderwijs halen

In dagonderwijs

Je komt voltijds naar school in Brugge of Kortrijk van maandag tot en met vrijdag en hebt drie examenperiodes in januari, juni en eventueel augustus. 

Via verkorte studieroute

Na een na bachelor- of masterdiploma volg je de opleiding via dagonderwijs, avondonderwijs of afstandsonderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding en aansluitende vrijstellingen, word je leerkracht in een of twee jaar. 

LIO-traject

Je werkt al in het onderwijs maar je hebt nog geen vereist diploma. Je volgt de opleiding op afstand, terwijl je lesgeeft. Je lesuren tellen dan mee als stage en je behoudt je loon. Je bouwt bovendien anciënniteit op.

Via VDAB

Ben je werkzoekend, dan kan je via VDAB de opleiding gratis volgen. Dat kan in een volledig programma of in een verkort traject.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie kleuteronderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

Indien je de studie-microbe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma kleuteronderwijs steeds starten met volgende opleidingen:

Als je zin hebt om ook aan oudere leerlingen les te geven kun je via een verkorte studieroute lager onderwijs in dag- of afstandsonderwijs dat bijkomende diploma behalen.

Zijn die leerlingen nog niet oud genoeg? Dan kun je via de verkorte route secundair onderwijs in dag-, (begeleid) afstands- of avondonderwijs een diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je liever een masterdiploma? Dan kun je steeds aan de universiteit terecht. Voor een master in onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogie dien je eerst een schakelprogramma te volgen. Dat programma kan reeds opgestart worden in het derde jaar van je opleiding tot kleuteronderwijzer.

Daarnaast zijn er nog verschillende nascholingsmogelijkheden: een bachelor na bachelor: zo kun je je specialiseren in buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren. Ook de bachelor na bachelor schoolontwikkeling kan interessant zijn als verdere studie. Of misschien is het postgraduaat zorgleraar wel iets voor jou?

aan de slag

Aan de slag

Vast en zeker in het onderwijs! Maar dat wist je natuurlijk zelf al. Toch zijn er buiten het onderwijs heel wat sectoren waar medewerkers met een onderwijsdiploma aan de slag kunnen. In musea, kinderopvangdiensten, nascholingsprojecten, vormingswerk of culturele centra worden vaak vacatures uitgeschreven waar een diploma onderwijs voor gevraagd wordt. Wil je eerder een commerciële functie uitoefenen? Dan heb je alvast een basis in communicatieve vaardigheden die steeds geapprecieerd wordt.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.