kleuteronderwijs

kleuteronderwijs

Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Werk je graag met kinderen tussen 2,5 en 6 jaar? Dagelijks bezig zijn in de kleuterklas geeft je de kans om creatief, expressief en sociaal aan de slag te zijn. Kleuters begeleiden in hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling is een voortdurende uitdaging. Tijdens de opleiding bekwaam je je didactisch en pedagogisch in verschillende leerdomeinen zoals mens en maatschappij, wetenschappen en techniek, Nederlands, wiskundige initiatie en muzische vorming.

Waar kan ik dit studeren?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Word jij onmisbaar in de kleuterklas?

Wil jij samen met kinderen op pad om spelenderwijs de wereld te ontdekken? Zit de passie om kleuterjuf of -meester te worden al van kinds af aan in jou? Of ontdekte je de laatste jaren dat kleuters jou boeien en je met hen graag op stap gaat? Dan is een educatieve bachelor in het kleuteronderwijs zeker en vast iets voor jou!

Kleuteronderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding tot kleuteronderwijzer word je als het ware ondergedompeld in de tien basiscompetenties van de leraar. Je leert met andere woorden alles wat men verwacht van een ervaren leerkracht.

Verplichte instaptoets

In Vlaanderen moet iedere toekomstige leerkracht een verplichte instaptoets afleggen om de lerarenopleiding te kunnen starten. Meer informatie hierover lees je op onze instaptoetspagina.

studenten in klas

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding duurt, in het modeltraject van 180 studiepunten, drie academiejaren. Uiteraard kunnen bepaalde uitzonderingen gemaakt worden, waardoor de opleiding over een langere tijd gespreid kan worden. Deze alternatieve trajecten worden besproken met de studie- en trajectbegeleider van elke opleiding.

studenten samen

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Zeker! Onze opleiding tot kleuteronderwijzer is praktijkgericht. Stage vormt dan ook de kern van je opleiding. Uiteraard gebeurt dit allemaal onder begeleiding van de Hogeschool. Doorheen de stageperiodes ga je van observatie naar zelfstandig lesgeven.

Elk jaar wordt de stage iets uitgebreider waardoor je constant uitgedaagd wordt om aan de slag te gaan met verschillende groepen kleuters. Als kers op de taart neem je in het laatste jaar gedurende drie weken met je medestudenten een kleuterschool over.

kleuterklas

Kan ik deze opleiding ook studeren als werkzoekende?

Jazeker, leraar kleuteronderwijs is een knelpuntberoep. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kun je deze opleiding kosteloos volgen. Je start deze opleiding samen met de reguliere studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Heb je hierin interesse, ga dan langs bij de VDAB, schrijf je in via de VDAB-website.

docent aan tafel

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je hierbij steun kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques. Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives en of de opleiding die je volgt voldoet aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

kleuters spelen

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

In VIVES kies je een leerroute die het best bij jouw leerstijl en persoonlijke situatie past. Enerzijds kan je de dagopleiding volgen, waar je eerst theorie hebt en vervolgens grote blokken stage. Naast de dagopleiding heb je ook nog de keuze tussen: werkplekleren (enkel in campus Kortrijk), waar je meteen enkele dagen per week stage loopt, en afstandsonderwijs. In afstandsonderwijs volg je een volledig traject op maat van thuis uit, met uiteraard stage op een kleuterschool. Elk traject is evenwaardig en leidt tot hetzelfde diploma kleuteronderwijs.

De opleiding leraar kleuteronderwijs is een knelpuntberoep en kan je als VDAB-student via contactonderwijs volgen zonder je uitkering te verliezen. 

Heb je al een diploma? Je kan de opleiding in een verkort traject volgen. 

Studeren in het buitenland

Ja! Internationale ervaringen vinden we binnen onze opleiding erg belangrijk. Je ondervindingen in het buitenland zullen je visie op de beroepspraktijk verbreden en zorgen ervoor dat je een geëngageerde wereldburger wordt. Wij bieden je dan ook de kans om te studeren of stage te lopen in het buitenland. We zorgen er ook voor dat er geregeld buitenlandse docenten over hun ervaringen en expertises komen vertellen.

Zo krijg je in VIVES Brugge Xaverianenstraat o.a. in de internationale week les van docenten uit het buitenland en gaan we met alle tweedejaarsstudenten op studiereis naar Wallonië, Nederland of Zweden. Je kunt er ook voor kiezen om in je afstudeerfase drie of vijf maanden in het buitenland te studeren via de keuzetrajecten Erasmus of ontwikkelingssamenwerking. Een andere mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse studenten is om aan VIVES de International class te volgen.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Studeer in Brugge of Kortrijk

VIVES Brugge

Brugge

Praktijk is de kern van de opleiding en evolueert stapsgewijs:

 • start met een kennismakingsstage in oktober
 • van enkele activiteiten per dag naar volledige klasovername
 • van duo- naar solostage

Praktijkgerichte theorie is de ruggengraat:

 • onmiddellijk verband tussen theorie en praktijk
 • vanuit theoretische kaders groeien naar een eigen onderwijsvisie
 • internationalisering vanaf het tweede jaar 
 • in het derde jaar worden alle vakinhouden geïntegreerd in modules
 • meerdere keuzetrajecten in het derde jaar

onze aandachtspunten:

 • een open, respectvolle sfeer
 • vertrekken vanuit talenten van studenten
 • kans op extra ondersteuning en remediëring
 • individuele stagebegeleiding op maat
 • evenwicht tussen vertrouwde stagescholen en toch stage in meerdere klassen
VIVES Kortrijk onderwijs

Kortrijk

Om in het kleuteronderwijs aan de slag te gaan, begin je bij het begin. Tijdens de start van je opleiding gaan we samen op een praktijkgerichte verkenning van de kleuterklas. Tijdens die verkenning ga je op observatie, maar werk je ook een aantal activiteiten uit, zodat je meteen kan proeven van het echte werk. Vervolgens worden de didactische principes van elk vak uit de doeken gedaan. Hierbij leer je hoe je een thema voor kleuters kan uitwerken en een uitdagende leeromgeving kan bouwen in je eigen klas.

In het laatste jaar werken we modulair. Er staan drie modules op het programma die afgesloten worden met een teamstage. Hierbij neem je samen met je medestudenten de praktijk in een kleuterschool gedurende drie weken over. In het laatste semester van je opleiding kies je in welke module je gaat afstuderen.

LVW
 Quote signs

Van kinds af aan wist ik dat ik iets met kinderen wilde doen. De opleiding voldoet zeker aan mijn verwachtingen, zeker aangezien ik in het begin niet goed wist wat ervan te verwachten. Het meeste dat ik wist, had ik van horen zeggen.

Lesinhoud
kleuters knutselen in klas

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het eerste jaar werken we aan ondersteunende vaardigheden en een muzische grondhouding. Je zet je eerste stappen in de kleuterklas. Stapsgewijs ligt de klemtoon meer op inhoudelijke en didactische expertise: Nederlands, godsdienst, wiskundige initiatie, beeld, muziek, drama, wereldoriëntatie en multimedia. Je leert hoe je een thema voor kleuters kan uitwerken en een uitdagende leeromgeving kan bouwen in de kleuterklas. De band met de praktijk vormt de rode draad in de opleiding. Keuzemodules en de onderzoeksopdracht bieden je de kans om je te verdiepen in persoonlijke interesses. De afstudeermodule bestaat uit een keuzeprogramma: je kan kiezen voor o.a. buitengewoon onderwijs, methodescholen en onderwijskunde.

Hier vind je de volledige ECTS-fiche (campus Brugge of campus Kortrijk) van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Voor meer gedetailleerde informatie per opleidingsonderdeel, klik op de knop "Ontdek de vakken" en raadpleeg de officiële ECTS-fiches (campus Brugge of campus Kortrijk) van alle vakken.

kleuteronderwijs_brugge.pdf

kleuteronderwijs_kortrijk_wpl.pdf

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie kleuteronderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

Indien je de studiemicrobe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma kleuteronderwijs aan VIVES steeds starten met volgende opleidingen:

Buiten de hogeschool kun je masters halen in o.a. onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogie (na een schakelprogramma).

aan de slag

Aan de slag

Buiten het onderwijs zijn er heel wat sectoren waar medewerkers met een onderwijsdiploma aan de slag kunnen. In musea, kinderopvangdiensten, nascholingsprojecten, vormingswerk of culturele centra worden vaak vacatures uitgeschreven waar een diploma onderwijs voor gevraagd wordt. Wil je eerder een commerciële functie uitoefenen? Dan heb je alvast een basis in communicatieve vaardigheden die steeds geapprecieerd wordt!