Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding in heel Vlaanderen, moeten deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. Dat geldt zowel voor studenten die een opleiding op een campus komen volgen (via de reguliere studieroute en via werkplekleren) als voor studenten in afstandsonderwijs.

De resultaten van deze instaptoets zijn niet bepalend om je in te kunnen schrijven. De toetsen geven je wel een beeld van de verwachte startcompetenties voor Nederlands en geven je info over je studiemethode.

Voor wie is deze instaptoets lerarenopleiding verplicht?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de lerarenopleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs, maak je de instaptoets lerarenopleiding voordat je je inschrijft bij een hogeschool. Alle studenten die zich willen inschrijven voor de lerarenopleiding moeten de instaptoets lerarenopleiding maken, ook als je de opleiding via werkplekleren of op afstand wil volgen.

Waarom een instaptoets?

De instaptoets heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meet af aan inzetten op die mindere punten. Een goed beeld hebben van je eigen kunnen is noodzakelijk om te kunnen groeien als leerkracht.

Wat test de instaptoets?

De instaptoets peilt vooral naar talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen van groot belang zijn. Daarnaast peilt de instaptoets naar je studievaardigheden en motivatie, wat belangrijke graadmeters voor studiesucces zijn. Voor aankomende studenten lager onderwijs en lager onderwijs via werkplekleren bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en wiskunde.

Waarop moet ik letten als ik de instaptoets ga maken?

Zorg voor een rustige plek waar je niet gestoord wordt. Maak de test op een moment dat je voldoende tijd hebt en goed uitgerust bent. Zorg voor een computer of laptop met een (stabiele) internetverbinding; als je een laptop gebruikt, zorg dan dat de accu opgeladen is.

In de instaptoets Frans zitten luister- en kijkfragmenten. Zorg eventueel voor een koptelefoon en test op voorhand de geluidsinstellingen. Je kan de toetsonderdelen spreiden. Je hoeft dus niet alle onderdelen na elkaar te maken.

Wat heb ik nodig om me in te schrijven?

Je kunt de instaptoets online maken op www.onderwijskiezer.be. Houd je identiteitskaart bij de hand; om in te loggen heb je je rijksregisternummer nodig. Dit nummer vind je op de achterzijde van je identiteitskaart. Zorg voor kladpapier en schrijfmateriaal.

Na afloop van de test, kun je een bewijs van deelname afdrukken. Dit bewijs is één academiejaar geldig. Voor een online voorinschrijving heb je dit bewijs niet nodig. Je brengt het bewijs wel mee wanneer je je definitief komt inschrijven op een van onze campussen. Heb je het bewijs van deelname niet bij op het moment van je definitieve inschrijving, dan kun je je wél inschrijven maar moet je het attest binnen de veertien dagen na de definitieve inschrijving bezorgen op de campus waar je je hebt ingeschreven.

Niet tevreden met je resultaat?

Ben je niet tevreden met je resultaten van de instaptoets? Twijfel je na het afleggen van de test over je studiekeuze? Geen reden tot paniek! De instaptoets heeft als doel een beeld te schetsen van je eigen startniveau. De test is echter een momentopname en focust slechts op enkele competenties van de toekomstige leraar. Aan de hand van de resultaten bepalen we, samen met jou, hoe we je optimaal kunnen begeleiden in het groeiproces naar je toekomstige job als leraar. Heb je vragen, neem contact op met onze studie- en trajectbegeleiders.

Hoe dien ik het bewijs van deelname in als ik op afstand studeer?

Nadat je je online hebt ingeschreven voor een lerarenopleiding op afstand, schrijf je je definitief in door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in de mail de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven, het webnummer, een pasfoto in jpg-formaat, een digitale kopie van je identiteitskaart en een pdf met het bewijs van deelname aan de instaptoets.