student met tablet

duurzaam doordacht doelgericht digitaal

duurzaam doordacht doelgericht digitaal
duurzaam doordacht doelgericht digitaal aan VIVES Zuid

Begeleidingstraject digitale didactiek op maat van uw schoolteam. Wij komen naar uw school!

Digitalisering in onderwijs is één van de beleidsprioriteiten waar scholen volop mee aan de slag gaan. Vanuit praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderbouwde inzichten en jullie eigen onderwijsvisie werken wij met uw schoolteams om de digitalisering duurzaam en doelgericht vorm te geven. We werken vanuit een visie naar een doelgericht versterken van competenties bij leraren.

We ondersteunen jouw team

We kunnen er niet omheen dat digitalisering ook in onderwijs aan een sterke opmars bezig is. Leraren ontdekken waar digitalisering hen als ontwerper en coach van het leerproces kan versterken. Zo kan het gebruik van technologie hen helpen om leerresultaten in kaart te brengen, lesaanbod te personaliseren, snel en adequaat feedback te geven, leerlingen op afstand te begeleiden, leermateriaal te delen, interactie te versterken, leerinhouden te visualiseren etc. Ook onderzoek toont het potentieel van technologie voor onderwijs aan. Sommige leraren voelen zich hierbij eerder onzeker of hebben vragen over hun rol als leraar. In elk geval zal de duurzame implementatie van digitale didactiek in onderwijs ook in het nieuwe schooljaar een prioriteit zijn.

Daarom willen we met "duurzaam doelgericht digitaal" jouw schoolteam ondersteunen om duurzaam, doelgericht en slagvaardig aan de slag te gaan met alle educatieve technologie die zich aandient. Je kan inschrijven voor een volledig leertraject (4 sessies van 3u) of voor de aparte modules (3u). Zowel het leertraject als de aparte modules worden begeleid door ervaren en enthousiaste lesgevers vanuit VIVES met ervaring in het begeleiden van leraren en onderwijstechnologie.

Programma

Module 1: Coachingstraject ICT beleid startklaar

Wil je werk maken van een up-to-date ICT-beleidsplan voor je school?  In dit begeleidingstraject helpen we je op weg:

 • Je leert  wat de meerwaarde van een goed ICT-beleid is, wat een ICT-beleidsplan inhoudt en met welke aandachtspunten je best rekening houdt;
 • Daarnaast ontdek je wat de componenten van een ICT-beleidsplan zijn en koppel je dit aan het vier-in-balans-model;
 • Vanuit een concreet stappenplan ga je aan de slag met diverse tools om een ICT-beleidsplan op maat van je school op te maken;
 • Tot slot leer je welke elementen een rol spelen in een veranderingsproces en hoe je kan omgaan met weerstand. 

Op het einde van dit coachingstraject heb je een startklaar ICT integratieplan.

Module 2: Inleiding tot de digitale didactiek

In deze module  krijg je een algemene inleiding in de didactiek.

 • Je ontdekt de algemene evoluties van digitalisering en de kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en digitale tools in de klas. Waar versterkt technologie de leraar en de leerling? Wat zijn de valkuilen?
 • Je maakt kennis met een aantal modellen voor blended leren. We bespreken samen wat werkbaar is in de specifieke schoolcontext.
 • We gaan in gesprek over de verschillende visies op digitale didactiek.

Module 3: Digitale evaluatie en feedback

Als lesgever ben je bewust of onbewust heel vaak bezig met het evalueren en het geven van feedback. Het digitaliseren van evaluatie en feedback kan jou hierbij méér mogelijkheden bieden. Wil je efficiënter te werk gaan, je evaluatie authentieker maken of meer gaan personaliseren? Dan is deze workshop iets voor jou. In deze workshop:

 • maak je kennis met de mogelijkheden die digitale evaluatie en feedback te bieden hebben
 • krijg je handvaten om kwaliteitsvolle digitale evaluatie en feedback te ontwerpen
 • ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van digitale evaluatie en/of digitale feedback aan de hand van verschillende tools

Module 4: Krachtig visueel aan de slag met jouw leermateriaal en lesinhoud

De module ‘visueel ondersteunen’ is bedoeld voor wie meer wil weten over het visueel ondersteunen van de leerstof met (interactieve) afbeeldingen en video’s. In deze module:

 • maak je kennis met de meerwaarde van visuele ondersteuning en de multimediaprincipes
 • krijg je concrete tips aangereikt bij het ontwerpen van interactieve afbeeldingen en video’s
 • ga je zelf aan de slag met het maken van (interactieve) afbeeldingen en video’s aan de hand van verschillende tools

Module 5: Samenwerken en interactie stimuleren d.m.v. educatieve technologie

Op zoek naar bruikbare tools om de samenwerking en interactie in je lespraktijk te stimuleren? Educatieve technologie biedt een breed gamma aan applicaties om op een leuke, verfrissende en effectieve manier met elkaar in dialoog te gaan en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

In deze module:

 • maak je kennis met verschillende tools om ideeën uit te wisselen, samen te werken aan problemen/ projecten, betrokkenheid te verhogen, etc.
 • krijg je informatie en best practices om je lespraktijk te versterken
 • ga je zelf actief aan de slag met enkele dankbare digitale tools

Module 6: Interactie, oefeningen en leerpaden. Stem je lesmateriaal af op maat van de leerling

Op zoek naar bruikbare manieren hoe je met tools oefeningen zelf kan maken afgestemd op jouw leerlingen? Of misschien wil je zelf wel een leerpad maken.  Oefenen en interactief aan de slag gaan met de inhoud is essentieel in een leerproces.  

In deze module:

 • maak je kennis met enkele laagdrempelige educatieve tools die hiervoor geschikt zijn.
 • demonsteren we de verschillende mogelijkheden hiermee om een oefening of een klein leerpad zelf te maken.

ga je actief aan de slag met je eigen lesmateriaal.

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Heb je een vraag?

Misschien ben je ook geïnteresseerd hierin?

Voor een meer diepgaande opleiding van kartrekkers in uw school of een pedagogisch ICT-coördinator bieden wij de postgraduaatsopleiding in de Digitale Didactiek aan in een unieke samenwerking tussen VIVES, KU Leuven en Eekhout Academy. Dit aanbod is wetenschappelijk onderbouwd en reikt ook concrete voorbeelden en handvatten aan om de uitdagingen van digitalisering in de eigen praktijkcontext aan te gaan. In een leergemeenschap wordt dialoog over verschillende scholen en onderwijsniveaus heen gestimuleerd. Het leertraject wordt begeleid door enthousiaste experten vanuit VIVES en KU Leuven. www.vives.be/digitaledidactiek