student met tablet

duurzaam doordacht doelgericht digitaal

Begeleidingstraject digitale didactiek op maat van uw schoolteam. Wij komen naar uw school!
Digitalisering in onderwijs is één van de beleidsprioriteiten waar scholen mee aan de slag gaan. Vanuit praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderbouwde inzichten en jullie eigen onderwijsvisie werken wij met uw schoolteams om de digitalisering duurzaam en doelgericht aan te pakken.
Vervolgopleidingen onderwijs voor afgestudeerden onderwijs aan VIVES Zuid

Begeleidingstraject digitale didactiek op maat van uw schoolteam. Wij komen naar uw school!

Digitalisering in onderwijs is één van de beleidsprioriteiten waar scholen volop mee aan de slag gaan. Vanuit praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderbouwde inzichten en jullie eigen onderwijsvisie werken wij met uw schoolteams om de digitalisering duurzaam en doelgericht vorm te geven. We werken vanuit een visie naar een doelgericht versterken van competenties bij leraren.

Waar kan ik dit volgen?
We ondersteunen jouw team

We kunnen er niet omheen dat digitalisering ook in onderwijs aan een sterke opmars bezig is. Leraren ontdekken waar digitalisering hen als ontwerper en coach van het leerproces kan versterken. Zo kan het gebruik van technologie hen helpen om leerresultaten in kaart te brengen, lesaanbod te personaliseren, snel en adequaat feedback te geven, leerlingen op afstand te begeleiden, leermateriaal te delen, interactie te versterken, leerinhouden te visualiseren etc. Ook onderzoek toont het potentieel van technologie voor onderwijs aan. Sommige leraren voelen zich hierbij eerder onzeker of hebben vragen over hun rol als leraar. In elk geval zal de duurzame implementatie van digitale didactiek in onderwijs ook in het nieuwe schooljaar een prioriteit zijn.

Daarom ondersteunt dit opleidingstraject jouw schoolteam om duurzaam, doelgericht en slagvaardig aan de slag te gaan met alle educatieve technologie die zich aandient. Het leertraject wordt begeleid door ervaren en enthousiaste lesgevers vanuit VIVES met ervaring in het begeleiden van leraren en onderwijstechnologie.

Programma

Deel 1: algemene inleiding in de digitale didactiek 

In deze sessie (120 min.) bespreken we de didactische kansen van educatieve technologie en geven enkele voorbeelden van hoe technologie succesvol ingezet kan worden. We bespreken enkele modellen voor blended leren en staan ook stil bij de uitdagingen die er zijn. De bedoeling van deze eerste sessie is om alle neuzen in dezelfde richting te zetten en een gezamenlijke taal te spreken wanneer het gaat om digitale didactiek.

Deel 2: verkennen van een aantal onderwijskundige tools

Er zijn 4 workshops van telkens 120 min. Leraren kiezen een workshop die best aansluit bij hun noden. In elke workshop worden rond een thema een tweetal tools gedemonstreerd. Daarna kunnen leraren één of meerdere tools concreet ervaren door hand-on aan de slag te gaan met eigen meegebracht lesmateriaal. Het is in overleg ook mogelijk dat expert collega’s zelf een good practice voorstellen.

Sessie 1: oefeningen maken

Oefeningen maken en interactief aan de slag gaan met de inhoud is essentieel in een leerproces. In deze sessie wordt gewerkt rond laagdrempelige tools die hiervoor geschikt zijn. We demonsteren de verschillende mogelijkheden hiermee om een oefening of een klein leerpad zelf te maken.

Sessie 2: samenwerken

Samenwerken is een essentieel onderdeel van het leerproces, en educatieve technologie biedt een scala aan tools die studenten kunnen gebruiken om effectief en plezierig samen te werken. Met de voorgestelde tools kunnen studenten gezamenlijk projecten maken, ideeën uitwisselen, feedback geven en ontvangen, en samen problemen oplossen.

Sessie 3: visueel ondersteunen

Deze sessie is bedoeld voor wie meer wil weten over het visueel ondersteunen van de leerstof met interactieve afbeeldingen, met vragen en verrijkte video's.

Sessie 4: feedback en evaluatie

Feedback en evaluatie is een essentieel onderdeel van het leerproces. In deze sessie wordt gewerkt rond tools die hiervoor geschikt zijn. We demonsteren de verschillende mogelijkheden hiermee om een oefening of een klein leerpad zelf te maken.

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Heb je een vraag?

Misschien ben je ook geïnteresseerd hierin?

Voor een meer diepgaande opleiding van kartrekkers in uw school of een pedagogisch ICT-coördinator bieden wij de postgraduaatsopleiding in de Digitale Didactiek aan in een unieke samenwerking tussen VIVES, KU Leuven en Eekhout Academy. Dit aanbod is wetenschappelijk onderbouwd en reikt ook concrete voorbeelden en handvatten aan om de uitdagingen van digitalisering in de eigen praktijkcontext aan te gaan. In een leergemeenschap wordt dialoog over verschillende scholen en onderwijsniveaus heen gestimuleerd. Het leertraject wordt begeleid door enthousiaste experten vanuit VIVES en KU Leuven. www.vives.be/digitaledidactiek